Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER NASIL YARARLANACAK

  27/3/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile 2016 ve 2017 yıllarında verilen asgari ücret desteğinin 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları için de verilmesine hükmedilmiştir.

  5510 sayılı Kanunun geçici 75. maddesinde yapılan düzenlemede, asgari ücret desteğinden yararlanma şartları 2017 yılında sigortalı çalıştırmış mükellefler ile ilk defa 2018 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan mükellefler için ayrı ayrı belirlenmiştir.

  Ayrıca Geçici 75. maddede, asgari ücret desteğinin hangi sigortalılar için ve hangi tutarlar üzerinden verileceğinin Bakanlar Kurulunca belirleneceği öngörülmüştür. Bakanlar Kurulunun 9/4/2018 tarihli ve 2018/11668 sayılı Kararı ile;

  -Asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 180 TL olarak)

  - Asgari ücret desteğine esas günlük tutar 3,33 TL

  Olarak belirlenmiştir.

  5510/Geçici 75. Madde ve 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan şartlar dahilinde 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları arasında asgari ücret desteğinden yararlanma şartları SGK’nın 2018/20 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

  1/1/2018 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan İşyerlerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları

  1/1/2018 tarihinden önce tescil edilmiş işyerlerinde 2018 yılının her bir ayı için ayrı olmak üzere;

  1-2017 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılardan prime esas günlük kazancı 120 TL ve altında olanların (toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde 180 TL ve altına olanların) prim gün sayılarının toplamı ile 3,33 TL çarpılmak suretiyle 2018 yılının ilgili ayında hak kazanılacak asgari ücret destek tutarı tespit edilecektir. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalıların prim gün sayıları ise hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

  2- 2017 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup, prime esas günlük kazanç alt sınırı 120 TL (toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı işyerlerinde 180 TL) altında olan sigortalılar için bildirilen toplam prim ödeme gün sayısının 2018 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısından fazla olması halinde, hak kazanılacak destek tutarı 2018 yılının ilgili ayındaki prim gün sayısını aşamayacaktır.

  3-2017 yılının aynı ve müteakip aylarında bildirimde bulunulmamış veya bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen;

  -(0) gün (0) kazanç bildirilmiş olması halinde,

  -Yapılan bildirimlerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin belge türleri dışında yapılmış olması halinde,

  bu ayı takip eden ilk bildirim yapılmış ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki/muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki bildirimler esas alınacaktır.

  4- Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecektir.

  5- Yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunması veya cari aylardaki prim borçlarının ödenmemiş olması asgari ücret desteğinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

  6- Asgari ücret desteği takip eden aydaki prim borcundan mahsup edilecektir.

  2018 Yılında Tescil Edilen İşyerleri ile 2017 Yılında Bildirim Yapmamış İşyerlerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları

  1-2018 yılında tescil edilmiş işyerleri ile 2017 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde hiç bildirim yapılmayan işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının toplamı ile 3,33 TL çarpılmak suretiyle 2018 yılının ilgili ayında hak kazanılacak asgari ücret destek tutarı tespit edilecektir. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalıların prim gün sayıları ise hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

  2- Destek tutarına esas gün sayısının hesaplanması sırasında sigortalıların prime esas kazanç tutarlarına bakılmayacaktır.

  3- Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecektir.

  4- Yasal ödeme süresi geçmiş borç bulunmayacaktır.

  5- Cari aylardaki prim borçları süresi içinde ödenecektir.

  6- Asgari ücret desteği takip eden aydaki prim borcundan mahsup edilecektir.

  Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılacak Süre

  2016 ve 2017 yıllarında asgari ücret desteğinden 12 ay süreyle yararlanılmıştı. 2018 yılında ise Ocak ila Eylül dönemleri arasında 9 ay süre ile yararlanılacaktır.

  Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Usulü

  Asgari ücret desteği yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda SGK tarafından tespit edilerek işverenlerin takip eden aydaki prim borçlarından düşülecektir. Bu nedenle asgari ücret desteğinden yararlanmak için SGK’ya başvuru yapılmasına gerek olmadığı gibi e-Sigorta kanalıyla bildirim yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

  İşyerlerinin 2018 yılının herhangi bir ayında kanun kapsamından çıkmış olması (sigortalı çalıştırmaya son vermiş olması) sebebiyle destek tutarının kanun kapsamından çıkmış işyerinin borcuna mahsubunun yapılamaması halinde, asgari ücret destek tutarı işverene iade edilebilecektir.

  Not: 2018 yılında hak kazanılan asgari ücret destek tutarlarının mahsubuna Haziran ayında başlanıldığından 2018/ Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında hak kazanılan destek tutarları 2018 yılı Mayıs ayına ait tahakkuk eden sigorta prim tutarından mahsup edilmeye başlanmıştır. Mahsup edilen tutarlara sgk.gov.tr üzerinden 6661 sayılı kanun gereği asgari ücret desteğinin gösterildiği bölümden ulaşabilirsiniz.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-07-2018 tarihinden beri 2832 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  19 Haziran 2019, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.84105.85155.83695.8603
  EUR6.54656.55836.54196.5681
  GBP7.30767.34577.30257.3567

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 79    
     Bugün : 8.932    
     Bu Ay : 198.814    
     Bu Yıl : 2.292.958    
     Toplam : 17.707.128    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats