Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE NELER DEĞİŞİYOR

  Asgari ücretin 2016 yılı içinde brüt 1.647 TL’ye yükseltilmesinin ardından 2016 yılındaki işçi maliyetlerini azaltmak için çıkartılan asgari ücret desteği, 6770 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonrasında 2017 yılında da verilmeye devam edilecektir.

  2016 yılında verilen asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarını düzenleyen geçici 68. madde ile 2017 yılında verilecek asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarını düzenleyen geçici 71. maddede önemli bir farklılık göze çarpmasa da, özellikle ilk defa 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarında 2016 yılına göre 2017 yılında önemli değişikler yaşanacaktır.

  2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanma şartları

  5510/Geçici 68. maddeye göre  2016/Ocak ile Aralık ayları arasında;

  - İlk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlere, 2015 yılının aynı ayında brüt kazancı 85 TL’nin altında olan sigortalıların prim gün sayısını aşmamak üzere 2016 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile 3,33 ün çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

  - İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenler ile ilk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2015 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenlere, 2015 yılı ile herhangi bir kıyaslama yapılmaksızın 2016 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile 3,33 ün çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

  Asgari ücret desteği verilmiştir.

  6770 sayılı Kanunla neler değişti

  5510 sayılı Kanuna 6770 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 71. maddede,

  1- İlk defa 2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin yararlanacakları asgari ücret desteğinin hesabında esas alınacak 2016 yılının aynı ayındaki sigortalıların brüt kazançlarının 

  2- Günlük asgari ücret destek tutarının,

  Bakanlar Kurulunca belirleneceğine yer verilmiştir.

  2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanma şartları

  5510/Geçici 71. maddeye göre 2017/Ocak ile Aralık ayları arasında;

  - İlk defa 2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenlere, 2016 yılının aynı ayında brüt kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan tutarın altında olan sigortalıların prim gün sayısını aşmamak üzere 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan tutarın çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar,

  - İlk defa 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya başlamış işverenler ile ilk defa 2017 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2016 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2017 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenlere, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan tutarın çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar

  Asgari ücret desteği verilecektir.

  İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin, asgari ücret desteğinden 2017 yılında yararlanmaları sırasında yaşayacakları değişiklikler

  İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ile ilk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2015 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler,  sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar hariç  çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile 3,33'ün çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanmışlardır.

  Ancak bu işverenler, 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken, 2016 yılındaki SPEK tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarın altında olan sigortalıların prim gün sayısını aşmamak üzere, 2017 yılında çalıştırdıkları sigortalıların prim gün sayısı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarın çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

  Dolayısıyla, bu işverenler 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken 2015 yılında çalışan olmadığı için, 2015 yılıyla herhangi bir kıyaslama yapılmamış olmasına rağmen, 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken  2016 yılının aynı ayında çalışan sigortalılarla ilgili kıyaslama yapılacağından, bu kıyaslama, asgari ücret desteğinden 2016 yılına göre daha az yararlanmalarına veya hiç yararlanamamalarına neden olabilecektir.

  Diğer taraftan İlk defa 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ile ilk defa 2016 yılından önce sigortalı çalıştırmaya başlamış olmalarına rağmen 2015 yılında sigortalı çalıştırmayıp 2016 yılında sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler, 2016 /Ocak ila Aralık ayları arasında asgari ücret desteğinden yararlanırlarken,

  1-SGK’ya vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması veya taksitlendirilmiş olmaları,

  2-Cari aylara ilişkin borçlarını süresi içinde ödemeleri,

  halinde asgari ücret desteğinden yararlanmaktaydılar.

  Bu işverenlerin 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanmaları sırasında, SGK’ya vadesi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığı veya cari aylara ilişkin borçlarını süresi içinde ödeyip ödemediklerine bakılmayacağından, vadesi geçmiş borcu bulunan veya cari aylara ilişkin borçlarını ödememeleri nedeniyle 2016 yılında asgari ücret desteğinden yararlanamamış bu nitelikteki işverenler 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 05-02-2017 tarihinden beri 3151 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats