Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İHALELİ İŞLERİN DEVAMLI İŞYERLERİNDEN YAPILMASI HALİNDE PRİM TEŞVİKLERİNDEN NASIL YARARLANILACAK?

   

              Bilindiği gibi, ihale konusu işlerin işverenlerin sadece devamlı işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar ile yapılması durumunda, ihale konusu iş için ayrıca işyeri dosyası açılmadığı gibi, bu işverenler, ihale konusu işin yapıldığı sürede çeşitli yasalarla sağlanan sigorta primi teşviklerinden yararlanamamaktadır.

              Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca 08.04.2015 tarihinde yayımlanmış olan 2015/12 sayılı genelge ile uygulamaya ilişkin bazı usul ve esaslar yeniden belirlenmiş olup, yapılacak işlemler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:

  1- İhale konusu işte çalışan devamlı nitelikteki işyeri personeline ilişkin kimlik bilgileri işin sonunda idarece SGK’ya bildirildiği takdirde, bundan böyle ihaleli işin sözleşmesi veya şartnamesinde çalıştırılması gereken personel sayısının Kuruma bildirilmiş olup olmadığına bakılmayacak ve kimlikleri bildirilen bu sigortalıların dışında SGK’ya bildirilmiş olan sigortalılardan dolayı prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olabilecektir.

              Örneğin, ihale sözleşmesinde faaliyet süresince 10 personelin çalıştırılacağı öngörülmüş olsa bile, işin bitiminde ihale makamınca (idarece) 7 sigortalı çalıştırıldığının ve bunların kimlik bilgilerinin Kuruma bildirildiğinin tespiti halinde, kalan 3 sigortalıdan dolayı ilgili yasalarda aranılan şartlar mevcut olmak kaydıyla prim teşviklerinden yararlanılabilecektir.

  2-  İhaleli işin sözleşmesi veya şartnamesinde çalıştırılacak personel sayısına yer verilmiş olmakla birlikte, çalışanların ismen bilinmemesi durumunda,

  • Öncelikle devamlı işyerinden bildirilen sigortalılardan dolayı kanun numarası belirtilmeden aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmiş olup olmadığına bakılacak, neticede, kanun numarası seçilmeden verilmiş olan prim belgesiyle, işin sözleşmesi veya şartnamesinde çalışacağı öngörülen sigortalı bildirilmiş olduğunun anlaşılması durumunda, bu sigortalıların dışındaki sigortalılardan dolayı kanun numaraları seçilerek yararlanılmış olan prim teşvikleri iptal edilmeyecektir.
  • Buna karşın, ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen kişi/gün sayısı kadar kanun numarası seçilmeksizin bildirim yapılmamış ise, bu kez daha önce yararlanılan teşviklerin iptali yoluna gidilecek ve bu amaçla işverenlerimizden herhangi bir iptal-ek bildirge istenilmeden iptal edilen prim teşvik tutarlarının gecikme zammı ile birlikte Kuruma ödenmesi istenecektir.

            Örneğin, sözleşmede, ihaleli işin yapıldığı 2014/Ekim ayında 20 sigortalının 400 gün çalışması gerektiği öngörülmesine karşın, işverence devamlı işyerinden toplam 30 sigortalının sadece 46486 kanun numarası seçilerek SGK’ya bildirimi yapılmış ise, 20 sigortalı için kanun numarası seçilmeksizin bildirge verilmiş olması gerektiğinden,  Kurumca gerekli düzeltme işlemi re’sen yapılarak, teşvik tutarına konu (yararlanılmış olan) fark prim tutarının gecikme zammı ile birlikte ödenmesi işverenden yazı ile istenilecektir.

  • İşin sözleşmesindeki/şartnamesindeki sigortalı sayısı ile idarece SGK’ya

  bildirilen sayının farklı olması durumunda, bu farklılığın nedeni Kurumca idareden sorulacak ve idarece bildirilecek sayıya itibar edilecektir.

  3- Kişi/gün sayısı belli olmayan işlerde, işin toplam istihkak tutarına asgari işçilik oranı uygulanarak Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı hesaplanacak, neticede;

  • Kanun numarası seçilmeden Kuruma bildirilen (SGDP dahil) işçilik tutarının, bildirilmesi gereken (hesaplanan) işçilik tutarından fazla olduğunun anlaşılması halinde, daha önce yararlanılan teşvik tutarları iptal edilmeyecektir.
  • Kuruma bildirilmesi gereken tutarın bildirilenden fazla olması durumunda ise bu kez aradaki fark SPEK tutarına isabet eden prim teşvik tutarı iptal edilerek ödenmesi işverenden istenilecektir. (Bu hesaplamada, fark SPEK tutarının, ihaleli işin bittiği aya ait olduğu kabul edilerek gecikme zammı bulunacak ve ayrıca asgari işçilik oranından ¼ lük indirim yapılmayacaktır)

            Örneğin, ihaleli işten dolayı Kuruma 50.000 TL işçilik bildirilmesi gerektiği hesaplandığında, bu tutara isabet eden SPEK üzerinden yararlanılan prim teşviklerinin iptali gerekecektir. İşveren tarafından faaliyet süresince;
  -kanun numarası seçilmeksizin 20.000 TL,

  -kanun numarası seçilerek 40.000 TL bildirimde bulunulmuş ise,

  50.000 – 20.000 = 30.000 TL işçilik (SPEK) tutarına isabet eden teşvikler iptal edileceğinden, daha önce teşvikten yararlanılan 40.000 TL’ye isabet eden SPEK tutarından 30.000 TL düşüldükten sonra kalan 10.000 TL tutarlı SPEK üzerinden ödenmiş teşvikler iptal edilmeyecektir.

  4- Bu uygulama, işlemleri henüz bitirilmemiş işler için geçerli olacak, ancak daha önce işlemi yapılmış ve kesinleşmiş olanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

   

  Hadi EYCE

  SGK Uzm.

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-04-2015 tarihinden beri 5988 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 12    
     Bugün : 1.089    
     Bu Ay : 267.593    
     Bu Yıl : 267.593    
     Toplam : 15.681.763    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats