Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÖZEL OKULLARDA 2024 YILI TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ SOSYAL YARDIMLAR, EK DERS VE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI TUTARLARI

  03.09.2023 tarih 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 7. Maddesi uyarınca enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirlenen memur maaş katsayıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 05.07.2024 tarihli “Mali ve Sosyal Haklar” konulu, 3248709 sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur.

  (Genelge link: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2024/07/2024-Yili-Temmuz-Ayina-Ait-Mali-ve-Sosyal-Haklara-Iliskin-Genelge.pdf)

  Genelgeye göre, 01.07.2024 – 31.12.2024 döneminde geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. Maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,907796 olarak uygulanacaktır.

  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre 2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödenmesi gereken, sosyal yardım niteliğindeki aile yardımı, çocuk yardımı, ölüm yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneği ile sosyal yardım niteliğinde olmadığı için ödenmesi de ihtiyari olan eğitim-öğretim tazminatı ve yeni katsayıya göre hesaplan ek ders tutarları aşağıda belirtilmiştir.

  1-AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 202.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  TEMMUZ-ARALIK 2024

   

  6 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR İÇİN

  0-6 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN (2 KAT UYGULANIR)

   

  EŞ İÇİN

  1.ÇOCUK

  2.ÇOCUK

  3.ÇOCUK

  4.ÇOCUK

  1.ÇOCUK

  2.ÇOCUK

  3.ÇOCUK

  4.ÇOCUK

  GÖSTERGE

  2273

  250

  500

  750

  1000

  500

  1000

  1500

  2000

  MAAŞ KATSAYISI

  0,907796

  0,907796

  0,907796

  0,907796

  0,907796

  0,907796

  0,907796

  0,907796

  0,907796

  ÖDENECEK TUTAR

  2.063,42

  226,95

  453,90

  680,85

  907,80

  453,90

  907,80

  1.361,69

  1.815,59

   2-ÖLÜM YARDIMI (657 Sayılı Kanunun 208.Maddesi gereği ödeme yapılır)

  “Madde 0208: Ölüm yardımı ödeneği (1. Fıkranın: 06.07.1995 tarih ve 562 sayılı KHK.'nin 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.”

  TEMMUZ-ARALIK 2024

     
   

  EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

  ÇALIŞAN İÇİN

  GÖSTERGE

  9500

  19000

  MAAŞ KATSAYISI

  0,907796

  0,907796

  ÖDENECEK TUTAR

  8.624,06

  17.248,12

   3-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  2024 yılı Eylül ayından itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneğinin belirlenmiş sabit bir rakam üzerinden ödenmesi uygulamasından vazgeçilecektir. Ödenek tutarı ödeme zamanında memur maaş katsayısına göre hesaplanmaya başlanacaktır. Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmenin 2. Bölüm 11. Maddesi gereğince; hazırlık ödeneği 4500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacaktır.

  Eylül 2024 te ödenecek hazırlık ödeneği tutarı, Temmuz 2024 memur maaş katsayısı ile hesaplanacaktır.

  Toplu sözleşmeye göre 4500 gösterge * Temmuz-Aralık maaş katsayısı 0,907796  ile

  Eylül 2024 öğretim yılına hazırlık ödeneği brüt  4.085,08-TL olacaktır.

  (Bütçe Kanunu K Cetveli IV/3. Madde uyarınca, öğretim yılına hazırlık ödeneği; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır)

  4-EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mali Hükümler “ başlıklı V inci kısımda, Zam ve Tazminatlar’’ başlığı altındaki, 152.maddenin II/B fıkrasında eğitim ve öğretim tazminatına yer verilmiştir.

  2024 yılı için belirlenen aylık katsayılar ve 03.09.2023 tarih 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme “ 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin ‘ A. Eğitim Öğretim Tazminatı’ bölümünde yer alan “100”, “95”, ve “85” oranları, “ 120,56”, “115,56”, ve “105,56” olarak uygulanır.” hükmü dikkate alınarak, ödenmesi gereken eğitim-öğretim tazminat tutarlarının hesaplanma tablosu aşağıda sunulmuştur.

  TEMMUZ-ARALIK  2024

   
   

   

  GÖSTERGE

  9500

  MAAŞ KATSAYISI

  0,907796

  HESAPLANAN EĞİT.ÖĞRET.TAZMİNATI

  8.624,06

  1-2 DERECE KATSAYISI

  120,56

  1-2 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  10.397,17

  3-4 DERECE KATSAYISI

  115,56

  3-4 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  9.965,97

  5-6-7-8-9 DERECE KATSAYISI

  105,56

  5-6-7-8-9 DERECE ÖDENECEK TAZMİNAT TUTARI

  9.103,56

   5- EK DERSLER

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 176.Maddesi’nde,

  “Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” hükmü,

  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 26. Maddesi’nde

  “(4)  Okullarda görevli öğretmenler ile  uzman öğreticiler haftada en fazla aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate kadar ders okutabilir.  

  (6)  Okullarda görevli yöneticiler haftada 6 saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat…ders okutabilir.” Hükmü bulunmaktadır.

  Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler gereği, aylık karşılığı 20 saat derse giren eğitim personeline, 20 saatin üzerinde girdiği her ders için ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

  Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Genelgesi ile aylık katsayısı (0,907796) olarak tespit edilmiştir.

  Bu veriler ışığında 01/07/2024-31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak ek ders tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

   

   GÜNDÜZ EK DERS BRÜT

  TEMMUZ-ARALIK  2024

   

   

  GÜNDÜZ

  GÖSTERGE

  140

  MAAŞ KATSAYISI

  0,907796

  BRÜT ÖDENECEK TUTAR

  127,09

   

   

  AKŞAM-HAFTA SONU VE TATİLLERDE EK DERS BRÜT

   

   

  TEMMUZ ARALIK 2024

   

   

  AKŞAM-HAFTA SONU VE TATİLLERDE

  GÖSTERGE

  150

  MAAŞ KATSAYISI

  0,907796

  BRÜT ÖDENECEK TUTAR

  136,17

  Ek ders ücretlerinden,  sigorta primi işçi payı,  işsizlik sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi gerekmekte olup, herhangi bir istisna söz konusu değildir.

  Milli Eğitim Bakanlığı  16.09.2019 tarihli yazısında, SGK Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü doğrultusunda,  5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendine tabi eğitim personeline yapılacak ek ders ücreti ödemelerinden aynı Kanunun 80. Maddesi gereği sigorta primi kesintisi yapılması gerektiğini belirtmiştir.

  6-ÖZEL OKULLARDA SİGORTA PRİMİ, GELİR VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

   TEMMUZ-ARALIK 2024

  SGK

  GELİR VERGİSİ

  DAMGA VERGİSİ

   

  AİLE YARDIMI

  2.000,25 TL İSTİSNA

  İSTİSNA

  VAR

   
   
   

     ÇOCUK YARDIMI

  400,05 TL İSTİSNA

  (en fazla 2 çocuk için )

  İSTİSNA

  VAR

   
   
   

  ÖLÜM YARDIMI

  İSTİSNA

  İSTİSNA

  İSTİSNA

   

  EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ

  PRİME TABİ

  İSTİSNA

  VAR

   

  EĞİTİM VE ÖĞRETİM TAZMİNATI

  PRİME TABİ

  DERECELERE GÖRE DEĞİŞKEN İSTİSNA UYGULANIR

  VAR

   
   

   

  GÜLBENK DANIŞMANLIK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 09-07-2024 tarihinden beri 546 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  22 Temmuz 2024, Pazartesi
  2024-07-21 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD33.004233.063732.981133.1133
  EUR35.925135.989835.899936.0438
  GBP42.576842.798842.547042.8630

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 15    
     Bugün : 849    
     Bu Ay : 268.260    
     Bu Yıl : 2.585.892    
     Toplam : 37.403.953    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats