Pratik Bilgiler
 • 2024 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2024 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  KÇÖ VEYA NÜD’DEN YARARLANAN İŞVERENLER ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANACAK?

  2016 yılından bu yana uygulanmakta olan asgari ücret desteğinden 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7333 sayılı Kanun ile 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında da yararlanılmasına imkan sağlanmıştır.

  5510 sayılı Kanunun geçici 85. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca 2020 yılında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2021 yılında asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için aranılan ilk şart, 2021 yılının her bir ayındaki uzun vadeli sigortalı koluna tabi belge türü ile bildirimi yapılan sigortalı sayısının, 2020 yılında en az sayıda uzun vadeli sigortalı koluna tabi belge türü ile bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısına eşit veya üzerinde olmasıdır.

  Örneğin 2020/Ocak ila Aralık ayları arasında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile en az sayıda sigortalı bildiriminin yapıldığı ayın 2020/Mart ayında 8 sigortalı olduğu düşünüldüğünde bu işyerinde 2021 yılında verilecek asgari ücret desteğinden uzun vade sigortalı koluna tabi belge türü ile bildirilen 8 veya üzerinde sigortalı bildiriminin yapıldığı aylarda yararlanılabilecektir.

  Bu şartın yerine getirilmesi sırasında Pandemi salgını nedeniyle çalışanlarını ücretsiz izne veya kısa çalışmaya çıkartmak zorunda kalan, haliyle 2020/2021 yıllarında Pandemi salgını nedeniyle sıfır günlü bildirim yapmak zorunda kalan işverenler yönünden destekten ne şekilde yararlanılabileceği de 2021/28 sayılı Genelgede yapılan açıklamalar çerçevesinde aşağıda izah edilmiştir.

  KÇÖ/NÜD’den yararlanan işverenler yönünden uzun vadeli sigorta koluna tabi çalışan sayısının hesabı

  Genelgede; destekten yararlanılacak aydaki/dönemdeki sigortalı sayısı ile en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar (destekten yararlanılacak ayda/dönemde eksik gün nedeni 2-Ücretsiz İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin, 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin, 29- Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer olarak seçilen sigortalılar hariç) ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanların dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.

  Buna göre;

  -2020 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile bildirilmiş en az sayıda sigortalının bulunduğu aydaki sigortalı sayısının hesabında, eksik gün nedenine bakılmaksızın sıfır günlü sigortalılar hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

  -2021 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile bildirilen sigortalı sayısının hesabında, prim günü bulunan sigortalıların yanı sıra uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile sıfır günlü olarak bildirilmiş ve eksik gün nedeni 2-Ücretsiz İzin, 18-Kısa Çalışma Ödeneği, 21-Diğer Ücretsiz İzin, 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin, 29- Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer seçilen sigortalılar da hesaba dahil edilecektir.

  2021 yılında sıfır günlü bildirilmiş olmakla birlikte eksik gün nedeni yukarıda belirtilen kodlar dışında bildirilmiş sigortalılar ise çalışan sayısının hesabına dahil edilmeyecektir.

  2021 yılında yararlanılacak asgari ücret desteğine esas gün sayısının hesabı

  2020 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi sigortalı bildiriminde bulunmuş olan işverenler 2020 yılının aynı ayında aynı ayında uzun vadeli sigorta kolundan bildirim yapılmış prime esas kazancı 147,00 TL veya altında olan sigortalıların prim gün sayısı aşılmamak kaydıyla, 2021 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 2,50 TL ile çarpımı sonucu hesaplanan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlanacaklardır.

  Ne var ki, 2020 yılının ilk aylarında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile bildirimde bulunan bazı işverenler Pandemi salgınının ardından sigortalıların bir kısmını veya tamamını ücretsiz izne veya kısa çalışmaya çıkartmak durumunda kalmışlardır.

  2021 yılının asgari ücret desteğinden yararlanılacak ayına karşılık gelen 2020 yılının aynı ayında sigortalıların tamamının sıfır günlü olmaları halinde 2021/28 sayılı Genelgeye göre;

  -2020 yılının takip eden bildirim yapılmış ilk ayına ilişkin APHB’deki/MUHSGK’daki uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türündeki sigortalı sayıları esas alınacaktır.

  -2020 yılının takip eden aylarında uzun vade sigorta koluna tabi prim günlü bildirim yapılmamış ise bu defa 2021 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde olduğu gibi 2020 yılında çalıştırılan sigortalıların prim gün sayılarıyla ilgili herhangi bir karşılaştırma yapılmaksızın, 2021 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi belge türü ile bildirim yapılmış sigortalıların tamamının prim günü esas alınacaktır.

  SGK sistemi hesaplıyor.

  Yararlanılacak asgari ücret destek tutarının hesabı oldukça karışık olmakla birlikte, 2021 yılında yararlanılacak asgari ücret desteği, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın şartları sağlayan işverenlere SGK tarafından otomatik verilecektir.

  Önceki yıllarda asgari ücret desteklerin yararlanılması sırasında baz alınacak asgari sigortalı sayısı ile cari yılda yararlanılan asgari ücret destekleri, “İşveren Sistemi” uygulamasında yer alan “Müfredat Kartı” sekmesinden erişilen ekranda yer alan “Seçim” kısmına “6661 Asgari Ücret” girilmesi halinde sistem tarafından gösterimi yapılmıştır.

  2021 yılında verilecek olan asgari ücret desteklerinin de önceki yıllarda olduğu gibi bahse konu ekran vasıtasıyla gösteriminin yapılacağı düşünülmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Danışmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-08-2021 tarihinden beri 5003 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  15 Haziran 2024, Cumartesi
  2024-06-15 günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD32.457932.516432.435232.5652
  EUR34.731934.794434.707534.8466
  GBP41.207341.422141.178541.4843

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 10    
     Bugün : 10.542    
     Bu Ay : 188.790    
     Bu Yıl : 2.124.477    
     Toplam : 36.942.538    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats