Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • E-BİLDİRGEDEKİ DEĞİŞİKLİĞE DİKKAT! FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ İŞLERDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMLERİNDE NELER DEĞİŞTİ

  Vatandaşlar arasında “Yıpranmalı İşler” olarak bilinen, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde ise “Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi İşler” olarak adlandırılan işlerde çalışan sigortalıların, her 360 günlük prim ödeme gün sayılarına yaptıkları işin ağırlığına göre 60, 90 veya 180 prim günü ilave edilmektedir.

  Örneğin, aluminyum fabrikalarında maden üretimi işlerinde çalışanların her 360 gününe 60 gün; maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanların her 360 gününe ise 180 gün prim ödeme gün sayısı ilave edilmektedir.

  Ayrıca, fiilî hizmet süresi zammı, 5510/40. Maddede yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için sekiz, diğer sigortalılar için beş yılı geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında prim ödeme gün sayısına eklenir. Bu sürelerin, üç yılı geçmemek üzere; tablonun (18) numaralı sırasında bulunanlar için tamamı diğerleri için yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaralı sırasında yer alan sigortalılar için  süre sınırı uygulanmaz.

  Fiili hizmet süresi zammına tabi çalışan sigortalıların bildirimleri nasıl yapılır?

  Fiili hizmet süresi zammına tabi çalışan sigortalıların;

  -60 günlük fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışıyor olmaları halinde 29 nolu belge türü

  -90 günlük fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışıyor olmaları halinde 32 nolu belge türü

  - 180 günlük  fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışıyor olmaları halinde  35  nolu belge türü

  seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmeleri gerekiyor.

  Sigortalıların uygulamadan istifade edilebilmesi için kapsama giren işlerde “fiilen çalışmaları”  gerekiyor.

  5510/40. madde uyarınca,  çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet ve polis mesleği ile Milli İstihbarat Teşkilâtında çalışanlar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalmasışarttır.

  Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca 8/11/2017 tarihinde yayımlanan duyuruda da açıklandığı üzere, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Örneğin, 90 günlük fiili hizmet süresi zammına tabi bir işte çalışan ve 2017/Ekim ayında hak kazandığı 4 günlük hafta tatili ile birlikte bir aylık ücrete hak kazanan bir sigortalının;

  -Fiilen çalıştığı 26 günlük çalışmasının 32 nolu belge türü ile

  -Hak kazandığı hafta tatilinde fili hizmet süresi zammına tabi bir işte çalışmaması ve işin risklerine de maruz kalmaması nedeniyle 4 günlük çalışmasının 1 nolu belge türü ile

  Yapılması gerekiyor.

  e-Bildirgede neler değişti

  Fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışan sigortalıların bildirimleri yapılırken,  diğer belge türlerinde olduğu gibi 30 güne kadar bildirim yapılmasına izin verilirken SGK 8/11/2017 tarihinde yayınladığı duyurusuyla uygulamayı değiştirdiğini açıklamıştır.

  Duyuruda yapılan açıklamalara göre, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı sırasında (yer altı hizmetleri) olanlar hariç olmak üzere, fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışmakla birlikte, tatil, izin, kurs veya iş öncesi veya sonrası hazırlık süreleri gibi sürelerde fiilen çalışmayan sigortalıların  fiili hizmet süresi zammı kapsamında  e-bildirge programında her ay için azami 26 gün bildirebilmeleri amacıyla kontrol konulmuştur.

  Haliyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar adına, fiili hizmet süresi zammı kapsamında  her ay için 26 günden fazla bildirim yapılmasına izin verilmediğinden, eksik bildirilen 4 günlük sürenin de 1 nolu belge türü ile bildirilmesi gerekecektir.

  31 gün çeken aylarda bildirim nasıl yapılaca

  Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar adına fiili hizmet süresi zammı kapsamında her ay 26 günden fazla bildirim yapılmasına izin verilmediğinden, hafta tatili hariç ayın kalan sürelerinde sözkonusu işlerde çalışan sigortalıların 31 gün çeken aylarda

  -Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki 26 günlük hizmetlerinin; 29, 32 veya 35 nolu belge türü ve eksik gün sayısı 5 gün girilmek suretiyle

  -Hak kazandığı hafta tatili sürelerine ilişkin 4 günlük hizmetlerinin 1 nolu belge türü ve eksik gün sayısı 27 gün girilmek suretiyle

  Bildirilmesi gerekiyor.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 13-11-2017 tarihinden beri 6333 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  23 Eylül 2018, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 340    
     Bu Ay : 309.603    
     Bu Yıl : 3.629.165    
     Toplam : 14.035.925    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats