Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  İŞ-KUR İŞ BAŞI EĞİTİM KURSUNU TAMAMLAYAN SİGORTALILAR İÇİN VERİLEN TEŞVİK SONA ERDİ Mİ?

  4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesi ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen iş başı eğitim kursuna 31/12/2016 tarihine kadar başlayıp kursu tamamlayan sigortalıları işe alan işverenlere, SPEK  alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının 30 ila 48 ay arasında değişen süreler zarfında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

  İş başı eğitim kursunu tamamlama tarihi Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2018 tarihine kadar uzatıldı.

  Sözkonusu teşvikten yararlanmak için maddede aranılan ilk şart, sigortalının iş başı eğitim kursuna 31/12/2016 tarihinden önce başlamış olması idi.

  Hal böyle olmakla birlikte, anılan maddede 31/12/2016 tarihini birer yıl süreyle ve en fazla 31/12/2018 tarihine kadar erteleme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup, bu yetkiye istinaden iş başı eğitim kursuna başlama tarihi (31/12/2016 tarihi);

  -İlk olarak 20/12/2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 31/12/2017 tarihine kadar, 

  -Daha sonra 25/12/2017 tarihli ve 2017/11174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile 31/12/2018 tarihine kadar

   uzatılmıştır.

  Dolayısıyla, iş başı eğitim kursuna 31/12/2018 ve öncesinde başlayan sigortalılardan dolayı, sözkonusu kursu 1/1/2019 tarihinden sonra tamamlamış olsalar bile maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 4447/Geçici 15. maddede yer alan yer alan teşvikten 30 ila 48 ay arasında değişen süreler zarfında yararlanılabilecektir.

   Buna karşın, iş başı eğitim kursuna 1/1/2019 veya sonraki tarihte başlayan sigortalıları işe alan işverenlerin sözkonusu maddede yer alan teşvikten yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

  Geçici 15. Maddede yer alan teşvikten yararlanma şartları

  Sigortalının;

  1- İşbaşı eğitim programına 31.12.2018 veya öncesinde başlamış  ve kursu tamamlamış olması,

  2- İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmış olması,

  3- Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,

  4- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,

  İşyerinin;

  1 İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

  2- Yapılan işin 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması,

  3-Aylık prim ve hizmet belgelerinin 06645 sayılı Kanun numarası seçilerek ve yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

  4-Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,

  5- İşyerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması veya yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,

  6-Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması,

  7-Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

  Teşvikten yararlanma süresi

  İşyerinin;

  İmalat sektöründe faaliyet göstermesi halinde, teşvikten 42 ay süreyle

  Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde, teşvikten 30 ay süreyle

  Yararlanılabilecektir.

  Bu bağlamda, işbaşı eğitim kursuna 31/12/2018 tarihinden önce başlayan ve geçici 15. maddede aranılan diğer şartları sağlayan sigortalıları işe alan işverenler, prim teşvikinden, 2019/Ocak ve sonrasında da yararlanmaya devam edebileceklerdir.

  GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 24-07-2019 tarihinden beri 2142 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  06 Haziran 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.75736.76956.75266.7796
  EUR7.66447.67827.65917.6897
  GBP8.53188.57628.52588.5891

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 34    
     Bugün : 2.610    
     Bu Ay : 57.843    
     Bu Yıl : 1.683.669    
     Toplam : 21.916.069    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats