Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 6111 TEŞVİKİNDEN YARARLANDIĞINIZ SİGORTALILARIN DİPLOMALARINI SGK’YA VERMEYİ UNUTMAYIN

  4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen prim teşviki, sigortalıların üst sınıra kadar olan brüt kazançları ücretleri üzerinden ve işveren hissesinin tamamını karşılayacak şekilde veriliyor olması nedeniyle uygulamada beş puanlık prim indiriminden sonra en çok tercih edilen prim teşviki olmuştur.

  Sözkonusu teşvikten yararlanma süresi kapsama giren sigortalıların yaşına, cinsiyetine, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine yahut Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre 6 ila 54 ay arasında değişmektedir.

  Bahse konu teşvikten yararlanılabilmesi için öncelikle sigortalının kapsama giren bir sigortalı olup olmadığının yanı sıra teşvikten yararlanılacak olan sürenin de belirlenmesi amacıyla  “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla sigortalının sisteme tanımlanması gerekmektedir.

  Teşvikten yararlanılacak olan sürenin belirlenmesi sırasında, kapsama giren sigortalı için “Mesleki yeterlilik belgesi sahibi” ya da “İş-Kur kursiyeri” olarak tanımlama yapıldığında, sigortalının mesleki yeterlilik belgesi sahibi (füzyon kaynakçılığı belgesi sahibi olanlar hariç)  veya İş-Kur kursiyeri olup olmadığı ve işe giriş bildirgesinde beyan edilen meslek kodu ile sigortalının mezun olduğu bölüm bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumuna ve Türkiye İş Kurumuna bağlanmak suretiyle kontrol edilmekte, ardından her iki kaydın örtüşmesi (sigortalının mezun olduğu/bitirdiği alanda çalıştırılıyor olduğunun anlaşılması) halinde sigortalının tanımlanmasına izin verilmektedir. Dolayısıyla, “mesleki yeterlilik belgesi sahibi” veya “İş-Kur kursiyeri” olarak sisteme tanımlanmış sigortalılar için tüm kontroller elektronik ortamda yapıldığından, “Eğitim belgesi yoktur/Uyuşmamaktadır” seçeneği vasıtasıyla tanımlanan sigortalılarda olduğu gibi bu sigortalılarla ilgili olarak da Sosyal Güvenlik Kurumuna herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Buna karşın kapsama giren sigortalıların “Kalfalık-Ustalık”, ”Orta Öğretim”,”Yüksek Öğretim mezunu” olarak sisteme tanımlanması sırasında, bu sigortalıların mezun olduğu okul ve bölümünün doğru olarak tanımlanıp tanımlanmadığı hususunda ilgili okullarla elektronik ortamda bağlantı kurulamadığından, işverenlerce/meslek mensuplarınca girilen bilgiler doğrultusunda tanımlama yapılmasına izin verilmekte, ancak daha sonra bu sigortalılara ilişkin diploma/mezuniyet belgelerinin, doğruluğunun kontrolü için tanımlamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmesi istenilmektedir.

  Daha sonra sosyal güvenlik merkezindeki personel tarafından da bu belgeler kontrol edilmekte, doğru ise onaylanmakta, hatalı ise düzeltilmekte veya reddedilmektedir.

  Hal böyle olmakla birlikte, sigortalılarını Kalfalık-Ustalık”, ”Orta Öğretim”,”Yüksek Öğretim mezunu” olarak sisteme tanımlamalarına ve sözkonusu teşvikten de bu tanımlamaya istinaden yararlanmalarına rağmen, sigortalıların mezuniyet belgelerini/diplomalarını bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine vermeyen veya belgelerin doğru olup olmadığına ilişkin kontrolü yapılmayan işverenler yönünden teşvikten yersiz yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, mezuniyet belgeleri/diplomaları verilip ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanıncaya kadar aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 sayılı kanun numarasını seçmek suretiyle göndermeleri engellenecektir.

  Geçici 10. madde kapsamında ilgili sosyal güvenlik merkezine diploması/mezuniyet belgesi ibraz edilmesi gerektiği halde bir aylık süre içinde ibraz edilmeyen sigortalılarla birlikte, diploması/mezuniyet belgeleri ibraz edilmiş olmasına rağmen bahse konu belgelerin onaylama/red/düzeltme işlemi yapılmamış sigortalılar, “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” ekranında kırmızı renkli kayıt olarak ekranda gösterilmektedir.

  Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi sırasında “4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında sisteme tanımlanmış sigortalılar arasında diploması/mezuniyet belgesi onaylanmamış sigortalılar bulunmaktadır. Diploması/mezuniyet belgesi onaylanmamış sigortalılar 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş ekranında kırmızı renkte gösterilmiştir. Bu sigortalıların diploma/mezuniyet belgesi ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat ediniz. “ şeklinde uyarı mesajı ile karşılaşılması halinde,  Kalfalık-Ustalık”, ”Orta Öğretim”,”Yüksek Öğretim mezunu” olarak sisteme tanımlanmış (kırmızı renkli olarak gösterilen) sigortalılara ilişkin diploma/mezuniyet belgeleri ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekecektir.

  Yapılacak müracaat sırasında yalnızca 06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılara ilişkin değil, evvelce 06111 sayılı kanun numarası ile bildirilmiş olan diğer kırmızı renkli olarak gösterilen sigortalılara ilişkin diploma/mezuniyet belgelerin de ibraz edilmesi icap etmektedir.

  Yapılacak müracaatlara istinaden, Kalfalık-Ustalık”, ”Orta Öğretim”,”Yüksek Öğretim mezunu” olarak sisteme tanımlanmış sigortalılarla ilgili diplomaların/mezuniyet belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezi personeli tarafından onaylanmasının veya düzeltilmesinin ya da reddedilmesinin ardından cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 06111 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi mümkün olacaktır.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 15-07-2014 tarihinden beri 9831 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  23 Eylül 2018, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 6    
     Bugün : 340    
     Bu Ay : 309.603    
     Bu Yıl : 3.629.165    
     Toplam : 14.035.925    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats