Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 2014 YILINDA MALİ TATİL SGK İŞLEMLERİNDE NE ZAMAN SONA ERİYOR

  5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasına göre mali tatil,

  - Haziran ayının son gününün resmi tatile rastladığı yıllar haricinde, Temmuz ayının birinde,

  - Haziran ayının son gününün resmi tatile rastladığı yıllarda ise Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günde

  başlayıp, Temmuz ayının yirmisinde sona ermektedir.

  Öte yandan anılan Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayıldığından, konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun 23/7/2009 tarihli ve 9618780 sayılı Genel Yazısında “Anılan Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, yasal verilme süresinin son günü ile son ödeme süresi 21 – 27 Temmuz arasında olan iş ve işlemlerdeki kanuni sürelerin de  1 – 20 Temmuz arasında sona eren iş ve işlemlerde olduğu gibi mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün daha uzamış kabul edilmesine ilişkin Maliye Bakanlığı uygulamasına paralel bir uygulama Kurumumuzca da yürütülecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

  Dolayısıyla, 2014 yılında mali tatil, her ne kadar 1 Temmuz Salı günü başlayıp, 27 Temmuz 2014 tarihinde sona erecek olsa da, 27 Temmuzun Pazar gününe, 28, 29 ve 30 Temmuz günün de Ramazan Bayramına rastlaması nedeniyle, 2014 yılında mali tatil kapsamına giren bildirim ve ödemeler için süre 31 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir.

  Buna göre, ilk defa 17/7/2014 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan bir işveren için işyeri bildirgesinin verilmesi gereken süre her ne kadar 17/7/2014 tarihinde sona erecek olsa da, bahse konu bildirgenin verilmesi gereken yasal sürenin son günü mali tatil içinde kaldığından, bahse konu bildirge en geç 31/7/2014 tarihinde Kuruma verdiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

  Yine 10/7/2014 tarihinde işten ayrılan bir sigortalının sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gereken süre her ne kadar 20/7/2014 tarihinde sona erecek olsa da belgenin verilmesi gereken yasal süresinin son günü mali tatil içinde kaldığından, bahse konu bildirge en geç 31/7/2014 tarihine kadar Kuruma verildiği takdirde süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

  Özel sektör işverenlerince 2014/Haziran ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken yasal süre (23 Temmuz 2014 tarihi) de mali tatil içinde kaldığından, bahse konu bildirgenin de yine 31/7/2014 tarihinde Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

  Diğer taraftan, uygulamada istirahatli olan sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesine esas çalışılmadığına dair bildirimlerin de mali tatil kapsamına girip girmediği hususunda tereddütler yaşanabilmektedir.

  Konuyla ilgili olarak, 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde, istirahatli olan sigortalıların çalışmadıklarına dair işverenlerce düzenlenen belgenin mali tatil kapsamına girmediği belirtilerek, yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

  Dolayısıyla özel sektöre ait işyerlerinde çalışan ve 1/6/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalılara ilişkin çalışmadığına dair bildirimlerin en geç 23/7/2014 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

  Öte yandan, cari aylara ilişkin prim borçlarının katma değer vergi iade alacağından mahsup suretiyle yasal ödeme süresini izleyen yirmi gün içinde ödenmesi halinde, bu primler yasal süresi içinde ödenmiş sayılmaktadır. Bu çerçevede, 2014/Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle 20/7/2014 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmaktadır.

  Hal böyle olmakla birlikte, 2014/Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi halinde, sürenin son günü her ne kadar mali tatile rastlamış ise de bu konuda herhangi bir süre uzatımı sözkonusu olmadığından, 2014/Mayıs ayına ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından  mahsup suretiyle ödenmesi halinde süre 20 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir.                          

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ                                                           

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 08-07-2014 tarihinden beri 7163 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  27 Mayıs 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.06566.07666.06146.0857
  EUR6.78646.79866.78166.8088
  GBP7.68017.72027.67477.7317

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 16    
     Bugün : 707    
     Bu Ay : 365.326    
     Bu Yıl : 2.024.766    
     Toplam : 17.438.936    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats