Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 687 SAYILI KHK İLE BAŞLAYAN YENİ TEŞVİKTEN YARARLANIRKEN İLAVE İSTİHDAM ŞARTINA DİKKAT!

  687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen yeni prim teşviki ile 1 Şubat 2017 ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların 31/12/2017 tarihine kadar tahakkuk edecek sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin 22,22 X 30 = 666,66 TL tutarındaki kısmı, işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

  İstihdamda önemli derecede artış sağlaması beklenen bu teşvikten yararlanabilmek için 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak işçinin,

  1) En az üç aydır işsiz olması

  2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması

  3) 2016/Aralık ayındaki çalışan sayısına ilave olması gerekiyor.

  Verilen teşvik miktarının ve haksız yere yararlanılması halinde sonradan telafisinin de çok ağır olacağı dikkate alındığında, meslek mensubu arkadaşların ve işverenlerin özellikle  “2016/Aralık ayındaki çalışan sayısına ilave olma” şartına dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

  Yeni işe alınacak işçinin 2016/Aralık ayındaki çalışanı sayısına ilave olması nasıl hesaplanacak?

  2016/Aralık ayında 5 sigortalı çalıştırılmış bir işyerinde, 2017/Şubat ayında kapsama giren (A) ve (B) sigortalılarının işe alındığı ve 2017/Şubat ayında yeni işe alınan işçilerle birlikte toplamda 6 sigortalı istihdam edildiği düşünüldüğünde, ilave istihdam;

  6 - 5 = 1 olacağından, (A) ve(B) sigortalılarından yalnızca birinden dolayı yeni teşvikten yararlanılabilecektir.

  6 sigortalıdan kapsama girmeyen 1 sigortalının Mart ayında işten ayrıldığı düşünüldüğünde, takip eden aya devreden sigortalı sayısı 5 olsa da, Mart ayındaki çalışan sayısı 6 olduğundan, yeni teşvikten(A) ve (B) sigortalılarının yine yalnızca birinden dolayı yararlanabilecektir.

  Sözkonusu işyerine  2017/Nisan ayında (C), (D) ve (E) sigortalıların işe alındığı ve (A) ve (B) sigortalılarıyla birlikte 2017/Nisan ayında toplam çalışan sayısının (8)‘e yükseldiği düşünüldüğünde  ilave istihdam;

  8 – 5 = 3 olacağından,  bu durumda (A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarının yalnızca üçünden dolayı yeni prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

  2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış ise yeni işe alınacak işçinin 2016 yılının diğer aylarındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekiyor.

  SGK’nın 2017/10 sayılı Genelgesinde, 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, sigortalının 2016 yılının diğer aylarında bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerektiği belirtilmiştir.

  Dolayısıyla 2016 yılının;

  Ocak ayında 5 sigortalı,

  Şubat ayında 7 sigortalı,

  Temmuz ayında 8 sigortalı

  çalıştırılmış bir işyerinde, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında yeni işe alınacak işçilerden;

  5 + 7 + 8 = 20

  20 / 3 = 6,66 = 7  sigortalıya ilave olanlarından dolayı yeni prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

  2016 yılında sigortalı istihdam edilmemiş işyerlerinde, 2017 yılında işe alınan ve kapsama giren işçilerin tamamından dolayı yeni teşvikten yararlanılabilecektir.

  2017/10 sayılı Genelgede, 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren ve destek tutarının yarısı kadar, yeni teşvikten yararlanılabileceği belirtilmiştir.

  Örneğin, 10/1/2017 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde destek kapsamına giren (B) ve(C) sigortalılarının 14/2/2017 tarihinde, (D) sigortalısının 20/3/2017 tarihinde, (E) sigortalısının da 5/4/2017 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, bu dört sigortalıdan dolayı 2017/Nisan ayı ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan destekten, destek tutarının yarısı kadar yararlanılması mümkün olacaktır.

  Diğer taraftan, 2017/10 sayılı Genelgede, 2017 yılından önce tescil edildiği halde 2016 yılında Kuruma hiç bildirimde bulunmayan işyeri işverenlerinin destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2017 yılında Kuruma bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren ve teşvik tutarının yarısı kadar yeni prim teşvikinden yararlanabilecekleri belirtilmiştir.

  Buna göre,  2014 yılında tescil edilmiş bir işyerinde 2016/Ocak ila 2017/Mayıs aylarında sigortalı çalıştırılmadığı için Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmediği, bu işyerinde 2017/Haziran ayında Kuruma 02 nolu belge ile bildirim yapıldığı, 1/7/2017 tarihinde (L) sigortalısının, 21/7/2017 tarihinde (N) sigortalısının işe alındığı varsayıldığında, destek kapsamına giren bu sigortalılardan dolayı 2017/Eylül ayından (02 nolu belgenin ilişkin olduğu 2017/Haziranı ayını takip eden üçüncü aydan) itibaren bu destekten yararlanılacak olup, 2017/Eylül ayında tam çalışıldığı dikkate alındığında bu sigortalılar için 60 x 11,11 = 666,60 destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 05-03-2017 tarihinden beri 4341 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  19 Ocak 2019, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 15    
     Bugün : 12.114    
     Bu Ay : 264.604    
     Bu Yıl : 264.604    
     Toplam : 15.678.774    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats