Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÇAKIŞAN HİZMET SÜRELERİNE İLİŞKİN PRİM AKTARIMLARINDA NELER DEĞİŞTİ

  Aynı süreler içinde hem 4/a kapsamında (SSK’lı bir işte) çalışan, hem de 4/b kapsamında (Bağ-Kur’lu olarak) ticari faaliyeti devam eden kişiler için 1/3/2011 tarihinden önce, hangi sigortalılık statüsü önce başlamış ise o sigortalılık statüsü geçerli kabul edilmekte idi. Ancak, 6111 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin ardından 1/3/2011 tarihinden itibaren hangi sigortalılık statüsünün önce başladığı üzerinde durulmamış veaynı süreler içinde hem 4/a hem de 4/b’ye tabi çalışan kişiler için 4/a’lı (SSK’lı) sigortalılık statüsü kabul edilmeye başlanılmıştır.

  Hal böyle olmakla birlikte kendilerine ait işyerlerinden veya ortağı olduğu işyerlerinden kendini 4/a kapsamında sigortalı olarak bildiren kişilerin bu bildirimleri 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince kabul edilmemiş ve bu kişiler 1/3/2011 tarihinden önce olduğu gibi 1/3/2011 tarihinden sonra da 4/b kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

  Öte yandan aynı süreler içinde, hem 4/a kapsamında (SSK’ya tabi bir işte) çalışan, hem de 4/b kapsamında sigortalı olan (Bağ-Kur’lu olarak ticari faaliyeti devam eden)kişiler için 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli kabul edildiği durumlarda prim aktarım işlemleri, devredilen SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı yetkililerince kararlaştırılan usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan 12/156 ve 2007/9 sayılı genelgeler doğrultusunda yürütülmekte iken, uygulama Sosyal Güvenlik Kurumunun 2014/28 sayılı genelgesi ile değiştirilmiştir.

   

  Prim aktarımı sırasında sadece sigortalı hissesine isabet eden primlerin aktarımı yapılacak

  Aynı süreler içinde hem 4/a kapsamında hem de 4/b kapsamında sigortalılıkları bulunan, ancak 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsü geçerli kabul edilmiş kişiler adına 4/a kapsamındaki hizmetlere ilişkinödenen paraların 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında,2007/9 sayılı genelge gereğince sigortalı ve işveren hissesi birlikte aktarılmakta iken 2014/28 sayılı genelgeyle birlikte yalnızca sigortalı hissesi aktarılmaya başlanılmıştır.

  Bu bağlamda, 4/a kapsamında ödenen paraların 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı sırasında tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan kişiler için % 14, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak kişiler için %7,5 oranına isabet eden paraların aktarımı yapılacak, işveren hissesi prim tutarları ise işverenin varsa Kuruma olan borçlarına mahsup edilecek, yoksa kanuni faizi ile birlikte kendisine iade edilecektir.

  Dolayısıyla 4/a kapsamında sigortalı hissesine isabet eden kısım için ödenen paralar, sigortalının 4/b kapsamındaki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesine ait paralardan herhangi bir aktarım yapılmayacaktır.

  Uygulamanın tek istisnası ise kendine ait işyerinden kendilerini SSK’lı olarak bildiren kişiler için yapılmış. Kendilerine ait işyerinden kendilerini SSK’lı olarak bildiren kişilerin sigortalı hissesini de işveren hissesini de kendileri ödediklerinden,  bu durumda sigortalı hissesinin yanı sıra işveren hissesi de 4/b kapsamındaki prim borcuna aktarılacaktır.

   

  İşsizlik sigortası primlerinin sigortalı hissesine ait kısmı da aktarılacak

  Değişiklik öncesinde 4/a kapsamında ödenen işsizlik sigortası primleri 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılmayarak, sigortalı hissesi sigortalıya, işveren hissesi işverene (herhangi bir borcu bulunmadığı takdirde) iade edilmekte iken 2014/28 sayılı genelge ile yapılan değişiklik sonrasında sigortalı hissesine isabet eden işsizlik sigortası primleri de 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılmaya başlanılmıştır.

  Çakışmanın olduğu dönemlerde 4/b kapsamındaki primler ödenmiş ise 4/a kapsamında ödenen paralar çakışma harici dönemlerdeki 4/b prim borçlarına aktarılacak

  Çakışan hizmet süreleri içinde, hem 4/a kapsamındaki hem de 4/b kapsamındaki primlerin ödenmiş olması durumunda, çakışma haricindeki sürelerde 4/b kapsamında prim borcu olsa da 2007/9 sayılı genelge uyarınca prim aktarımı yapılmamakta idi.

  Ancak 2014/28 sayılı genelge ile uygulama değişikliğine gidilmiş ve 4/a kapsamında ödenen paraların aynı dönemdeki 4/b borcuna aktarılmasının ardından,  4/a kapsamında artan bir paranın bulunması halinde, artan tutar çakışan süreler dışındaki 4/b kapsamındaki en eski prim borcuna aktarılmaya başlanılmıştır.

   

  4/a kapsamındaki sigortalılık iptal edilse de bildirilen işçilikler asgari işçilik hesaplamasında dikkate alınacak

  Çakışan hizmet süreleri içinde 4/a kapsamındaki hizmetlerin iptal edildiği işyerinin ihale konusu işyeri veya özel bina inşaatı işyeri olması halinde, iptal edilen işçilikler asgari işçilik hesaplamasında dikkate alınmamakta idi.

  2014/28 sayılı genelge ile bu uygulamada da değişikliğe gidilmiş ve kendilerine ait özel bina inşaatlarında veya ihale konusu işlerde kendilerini 4/a kapsamında sigortalı olarak bildiren kişilerin 4/a kapsamındaki hizmetleri iptal edilse de, bu çalışmaların fiili olmadığı tespit edilmediği sürece 4/a kapsamında bildirilen işçilikler asgari işçilik hesaplamasında dikkate alınmaya başlanılmıştır.

   

  4/a kapsamında fiiliçalışma yoksa prim aktarımı yapılmayacak

  Aynı süreler içinde hem 4/a hem de 4/b kapsamında sigortalılıkları bulunan ve 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsü geçerli sayılan kişilerin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan incelemeler sonrasında  4/a kapsamındaki hizmetlerinin fiili çalışmaya dayanmadığının başka bir ifade ile 4/a kapsamındaki sigortalılıklarının sahte olduğunun tespit edilmesi halinde, 4/a kapsamında ödenen paraların sigortalı hissesinin aktarımı yapılmayacağı gibi, işveren hissesinin işverene iadesi de yapılmayacaktır.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 03-11-2014 tarihinden beri 9837 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 58    
     Bugün : 9.756    
     Bu Ay : 22.170    
     Bu Yıl : 2.020.395    
     Toplam : 22.252.795    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats