Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ÇALIŞAN ANNELER !!! SGK’DAN AYLIK 320 EURO BAKICI ÜCRETİ ALABİLİRSİNİZ

  Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Avrupa birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bir projedir. 

  Projenin amacı,  kayıt dışı çalışan, çocuk bakım hizmeti veren kadınların kayıt altına alınması, aynı zamanda doğum yapan ve iş hayatından uzak kalan kadınların çalışma hayatına dönmesinin sağlanmasıdır.

  Proje ile 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olan ve hizmet akdine tabi (özel sektörde işçi statüsünde) sigortalı olarak halen çalışmakta olan, İş hayatına geri dönecek, İlk kez çalışmaya başlayacak ya da Sigortasız çalıştırdığı çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmaya başlayacak annelere çocuk bakıcısı çalıştırabilmeleri için 24 aya kadar mali destek verilebilmektedir.

  Proje şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinde uygulanmaktadır.

  ANNELERİN PROJEDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

  -       T.C vatandaşı olmak,

  -     Hizmet akdine bağlı olarak ( 4/a kapsamında)  ve tam zamanlı çalışıyor olmak: ( SGK’ya en az 30 gün bildirim yapılıyor olması gerekir)

  -      Çocuk bakıcısının sigortalı olması

  -      Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak.

  -      Teşvikten başvuru yapan ilk 5.000 kişi yararlanacaktır.

  -    İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinden birinde çocuğuyla birlikte aynı evde ikamet etmek. (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır.)

  -      Analık izin süresini bitmiş olması gerekir. Analık izin süresinde olan anneler çalışmaya başladıklarında projeden faydalanabilirler.( Analık izni doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftadır. Çoğul gebelikte doğumdan önce 10, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 18 haftadır. Doğum öncesi doktor raporu ile izin verilmesi halinde doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılabilir. Bu halde  doğum öncesi kullanılmayan izinler doğum sonrasına aktarılır.)

  -      Annenin yıllık ortalama brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamalıdır. (2016 için 1647X2= 3.294,00 TL)

  -     Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında; kendisi veya eşinin birinci derecede akrabalık ilişkisi bulunmamalıdır. Yani çocuğa anneanne ya da babaanne bakıyorsa projeden faydalanma şansı yoktur. Çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuluyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamalıdır. ( Aynı evde yaşayan kardeş, yeğen bu kapsama girer) Bu akrabalar aynı evde oturmuyorsa faydalanmak mümkün olacaktır. 

  -      En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında(çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek gerekmektedir.

  -      Annenin kendisi proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışıyorsa faydalanamaz.

  -      Emekli olduktan sonra çalışan anneler ( SGDP ile çalışanlar) projeden yararlanamaz.

  -      Kısmi zamanlı çalışanlar faydalanamaz.

  -      Belgelerde usulsüzlük yapanların faydalanması mümkün değildir.

   

  ÇOCUK BAKICISINDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR:

   

  -      T.C. vatandaşı ve kadın olmak.

  -      En az ilkokul mezunu ve en az 18 yaşında olmak.

  -      İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinin birinde ikamet ediyor olmak. (Anne  hangi ilde ikamet ediyor ise bakıcının  ikametgahının da o ilde olması gerekmektedir.)

  -      Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak. (Bebeğin anneannesi veya babaannesi çocuğa bakıyorsa Projeden faydalanmanız mümkün değildir.) 

  -      Hizmet akdine tabi Ek-9 kapsamında tam zamanlı sigortalı çalışan olmak. (SGK’ya 30 tam gün primi bildirilmiş olmak.)

  -   Emekli çocuk bakıcılarının proje kapsamında anne tarafından istihdam edilmesi halinde, emekli maaşları kesilerek, Ek-9 kapsamındaki çalışmaları, çalışma gün sayılarına eklenmektedir. Bu durumdaki çocuk bakıcıları Ek-9 bildirgesi verilirken bildirgenin “B) Sigortalının Sosyal Güvenlik ve İşe Giriş Bilgileri” kısmında yer alan “4/a sigortalılığından dolayı yaşlılık aylığı alıyorsa devam etmek istediği sigorta kolu?” seçeneğinin “Tüm Sigorta Kolları” olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hibe desteğinden faydalanabilmesi mümkün değildir.

   

  BAŞVURU İÇİN GEREKENLER:

  -      Ön Kayıt Başvuru Formu( anne ve bakıcı imzalayacak)

  -     Doldurulmuş ve çocuk bakıcısınca imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu(Sosyal Güvenlik Kurumu Ev Hizmetlerinde On Gün Ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge)

  -      Anne Banka Muvafakat Formu (2 Nüsha)

  -      Çalışma Belgesi( annenin çalıştığı işveren dolduracak)

  Sayılan bu form ve belgeler,  https://uyg.sgk.gov.tr/EvdeBakimBasvuru/Doc.jsf internet adresinden ya da evdecocukbakimi.net ana sayfasındaki “KAYIT” bölümünden temin edilebilir.

  Bunlara ek olarak:

  -      Çocuk Bakıcısının Diploması (En az ilkokul)

  -      Varsa, Çocuk Bakıcılığı Sertifikası

  -      Varsa, Çocuğun Engelli, Sağlık Kurulu Raporu veya Engellik Kimlik Belgesi

  -      Anne kimlik fotokopisi

  -      Çocuk kimlik fotokopisi

  -      Çocuk bakıcısı kimlik fotokopisi

  -      Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi

  -      Doldurulmuş ve imzalı Kesin Kayıt Formu(kayıt sırasında)

  -      Sözleşme( kayıt sırasında)

  -      Taahhütname( kayır sırasında)

  Talep edilmektedir.

  HİBE TUTARI:

  Hibe desteği 15 Aralık 2016 tarihinde yapılacak ödemeden itibaren arttırılmıştır.300 avro olan hibe desteği 320 avroya çıkarılmıştır. Eğer bakıcı sertifikalıysa ya da sertifika eğitimine devam ediyorsa veya anne bekar anneyse veya çocuğunuzun yüzde 40’dan fazla engel durumu varsa 390 avro olan hibe desteği 416 avroya çıkmaktadır.

  DİĞER HUSUSLAR:

  Annenin bu projeden yararlanabilmesi için,  raporlu olduğu durumlar hariç, işvereni tarafından her takvim ayında 30 gün bildiriminin yapılması gerekir. 30 gün ve üzerinde rapor halinde durum mutlaka SGK nın ilgili birimine bildirilmelidir.

  Bakıcı için de aylık 30 günlük bildirim yapılıyor olması ve primlerin düzenli ödenmesi şarttır.

  Bakıcının ücreti mutlaka bankadan ödenecektir.( anne kendisi ve bakıcı için Halkbank’ta hesap açacak, havale yaparak ödemeyi gerçekleştirecektir. Ayrıca anne hibenin yatırılacağı EURO hesabı açacaktır.)

  Bakıcıya verilen maaş tutarı 2016 yılı için en az, ev hizmetlerinde çalışanların net asgari ücret düzeyi olan(gelir vergisinden muaf olan kişiler için geçerli olan) 1.400,00 TL olmalıdır. Bu tutardan az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirilen hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarından veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir. Maaş ödemelerinin idareye bildirilen Türkiye Halk Bankası TL hesapları üzerinden yapılması zorunludur.( Açıklamaya maaş ödemesi olduğunun yazılması gerekir.)

  Annenin, çocuğun ya da bakıcının durumunda meydana gelen değişikler en geç 15 gün içinde bildirilmelidir.( İşten çıkma, boşanma, ölüm  vs.)

  Çocuğun belirtilen adreste , bakıcı tarafından bakılıp bakılmadığına dair habersiz denetimler yapılabilmektedir. Çocuğa projeye bildirilen adreste bakılmalıdır.

  Faydalanıcı anne işten ayrıldıktan sonra (mümkünse işten ayrıldığının ertesi günü) durumunu bildiren dilekçe ile birlikte İŞKUR’a başvurarak iş Arayan Kayıt Belgesi alması ve bu belgeyi işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yerel ofise teslim etmesi gerekmektedir. Bu şartlarda iş bulma süreci boyunca bir ay daha projeden faydalanabilecektir. ( Bir ay içinde yeniden işe başlarsa yararlanmaya devam eder,  başlamazsa  sona erer.)

  PROJENİN SONA ERME TARİHİ:

  Projeden sağlanan hibe 31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle bitecek olup ilgili döneme ilişkin son ödeme 15 Ekim 2017 tarihinde yapılacaktır.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 15-12-2016 tarihinden beri 5525 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 1    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats