Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE 2017 YILINDA DİKKATE ALINACAK RAKAMLAR AÇIKLANDI

  I- Bilindiği gibi, 2016 yılında yapılan düzenleme sonucunda;

  a)      2016 yılından önce KKA işyerlerinde aynı ayda çalıştırılan sigortalılardan;

  Günlük brüt ücreti 85 TL, aylık brüt ücreti 2.550 TL nin altında olanların prim ödeme  gün sayılarının 3.33 ile çarpılması sonucu bulunan tutar,

  b)     2016 yılında KKA işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların tamamının prim ödeme gün sayısının 3.33 rakamı ile çarpılması sonucu bulunan tutar,

   kadar işverenlere asgari ücret desteği verilmiştir.

  Örneğin, Yukarıda belirtilen durumdaki sigortalıların prim ödeme gün sayısı : 300 ise, işverene,    300 X 3.33 = 999 TL destek sağlanmıştır.

  II-  2017 yılındaki uygulamaya gelince;

  5510 sayılı Kanuna 6770 sayılı Kanunla eklenen 71. madde ve  Bakanlar Kurulunca 22.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile, 2017 yılı için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas kazanç tutarı 110 TL olarak ve desteğe esas günlük tutar ise 3.33 TL olarak tespit edilmiştir.

  Buna göre; 2017/Ocak ile Aralık ayları arasında;

  - 2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlere, 2016 yılının aynı ayında aylık brüt kazancı 3300 TL ve altında olan sigortalıların prim ödeme gün sayısını aşmamak üzere 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile 3.33 sayısının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

  - İlk defa 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış olan işverenlere ise, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile 3.33 TL sayısının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

  Asgari ücret desteği sağlanmıştır.

  Örneğin, 2017 Ocak ayında çalıştırılan 10 sigortalıdan 3 ünün günlük ücreti 110 TL nin altında, bunların prim ödeme gün sayılarının toplamı 90, diğerlerininki bu ücretin üstünde ise;      İşverene sağlanacak asgari ücret desteği:

                             90 gün X 3.33 = 299.70 TL   olacaktır.

  Diğer taraftan;

  1- İşverenler, SGDP’ye tabi çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanamayacaktır.

  2- 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazinece karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

  3- 2017 yılı Ocak ila Aralık aylarına ilişkin olmak üzere yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

  4- Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, kayıt dışı ya da hayali sigortalı çalıştıran işverenler de bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Ancak Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan  işverenler borçlarını ödedikleri sürece destekten yararlandırılacaktır.

  Hadi EYCE

  SGK Uzmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 22-02-2017 tarihinden beri 4648 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 15    
     Bugün : 1.099    
     Bu Ay : 267.603    
     Bu Yıl : 267.603    
     Toplam : 15.681.773    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats