Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  EKSİK GÜN NEDENİ “07-PUANTAJ KAYITLARI” SEÇİLEN SİGORTALILAR DA GSS KAPSAMINA ALINDI

  Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların ay içinde eksik kalan sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlatılmasına ilişkin uygulama, 7/9/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Kanunla 1/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

  Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar,ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında çalışanların eksik kalan süreler için GSS kapsamına alınmasında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır

  Eksik gün nedeni “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar GSS kapsamına alındılar.

  30/9/2016 tarihinden önce eksik gün nedeni “06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği tercih edilen sigortalılar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında ay içinde 10 günden fazla çalışan sigortalıların eksik bildirilen sürelere ilişkin GSS primlerini 30 güne tamamlamaları zorunluydu.

  6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi  “3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ile bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanlar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması zorunludur.” şeklinde değiştirilmesinin ardından, 1/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneğinin yanı sıra “07-Puantaj kayıtları” seçilen tercih edilen sigortalıların da eksik kalan sürelere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlatılacaktır.

  Kısmi süreli çalışmakla birlikte başka birinin bakmakla yükümlüsü olan kişiler GSS kapsamından çıkartıldılar.

  30/9/2016 tarihinden önce 4857 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerine istinaden kısmi süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü oldukları kişiler olup olmadığına bakılmaksızın ay içinde eksik bildirilen süreler için GSS kapsamına alınmışlardı.

   6745 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 3. maddesine eklenen“4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlar, sigortalı çalışmama şartı hariç birinci fıkranın (10) numaralı bendinde yer verilen diğer şartları haiz olmaları kaydıyla otuz günden eksik günleri için genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.” fıkrası uyarınca 1/10/2016 tarihinden itibaren eksik gün nedeni 06-Kısmi istihdam”, “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” ve “07-Puantaj kayıtları” seçilen sigortalılar ile 5510/Ek-9. madde kapsamında ay içinde 10 günden fazla çalışan sigortalılar, başka birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi iseler eksik kalan sürelere ilişkin GSS primleri 30 güne tamamlatılmayacaktır.

  Kısmi süreli çalışmakla birlikte ay içindeki prim gün sayısı 21 veya üzerinde olan sigortalılar GSS kapsamından çıkartıldı.

  Kısmi süreli çalışmakla birlikte;

  -Eksik gün nedeni olarak “06-Kısmi istihdam” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği tercih edilmiş sigortalılar 1/1/2012 ila 30/9/2016 tarihleri arasında eksik bildirilen sürelerin kaç gün olduğuna bakılmaksızın tamamı için,

  -5510/Ek-9. madde kapsamında 1/5/2015 ila 30/9/2016 tarihleri arasında 10 günden fazla çalışan sigortalılar eksik kalan sürelerin tamamı için

  GSS kapsamına alınmışlardı.

  6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte; eksik gün nedeni olarak “06-Kısmi istihdam”,  “07-Puantaj kayıtları” ve “17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma” seçeneği tercih edilen sigortalılar ile 5510 /Ek-9. madde kapsamında 10 günden fazla çalışan sigortalıların ay içindeki prim gün sayılarının 20 gün ve altında olması halinde eksik süreler için GSS kapsamına alınacaklar, prim gün sayılarının 21 gün veya üzerinde olması halinde GSS kapsamına alınmayacaklardır.

  Kısmi süreli çalışıp GSS kapsamına alınan sigortalılar talep ederlerse isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

  Kısmi süreli çalışmaları nedeniyle GSS kapsamına alınan sigortalıların gelir test sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir miktarının;

  -Asgari ücretin üçte birinden az çıkması halinde GSS primleri 5510/60(c-1) maddesi kapsamında devlet tarafından karşılanacak,

  -Asgari ücretin üçte birinden fazla çıkması halinde 5510/60-g maddesi kapsamında kendileri tarafından ödenecektir.

  Diğer taraftan, kısmi süreli çalışmakla birlikte GSS kapsamına alınan sigortalılar isterlerse,  eksik kalan sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm primlerini isteğe bağlı  sigortalılık kapsamında ödeyebileceklerinden, isteğe bağlı sigortalı oldukları takdirde 5510/60-g kapsamında GSS primi ödemek zorunda kalmayacaklardır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 02-01-2017 tarihinden beri 36976 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 49    
     Bugün : 10.296    
     Bu Ay : 22.710    
     Bu Yıl : 2.020.935    
     Toplam : 22.253.335    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats