Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İDARİ PARA CEZASI BORÇLARI HANGİ HALLERDE PRİM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANILMASINA ENGEL TEŞKİL EDER

  Halen uygulamada olan prim teşviklerinden 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen engelli teşviki ile 4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde öngörülen işsizlik ödeneği alan sigortalıların işe yerleştirmeleri halinde verilen prim teşviki haricindeki diğer teşviklerden yararlanılabilmesi için işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

  Prim teşviklerinden yararlanılması sırasında, işverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığının tespiti, e-Bildirge programları vasıtasıyla aylık prim ve hizmet belgesinin ilgili teşvik kanun numarası seçilmesinin ardından yapılmaktadır.

  Örneğin, (A) Limited Şirketinin 22/7/2014 tarihinde 2014/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 05510 sayılı kanun numarasını seçerek göndermek istediği varsayıldığında, sistem tarafından 22/7/2014 tarihi itibariyle muaccel hale gelmiş bir borcun olup olmadığı sorgulanmakta ve bu tarih itibariyle muaccel borcun bulunmaması halinde aylık prim ve hizmet belgesinin 05510 sayılı kanun numarasını seçilerek onaylanmasına izin verilmektedir.

  Bu bağlamda, idari para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde ödenmediği takdirde 16 ncı günde muaccel hale geldiği dikkate alındığında, tarafına idari para cezası tebliğ edilen işverenlerce 15 günlük sürenin sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin teşvikli olarak gönderilmesi mümkün bulunmakta, buna karşın 16 ncı günden itibaren borç ödenmediği veya itiraz üzerine iptal edilmediği takdirde teşvikli bildirge gönderilmesine izin verilmemektedir.

  Örneğin, (B) gerçek kişisinin 3/7/2014 tarihinde tebliğ ettiği idari para cezası borcunun son ödeme tarihi 18/7/2014 olduğundan anılan işveren bahse konu borcu ödemese bile 18/7/2014 tarihine kadar teşvikli bildirge gönderebilecek ve ilgili ayda yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu olmayan işverenler gibi prim teşvikinden yararlanabilecektir.

  Dolayısıyla evvelce tebliğ edilmiş bir idari para cezası borcu, aylık prim ve hizmet belgesi teşvikli olarak gönderildikten sonra muaccel hale gelmiş olsa bile bu borç, ilgili ayda prim teşviklerinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Başka bir ifade ile aylık prim ve hizmet belgesi teşvikli olarak onaylanmış ise, prim borcunun ödeme süresinin sona erdiği tarihe kadar muaccel bir borç oluşsa bile ilgili ayda prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olabilecektir.

  İdari para cezalarının yasal ödeme süresinin (15 günlük sürenin son gününün) resmi tatile rastlaması halinde ise ödeme süresi resmi tatili izleyen ilk iş gününe uzadığından, aylık prim ve hizmet belgeleri resmi tatili izleyen ilk gününe kadar yine teşvikli olarak gönderilebilecektir.

  Diğer taraftan, idari para cezaları;

  -Tebliğ tarihinden itibaren on beş günlük süre içinde Kuruma itirazda bulunulduğu ve Kurumca itirazın red edildiği durumlarda, söz konusu itirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde yetkili mahkemeye başvurulmadığı takdirde, itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihi izleyen bir aylık sürenin son günü itibariyle,

  -İtirazın reddine ilişkin Kurumca alınan kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde yetkili idare mahkemesine başvurulduğu takdirde, mahkemenin karar tarihi itibariyle,

  kesinleşmektedir.

  Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin teşvikli olarak gönderilmesi sırasında kesinleşmemiş idari para cezalarının yasal ödeme süresi geçmiş bir borç olarak dikkate alınmaması icap etmektedir.

  Ancak e-Sigorta kanalıyla yapılan sorgulamalar sırasında, Kuruma veya mahkemeye yapılan itirazlara istinaden aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderileceği tarihte kesinleşmemiş olan idari para cezası borçları da 15 günlük süre geçtiği takdirde yasal ödeme süresi geçmiş borç gibi ekrana getirilmekte ve kesinleşmemiş bu borç kayıtları nedeniyle teşvikli bildirge gönderilmesine izin verilmemektedir.

  Bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde, henüz kesinleşmemiş idari para cezası borçlarının teşvikli bildirge gönderilmesine engel olmaması, başka bir ifade ile borç kesinleşinceye kadar bu kayıtların e-Bildirge programlarına borç olarak yansıtılmaması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte, kesinleşmemiş idari para cezası borçlarının e-Bildirge programlarına borç olarak yansıtılmaması amacıyla başvuruda bulunulmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerinin teşviksiz olarak gönderilmesi halinde, kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmek suretiyle işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi halinde gerekli düzeltme işlemleri yapılarak ilgili ayda prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olabilecektir.

      

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 22-07-2014 tarihinden beri 5223 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats