Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • DİKKAT! SGK MUHTASAR BEYANNAMELERDEN SİGORTASIZ ÇALIŞANLARI TESPİT EDİYOR.

  Sosyal Güvenlik Kurumu 11.11.2015 tarihinde yayımladığı 2015/25 sayılı Genelgesinde, kısa adı VEDOP olan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi vasıtasıyla, mükelleflerin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası üzerinden muhtasar beyanname kayıtlarına erişim sağlanacağını ve çalışanlarla ilgili olarak vergi dairelerine yapılan bildirimlerinin sorgulanacağını açıklamıştır.

  Bu sorgulamalar sonrasında gelir vergisi matrahı ile sigorta primine esas kazanç matrahı arasında farklılık olması durumunda, bildirilen kişi sayılarında mutabakatın sağlanmasının öncelikli olacağı belirtilmiş.

  Geçtiğimiz yıllarda, vergi dairelerine bildirildiği halde, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeyen çalışanlardan dolayı çok sayıda mükellefin idari para cezası ödemek durumunda kaldığı, hatta kayıt dışı sigortalı çalıştırma fiilinden dolayı bu mükelleflerin prim teşviklerinden de bir yıl süreyle yararlanmalarının önüne geçildiği unutulmamalıdır.

  Dolayısıyla, mükelleflerin vergi dairelerine aylık veya üçer aylık dönemler halinde yaptıkları muhtasar beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık olarak yapılan bildirimlerin karşılaştırılacağı ve sonrasında iki bildirim arasında farklılık olması halinde, hem idari para cezası ile karşılaşacakları hem de prim teşviklerinden bir yıl süreyle yararlanamayacaklarını göz önüne alarak, iki bildirim arasında mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde mutabakat sağlamalarına dikkat etmeleri gerekecektir.

  Muhtasar Beyanname hazırlanırken ödemelerin tür kodları  doğru olarak seçilmeli ve işyeri çalışan SGK bilgileri doğru olarak beyan edilmelidir. Örneğin 013 kodu ile beyan ettiğimiz kıdem tazminatında gelir vergisi ve SGK kesintisi olmadığından işyeri çalışan SGK bilgileri kısmında gelir vergisinden muaf kadın/erkek ayrıca SGK muaf erkek/kadın sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.

  Ücretle ilgili Muhtasar Beyannamede bildirilen özellik arz eden tür kodları aşağıda belirtilmiştir:

  011-Asgari ücretli

  012-Diğer ücretle, ücret sayılan ödemeler

  013-Kıdem Tazminatı (GV Muaf, SGK Muaf)

  014-Huzur hakkı (SGK Muaf)

  015-İhbar Tazminatı  (SGK Muaf)

  Vergi memurlarının yoklama tutanakları da Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek

  2015/25 sayılı Genelgede, vergi dairelerinde görevli yoklama memurlarınca düzenlenen yoklama fişlerinin her ay periyodik olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderileceği ve bu tutanaklardaki bilgilere istinaden Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli işlemlerin yapılacağı açıklanmış.

  Vergi yoklamasının her zaman yapılabileceği ve yoklamanın ne zaman yapılacağının ilgiliye bildirilmeyeceği de göz önünde bulundurularak vergi yoklama tutanaklarında yer alan bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna da bildirileceği, dolayısıyla mükelleflerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerde bu tutanaklarda yer alan bilgileri göz önünde bulundurmaları yerinde olacaktır.

  SGK 2016 yılında işlenen suçlardan dolayı idari para cezalarını 1.647,00 TL üzerinden uygulayacaktır.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda idari para cezaları brüt asgari ücret üzerinden uygulanmaktadır.

  2016 yılında brüt asgari ücretin 1.647,00 TL olduğu dikkate alınarak, bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü bir mükellefin tescilsiz bir işyerinde bir sigortalıyı bir ay boyunca kayıt dışı çalıştırdığının tespit edildiği düşünüldüğünde,

  İşyeri bildirgesinden dolayı:

  1.647,00 X 3 = 4.941,00TL

  Sigortalı işe giriş bildirgesinden dolayı :

  1.647,00 X 2 = 3.294,00 TL

  Aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı:

  1.647,00 X 2 = 3.294,00 TL

  Olmak üzere toplam 11.529,00 TL idari para cezasına maruz kalacak, ayrıca prim teşviklerinden de bir yıl süreyle yararlanmayacaktır.

   

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-01-2016 tarihinden beri 16720 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 23    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats