Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 687 KHK TEŞVİKİNDEN YARARLANMA SÜRESİ SONA EREN SİGORTALI İÇİN 6111 TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLİR Mİ?

  Yeni işe alınan sigortalıların uygulamada olan prim teşviklerinin birden fazlasının kapsamına girmeleri mümkün olmakla birlikte, işverenleri tarafından yalnızca birinden dolayı yararlanılabilmektedir.

  Örneğin % 40 oranında engelli bir sigortalıyı işe alan işveren, sözkonusu sigortalıdan dolayı 4857/30. maddede öngörülen engelli teşvikinden yararlanılabileceği gibi, gerekli şartları sağlaması halinde 6111 teşvikinden ya da işyerinin adresi 6486 sayılı Kanun kapsamında yer alan iller içerisinde yer alıyorsa beş puanlık prim indirimine ilave altı puanlık prim indiriminden de yararlanabilecektir. Yine 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan bir sigortalıdan dolayı yasada yer alan şartların sağlanması halinde 6111 teşvikinden yararlanılabileceği gibi, 687 sayılı KHK teşvikinden de yararlanılması mümkün olabilecektir.

  Ancak aynı sigortalının birden fazla teşvik kapsamına girmesi halinde aynı dönem içinde yalnızca birinden istifade edilebileceğinden, hem 6111 hem de 687 teşviki kapsamına giren bir sigortalı için ya 6111, ya da 687 teşvikinin tercih edilmesi gerekmektedir.

  687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen teşvik kapsamına giren bir sigortalıdan dolayı aylık 666,66 TL tutarında; 6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamına giren ve asgari ücret üzerinden ücret alan bir sigortalıdan dolayı ise aylık 364,38 TL tutarında teşvik alınmaktadır.

  Dolayısıyla hem 6111 sayılı Kanun, hem de 687 sayılı KHK kapsamına giren ve asgari ücret üzerinden ücret alan bir sigortalı için 687 sayılı KHK teşvikinin tercih edilmesi mükelleflerin menfaatine olacaktır.

  Buna karşın, brüt 5.000 TL ücret alan bir sigortalı için 687 KHK teşvikinden yararlanılması halinde 666,66 TL tutarında teşvik alınırken, 6111 teşvikinin tercih edilmesi halinde 1025 TL tutarında teşvik alınacağından, bu durumda 6111 sayılı kanundan yararlanılacak teşvik tutarı 687 teşvikine göre daha fazla olacaktır.

  687 KHK teşvikinden yararlanma süresi sona eren sigortalıdan dolayı 6111 teşvikinden yararlanılabilir mi?

  Aylık brüt ücreti 3.250 TL nin altında olan sigortalılar için 6111 sayılı Kanuna göre 687 sayılı KHK da yer alan teşvik daha avantajlıdır.

  Ancak bazı meslek mensubu arkadaşlar arasında, 687 KHK teşviki daha avantajlı olsa bile yararlanma süresinin 2017/Aralık ayında sone ereceği ve 687 sayılı KHK teşvikinden yararlanılmış bir sigortalı için 2018/Ocak ayından sonra 6111 teşvikinden yararlanılamayacağı şeklinde bir algı oluştuğundan, 687 ve 6111 teşvik şartlarının her ikisini birden sağlamış sigortalılar için, yararlanma süresi daha fazla olduğu için 6111 teşviki tercih edilmektedir.

  Halbuki 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan “Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.” hükmüyle, hem 687 KHK teşviki hem de diğer teşvik kanunları kapsamına giren bir sigortalı için 687 sayılı KHK teşvikinden yararlanılmış ise aynı dönemde diğer teşvik kanunlarından yararlanılamayacağı düzenlenmiştir.

  Dolayısıyla 2017/Aralık ayına kadar 687 sayılı KHK teşvikinden yararlanılan bir sigortalı için, 2018/Ocak ayından itibaren 6111 teşvikinden yararlanılmasında yasal açıdan engelleyici herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Aynı sigortalı için 2017 yılının bazı aylarında 687 KHK teşvikinden, bazı aylarında 6111 teşvikinden yararlanılması mümkün mü?

  Gerek 6111 teşvikinden, gerekse 687 KHK teşvikinden yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların ayrıca işyerinde çalışan sigortalı sayısına da ilave olmaları gerekiyor.

  4447/geçici 10. madde kapsamına giren sigortalılardan dolayı 6111 teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı aydan önceki 6 ayda çalıştırılan sigortalıların ortalamasına; 687 KHK teşvikinden yararlanılabilmesi için ise yeni işe alınan sigortalının 2016/Aralık ayındaki sigortalı sayısına; 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde 2016 yılının diğer aylarında çalıştırılan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekiyor.

  Dolayısıyla 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve hem 687, hem de 6111 teşviklerinde aranılan şartlara sahip olan sigortalıları işe alan işverenlerin, teşvikten yararlanacakları aylarda çalıştırdıkları sigortalı sayısındaki artış ve azalışlar nedeniyle, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde 2017 yılının bazı aylarında 687 sayılı KHK teşvikinden, bazı aylarında 6111 teşvikinden yararlanmaları da mümkün olabilmektedir.

  Örneğin 10/4/2017 tarihinde işe alınan 20 yaşındaki bir sigortalının 11 aydır işsiz olduğu ve hem 687 hem de 6111 teşviki kapsamına girdiği, sigortalının 6111 teşviki için ortalama sigortalı sayısının 8, 687 teşviki için 10 olduğu ve sözkonusu işyerinde 2017/Mayıs ayında 11 sigortalı 2017/Haziran ayında 9 sigortalı çalıştırıldığı düşünüldüğünde anılan sigortalıdan dolayı;

  -2017/Mayıs ayında yalnızca 687 KHK teşvikinden

  -2017/Haziran ayında, 687 veya 6111 teşviklerinin tercih edilen birinden yararlanılabilecektir.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 17-04-2017 tarihinden beri 14730 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  19 Ocak 2019, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 13    
     Bugün : 12.121    
     Bu Ay : 264.611    
     Bu Yıl : 264.611    
     Toplam : 15.678.781    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats