Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞ KAZASI NEDENİYLE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ BAĞLANAN KİŞİ YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLARSA GELİRİ KESİLİR Mİ?

  5510 sayılı Kanunun 19. maddesinde, “İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.” hükmüne yer verilmiştir.

  Sürekli iş göremezlik ödeneği alabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartı aranmamaktadır.

  Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmesi için yasada her hangi bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartı aranmamaktadır. Sigortalının uğramış olduğu  kazanın iş kazası veya tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olduğunun kabul edilmesi ve meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında yitirmiş olduğunun tespit edilmesi, sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanması için yeterli bulunmaktadır.

  5510/4-b’li (Bağ-Kur’lu) sigortalının iş kazasına uğraması halinde prim borcu bulunmaması gerekiyor.

  Yasanın 19/4 fıkrasında, “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara, sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.” hükmüne yer verildiğinden 5510/4-b (Bağ-Kur kapsamında) sigortalı olan bir kişinin iş kazası veya meslek hatalığına tutulması halinde yukarında aranılan şartların yanı sıra SGK’ya prim borcunun da bulunmaması gerekiyor.

  İş göremezlik geliri alan sigortalı yeniden çalışmaya başlasa bile aylığı kesilmez.

  Kanunun 19. maddesinin son fıkrasında, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik hallerinde meslekte kazanma gücündeki kayıp oranının belirlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esasların, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür.

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 41/5 fıkrasında ise sigortalının sürekli iş göremezlik gelirinin, yapılan kontrol muayenesi sonucu sürekli iş göremezlik durumunun kalktığının anlaşılması hâlinde, yeni durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından kesileceğine yer verilmiştir.

  Dolayısıyla, sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalının geliri,  yalnızca kontrol muayenesi sonucu sürekli iş göremezlik durumunun kalktığının anlaşılması hâlinde kesileceğinden, yeniden çalışılmaya başlaması halinde veya  malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması durumunda, sürekli iş göremezlik geliri kesilmemektedir.

  Sürekli iş göremezlik geliri alan kişinin yeniden çalışmaya başlaması halinde bildirimi nasıl yapılacak?

  İş kazası veya meslek hastalığına uğramış olması nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az %10 oranında kaybettiği tespit edilen kişiye sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanmış olması, bu kişiye malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına engel teşkil etmemektedir.

  Dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış kişi, çalışmaya devam etmesi veya yeniden çalışmaya başladığı ve Kanunda aranılan sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartını da sağladığı takdirde, sürekli iş göremezlik ödeneğinden ayrı olarak malullük ve yaşlılık aylığına da hak kazanabilecektir.

  Bu nedenle sürekli iş göremezlik ödeneği alan sigortalının yeniden çalışmaya başlaması halinde SGK’ya yapılacak olan bildirimlerinin 1 nolu belge türü seçilerek yapılması gerekmektedir.   

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 13-06-2016 tarihinden beri 5182 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 6    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats