Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 6111 TEŞVİKİNDEN GERİYE DOĞRU NASIL YARARLANILABİLİR

  Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkartılan 2015/10 sayılı Genelge ile daha önce herhangi bir kanunda öngörülen prim teşvikinden yararlanmış olan işverenlerin sonradan bu tercihlerini değiştirerek, farklı bir kanunda öngörülen teşvikten geriye doğru yararlanmak istemeleri halinde, bu taleplere ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin  genelgenin yayımlandığı tarihten sonra verilmesi halinde işleme alınmayacağı belirtilmiştir.

  Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanuna 6111 sayılı Kanunla eklenen geçici 10. maddede öngörülen teşvik kapsamına girmelerine rağmen, 05510 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilen sigortalılar için sonradan geriye yönelik olarak 05510 sayılı kanun numarasından iptal, 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, bahse konu belgeler

  - 2015/10 sayılı genelgenin yayımlandığı 18/3/2015 veya sonrasında verilmiş ise işleme alınmayacak,

  -2015/10 sayılı genelgenin yayımlandığı 17/3/2015 ve öncesinde verilmiş ve geçici 10. maddede öngörülen şartlar da sağlanmış ise işleme alınacaktır.

  Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmak amacıyla geriye yönelik olarak düzenlenen ve 17/3/2015 veya öncesinde Kuruma verilen 05510 sayılı kanun numarasından iptal, 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınabilmesi için, 06111 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların hem kanunda öngörülen şartları taşıması, hem de bu sigortalıların işe alındıkları tarihten önceki son altı aylık sürede Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların ortalamasına ilave olarak çalıştırılmış olmaları gerekmektedir.

  Aksi halde bahse konu belgeler 17/3/2015 tarihinden önce düzenlenerek Kuruma verilmiş olsa da, geçici 10. maddede öngörülen teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  Kağıt ortamında Kuruma verilen APHB’de kayıtlı sigortalıların geçici 10. madde kapsamına giren sigortalı olup olmadıkları, ilgili personel tarafından 05510 sayılı kanun numarası için iptal, 06111 sayılı kanun numarası için asıl/ek belge seçildikten sonra ve onaylama işlemi yapılmadan önce sistem tarafından kontrol edilecektir.

  Geriye yönelik olarak düzenlenen 06111 sayılı kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin işleme alınabilmesi için belgede kayıtlı sigortalıların;

  1- İşverenlerce e-Bildirge programlarında mevcut “4447/Geçici 10. Mad. Sigortalı Giriş” ekranı vasıtasıyla sisteme tanımlanmış olmaları,

  2-  Teşvikten yararlanma sürelerinin sona ermemiş olmaları,

  3- İşten ayrılıp teşvikten yararlanma süresi içinde aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlamamış olmaları,

  gerekmektedir.

  Aksi halde geriye yönelik olarak düzenlenen 06111 sayılı kanun numaralı asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılardan biri dahi bu şartları taşımadığı takdirde, belgede kayıtlı diğer sigortalılar geçici 10 uncu maddede öngörülen şartları taşısa da, hem iptal nitelikteki belgenin hem de asıl/ek nitelikteki belgenin işleme alınmasına sistem tarafından izin verilmeyecektir.

  Bu durumda, 06111 sayılı kanun numaralı belge içindeki hatalı sigortalının/sigortalıların kimler olduğu sistem tarafından uyarılacaktır. Dolayısıyla, geriye yönelik düzenlenen iptal ve asıl/ek belgede kayıtlı olan ve geçici 10. madde kapsamına girmeyen sigortalılar dışındaki sigortalıların yeniden seçilmesi halinde, geriye yönelik olarak düzenlenen iptal ve asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınması mümkün olacaktır.

  Belgede kayıtlı sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıkları 06111 sayılı kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin işleme alınmasının ardından hata listesinin çalıştırılması sonrasında tespit edilecektir.

  4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen teşvikten geriye yönelik olarak yararlanmak amacıyla 17/3/2015 ve öncesinde Kuruma verilen 05510 sayılı kanun numarasında iptal 06111 sayılı kanun numarasından asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasının ardından, işveren tarafından fazladan ödenmiş paralar sistem tarafından emanet hesaplara aktarılacaktır.

  Ancak, bahse konu paraların işverenin varsa diğer borçlarına mahsup edilmesinden,  yoksa iade edilmesinden önce işleme alınan 06111 sayılı kanun numaralı asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarının tespiti amacıyla ilgili işyeri için hata listesinin çalıştırılması icap etmektedir.

  Bu durumda hata listesinin çalıştırılmasının ardından geriye yönelik işleme alınan 06111 sayılı kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılarla ilgili herhangi bir hata kaydına rastlanılmaması halinde ortaya çıkan fark primlerin mahsup veya iadesi mümkün olacaktır.

  Buna karşın, hata listesinde ortalama sigortalı sayısına ilave olmadığı halde 06111 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi ile işleme alınan sigortalıların bulunduğunun tespiti halinde, fark primler mahsup/iade edilmeden önce hata listesinde kayıtlı sigortalıların 06111 sayılı kanun numarasından iptal edilerek, 05510 sayılı kanun numarasından işleme alınması gerekecektir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumum İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-04-2015 tarihinden beri 20836 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  24 Eylül 2018, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 6    
     Bugün : 613    
     Bu Ay : 323.876    
     Bu Yıl : 3.643.438    
     Toplam : 14.050.198    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats