Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  GENÇ GİRİŞİMCİ TEŞVİKİNDEN YARARLANMADIYSANIZ BİLE BİR ŞEY KAYBETMİŞ SAYILMAZSINIZ

  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 5510/4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında  1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin asgari ücret üzerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bir yıl süreyle Hazinece karşılanmasına imkan sağlanmıştır.

  Ayrıca adi ortaklıklar ile şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortağın söz konusu teşvikten yararlanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

  Genç girişimci teşvikinden kimler yararlanabilir?

  5510/81. Maddenin (k) bendinde yer alan prim teşvikinden;

  -Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş,

  -Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş yirmi dokuz yaşını doldurmamış,

  tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecektir.

  Yasada, teşvikten adi ortaklıklarda ve şahıs şirket ortaklarında sadece bir ortağın yararlanabileceği belirtildiğinden, sermaye şirketi ortaklarının söz konusu teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

  Dolayısıyla şahıs şirketi olan kollektif şirket ortakları ile komandit şirket ortaklarından sadece birer ortağın şartları taşıması kaydıyla genç girişimci teşvikinden yararlanması mümkün olmasına rağmen, sermaye şirketi olan anonim şirket ortaklarının, limited şirket ortaklarının ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortaklarının söz konusu teşvikten yararlanmaları mümkün değildir.

  Teşvikten yararlanma şartları

  Teşvikten yararlanılabilmesi için;

  1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi gereği “işe başlamanın” vergi dairesine süresi içinde bildirilmesi,

  2-Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

  3-Adi ortaklıklarda veya şahıs şirketlerinde her ne kadar ortaklardan yalnızca biri teşvikten yararlanabilecek olsa da ortakların tümünün maddede belirtilen şartları taşıması,

  4-Ölüm nedeniyle devir hali hariç, işletmenin veya mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereye kadar kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

  5- Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşının doldurulmuş yirmi dokuz yaşını doldurulmamış olması,

  6- Vergi mükellefiyetine 1/6/2018 veya sonrasında başlanılması,

  7-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyet sonradan ortak olunmaması

  Esastır.

  Başvuru işlemleri

  Yukarıda belirtilen şartları sağlayan mükelleflerin prim teşvikinden yararlanabilmeleri için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandıklarına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları belgeyle birlikte sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekiyor.

  Yararlanılacak teşvik tutarı

  Kapsama giren mükelleflerin asgari ücret üzerinde tahakkuk edecek sigorta primlerinin tamamı Hazinece karşılanacaktır.

  Bu bağlamda bir yıllık süre aşılmamak kaydıyla;

  2018 yılına ilişkin aylık 700,18 TL,

  2019 yılına ilişkin  aylık 882,65 TL,

  2020 yılına ilişkin aylık 1.015,34 TL

  Tutarındaki sigorta primleri Hazinece karşılanacaktır.

  Buna karşın 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecek olan Esnaf Ahilik Sandığı kapsamındaki prim ödemeleri teşvik kapsamına alınmadığından, Esnaf Ahilik Sandığı prim ödemelerinin mükellefler tarafından ödenmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Kapsama giren mükellefler teşvikten geriye doğru yararlanabilirler

  Yasada genç girişimcilerin teşvikten yararlanabilmeleri için SGK ya müracaat süresine yer verilmemiştir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen şartları sağlayan mükellefler vergi dairesinden alacakları yazıyla birlikte sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, teşvikten yararlanılacak olan bir yıllık süre geçmiş olsa bile teşvikten geriye yönelik olarak yararlanabileceklerdir.

  Bir yıllık süre zarfında tahakkuk eden sigorta primlerinin ödenmiş olması, teşvikten yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-01-2020 tarihinden beri 2591 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Eylül 2020, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.53447.54807.52927.5593
  EUR8.92958.94568.92328.9590
  GBP9.76019.81109.75339.8257

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 26    
     Bugün : 3.261    
     Bu Ay : 232.368    
     Bu Yıl : 2.827.719    
     Toplam : 23.060.119    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats