Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BİR SİGORTALIDAN DOLAYI TEŞVİKTEN YERSİZ YARARLANILMASI HALİNDE DİĞER SİGORTALILARIN TEŞVİKLERİ DE GERİ ALINIR MI?

  Halen uygulamada olan sigorta prim teşviklerden yararlanılması sırasında ilgili kanunlarda öngörülen şartların sağlanmış olup olmadığı hususundaki bazı kontroller aylık prim ve hizmet belgelerinin onaylanmasından önce e-Bildirge programları vasıtasıyla kontrol edilmekte ve hatalı yapılan veri girişi sistem tarafından kabul edilmeyerek, kullanıcılar hata mesajları ile bilgilendirilmektedir.

  Ancak ilgili kanunlarda öngörülen bazı şartlar e-Bildirge programları vasıtasıyla belgenin onaylanması aşamasında kontrol edilemediğinden bu şartların sağlanıp sağlanmadığı aylık prim ve hizmet belgeleri gönderildikten sonra, başka bir ifadeyle ilgili döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilme süresi sona erdikten sonra, ilgili aya ilişkin olarak farklı kanun numarası ve belge türü ile bildirilen belgelerde kayıtlı sigortalıların yanı sıra alt işverenlerce bildirilen belgelerde kayıtlı sigortalı sayıları da toplanarak kontrol edilebilmektedir.

  Örneğin 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılması sırasında sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı sistem tarafından kontrol edilmesine rağmen, sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının kontrolü aynı aya ilişkin gerek asıl işveren, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılara ilişkin tüm aylık prim ve hizmet belgeleri gönderildikten sonra  kontrol edilebilmektedir.

  Dolayısıyla, sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının işverenlerce/meslek mensuplarınca da kontrol edilmemesi halinde 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanılması gibi bir durumla karşılaşılabilmekte, haliyle aynı ayda aynı kanun numarası ile bildirilen sigortalıların bazılarından dolayı prim teşvikinden usulüne uygun yararlanılmış olmasına rağmen, bazılarından dolayı yersiz yararlanılabilmektedir.

  Prim teşviklerinden yersiz yararlanıldığı durumlarda, Sosyal Güvenlik Kurumunca teşvikten yersiz yararlanılmış sigortalılara ilişkin iptal nitelikte ve kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi bir ay süreli tebligat ile işverenlerden istenilmekte, verilmemesi halinde bahse konu belgeler Kurumca re’sen düzenlenerek fark primler gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte uygulamada aynı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların bir veya bir kaçından dolayı prim teşviklerinden yersiz yararlanıldığı veya bir kanun numarası ile bildirilen sigortalılardan dolayı usulüne uygun yararlanılmış olmasına rağmen diğer kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılardan dolayı yersiz yararlanıldığı durumlarda, ilgili ayda yararlanılmış tüm teşviklerin mi yoksa hatalı kanun numarası seçilerek bildirilen sigortalılardan dolayı yararlanılmış teşvik tutarlarının mı geri alınacağı hususunda tereddütler yaşanabilmektedir.

  Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 2009/139 sayılı Genelgede, bu gibi durumlarda, yalnızca yersiz yararlanılmış olan teşviklerin geri alınmasının gerektiği, prim teşviklerinden usulüne uygun yararlanılmış sigortalılardan dolayı yararlanılmış prim teşviklerinin geri alınmasının mümkün bulunmadığı açıklanmıştır.

  Bu bağlamda,  herhangi bir kanunda öngörülen prim teşvikinden bir veya birkaç sigortalıdan dolayı yersiz yararlanılması halinde, yersiz yararlanılan sigortalılara ilişkin iptal nitelikte ve kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi halinde, sadece prim teşviklerinden yersiz yararlanılan sigortalılara ilişkin teşvik tutarları işverenlerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edileceğinden, aynı ayda prim teşviklerinden usulüne uygun yararlanılmış sigortalılara ilişkin Hazineden/İşsizlik sigortasından karşılanmış tutarların geri alınması gibi bir durum sözkonusu değildir.

  Örneğin,(A) Limited Şirketine ait bir işyerinde çalışmakta olan 60 sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin;

  -7 sigortalı için 06111 sayılı Kanun numarası,

  -4 sigortalı için 64447sayılı Kanun numarası,

  -49 sigortalı için 05510 sayılı Kanun numarası,

  seçilmek suretiyle Kuruma bildirildiği ve muhteviyatı prim tutarlarının süresi içinde ödendiği, ancak sonradan 3 sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten, 1 sigortalıdan dolayı da 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanılmış olduğunun tespit edildiği varsayıldığında, sadece 4447 sayılı Kanunun geçici 10 maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanılmış 3 sigortalıya ve 4447 sayılı Kanunun geçici 7. maddesinde öngörülen teşvikten yersiz yararlanılmış 1 sigortalıya ilişkin prim teşvikleri gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek olup, diğer 56 sigortalıdan dolayı prim teşviklerinden usulüne uygun yararlanılmış kabul edilecektir.

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 01-09-2014 tarihinden beri 4379 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats