Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • FARK İŞÇİLİK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINDA ŞARTLAR KOLAYLAŞTIRILDI

  5510 sayılı Kanuna 6552 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 60. madde ile diğer borçların yanı sıra özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait eksik işçilikten kaynaklanan  prim borçlarının  da enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte on sekiz eşit taksitte ödenmesine imkan sağlanmıştır

  Geçici 60. maddede, 30/4/2014 tarihine kadar  bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup 10/9/2014 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde ödenmemiş olan sigorta prim borçlarının gireceği öngörülmüş tür.

  Uygulamanın usul ve esasları ilk defa 2014/26 sayılı Genelge ile belirlendi

  Geçici 60. maddenin yirminci fıkrasında verilen yetkiye istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu  kapsama giren borçların yapılandırılmasına ilişkin  usul ve esasları 2014/26 sayılı Genelge ile belirlemiştir.

  Anılan genelgede eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için;

  1-İhale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş olması,

  2- İşin bitirildiği hususunda en geç 10/9/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile müracaat edilmiş olması

  şartı getirilmiş  idi.

  Dolayısıyla, 30/4/2014 ve öncesinde bitirilmiş ihale konusu işler ile özel bina inşaatlarının fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için en geç 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiği hususunun bir dilekçe ile bildirilmiş olması gerekiyor idi.

  2015/1 sayılı Genelge ile yapılandırma şartları kolaylaştırıldı

  Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için 2014/26 sayılı Genelgedeki, işin bitirildiği hususunda en geç 10/9/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine dilekçe ile müracaat edilmiş olması şartı nedeniyle, işlerini 30/4/2014 tarihinden önce bitirmiş ancak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi hususunda 10/9/2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmemiş işverenlerin fark işçilik borçları yapılandırma kapsamına dahil edilemiyordu.

  Uygulamada yaşanan bu durum nedeniyle 2015/1 Genelgede, eksik  işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırma kapsamına alınması hususunda değişikliğe gidilmiştir.

  Yapılan değişiklik sonrasında 30/4/2014 veya öncesinde bitirilmiş işlerle ilgili olarak, işin bitirildiği hususunda 10/9/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmemiş olmasına rağmen, işin 30/4/2014 tarihinden önce bitirildiğinin kanıtlanması veya işin 30/4/2014 tarihinden önce bitirildiğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca tespit edilmesi ve rapor tarihinin de  2/2/2015 tarihinden önce olması kaydıyla bu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilmiştir.

  Teminat mektuplarının süre uzatımında değişikliğe gidildi

  2014/26 sayılı Genelgede, ihale konusu işyerlerinin borçlarının yapılandırma kapsamına alınabilmesi için, idareler nezdindeki teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerektiği açıklanmış idi.

  Ancak teminat mektuplarının süre uzatımında yaşanan sorunlar nedeniyle 2015/1 sayılı Genelge ile bu konuda da değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikler sonrasında idareler nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde;

  -Süresi 2/2/2015 tarihinden önce sona erecek teminat mektupları ile ilgili olarak süre uzatımı yapılmasına gerek olmaksızın borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış,

  -Süresi 3/2/2015 ila  1/6/2015 tarihleri arasında sona erecek teminat mektupları için, peşin ödeme başvurusunda bulunulması halinde süre uzatımı yapılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

                                                                                                      

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 26-01-2015 tarihinden beri 3951 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats