Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ERTELENECEK PRİM BORCU NASIL HESAPLANACAK

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ilave edilen geçici 72. madde ile 2016/Aralık ile 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin prim borçlarının dokuz ay süreyle ertelenmesine imkan sağlanmıştır.

  Kamu oyunda prim borçlarının ne kadarlık kısmının erteleneceği hususunda tereddütler yaşanmakla birlikte, bazı kesimlerde prim borçlarının tamamı ertelenecek şeklinde hatalı bir algı oluştuğu da görülmektedir.

  Ertelenecek prim tutarı, asgari ücret desteğinin hesabına esas olan gün sayısı dikkate alınarak belirleniyor.

  Geçici 72. madde uyarınca ertelenecek sigorta primi,  asgari ücret desteğinin hesabında esas alınan gün sayısının,  günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak SPEK tutarının % 34,5’i kadar olacaktır.

  Dolayısıyla, 2016/Aralık ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan prim borçlarının ne kadarlık kısmının erteleneceğinin hesaplanabilmesi için öncelikle asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim gün sayısının tespit edilmesi gerekiyor.

  2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işletmelerde, 2016/Aralık ayına ait primlerin ertelenecek kısmı, 2015/Aralık ayında asgari ücret desteğinin hesabında esas alınan prim gün sayısı dikkate alınarak belirlenecek.

  2016 yılında yararlanılacak olan asgari ücret desteği 5510 sayılı Kanunun geçici 68. maddesinde düzenlemiştir. Geçici 68. maddeye göre, 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlayan işletme sahiplerinin 2016 yılında yararlanacakları destek tutarı, 2015 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 85 TL veya altında olan sigortalıların prim gün sayısı esas alınarak belirlenmektedir.

  Buna göre, 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işletmelerde 2016/Aralık ayına ait primlerin ertelenecek kısmı hesaplanırken öncelikle,  2015/Aralık ayına ait (1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 nolu)  APHB’lerde kayıtlı olup prime esas kazancı 85 TL’nin altında olan sigortalıların prim gün sayısı bulunacaktır. Ardından bulunan bu prim gün sayısı ile 60 TL‘nin çarpımı sonucu bulunan tutarın % 34,5’i 2017/Ekim ayına kadar ertelenecektir.

  Örneğin, 2015/Aralık ayında prime esas kazancı 85 TL’nin altındaki 6 sigortalının prim gün sayısının 145 olduğu, aynı işyerinde 2016 /Aralık ayında bildirilen 8 sigortalının prim gün sayısının 214 olduğu düşünüldüğünde,  sözkonusu işletmenin 2016/Aralık ayına ait primlerinin;

  145 X 60 X % 34,5= 3.001 TL’si 2017/Ekim ayına ertelenecektir.

  2016/Aralık ayında çalıştırılan sigortalıların prim gün sayısı, 2015/Aralık ayında esas alınan gün sayısından az olması halinde ise, asgari ücret desteği 2016/Aralık ayında çalıştırılan sigortalıların prim gün sayısı esas alınarak belirlenmektedir. Bu durumda 2016/Aralık ayındaki primlerin ertelenecek kısmı 2016/Aralık ayındaki prim gün sayısı esas alınarak belirlenecektir.

   

  Örneğin, 2015/Aralık ayında prime esas kazancı 85 TL’nin altındaki 6 sigortalının prim gün sayısının 145 olduğu, aynı işyerinde 2016 /Aralık ayında bildirilen 4 sigortalının prim gün sayısının ise 110 olduğu düşünüldüğünde,  sözkonusu işletmenin 2016/ Aralık ayına ait primlerinin

  110 X 60 X % 34,5= 2.277 TL’si 2017/Ekim ayına ertelenecektir.

  İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işletmelerde, 2016/Aralık ayına ait primlerin ertelenecek kısmı, 2016/Aralık ayında asgari ücret desteğinin hesabında esas alınan prim gün sayısı dikkate alınarak belirlenecek.

  Geçici 68. madde uyarınca ilk defa 2016 yılı içinde sigortalı çalıştırmaya başlayan işletme sahiplerinin 2016 yılında yararlanacakları destek tutarı, 2016 yılında çalıştırılan ve destek kapsamına giren sigortalıların prim gün sayısı esas alınarak belirlenmektedir.

  Buna göre, ilk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işletmelerde 2016/Aralık ayına ait primlerin ertelenecek kısmı 2016/Aralık ayına ilişkin düzenlenen (1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 nolu)  APHB’lerde kayıtlı sigortalıların prim gün sayısı esas alınarak belirlenecektir.

  Örneğin, ilk defa 15/7/2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlamış bir işletmede 2016/Aralık ayına ait APHB’de, 1 nolu belge türü ile bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 170 gün olduğu düşünüldüğünde, ertelenecek prim tutarı 170 X 60 X % 34,5 = 3.519 TL olacaktır.

  Ertelenecek prim tutarı, işverenin ödemesi gereken sigorta primini aşamaz.

  Erteleme kapsamına giren özel sektör işverenlerinin yararlandıkları prim teşvikleri ve asgari ücret desteği dikkate alındığında, işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarının, ertelenecek prim tutarından az olması halinde, ertelenecek prim tutarı işveren tarafından ödenecek sigorta prim tutarını aşamayacaktır.

  Örneğin, 2016/Aralık ayına ait APHB’de, 1 nolu belge türü ile bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 170 gün, asgari ücret desteği ve prim teşvikleri düşüldüğünde işveren tarafından ödenecek prim tutarının ise  2.500 TL olduğu düşünüldüğünde, ertelenecek prim tutarı 170 X 60 X % 34,5 = 3.519 TL olarak hesaplansa da, ertelenecek prim tutarı işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primini, dolayısıyla 2.500 TL’yi aşamayacaktır.

  İşsizlik sigortası primleri ve damga vergileri ertelenmiyor.

  Geçici 72. maddede erteleme işlemlerinin sigorta prim borçlarına münhasıran yapılacağı öngörüldüğünden, işsizlik sigortası primleri ile damga vergisi borçlarının ertelenmesi sözkonusu değildir. Dolayısıyla 2016/Aralık ayına ait prim borçlarının tamamı ertelenmiş olsa dahi en azından damga vergisi ve işsizlik sigortası prim borçlarının 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 29-01-2017 tarihinden beri 4777 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats