Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelerde KDV tevkifatı hk.

    T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
   

   

    TARİH : 28.02.2013
  SAYI : 96620903-130[9/1-2012/61]-5
  KONU : Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan ödemelerde KDV tevkifatı hk.

   

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi işiyle iştigal ettiğinizi, bu eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin faturasını eğitim alan şahsa düzenlediğinizi ve ilgili ay içerisinde düzenlediğiniz fatura bedellerini toplu olarak bağlı bulunduğunuz Milli Eğitim Müdürlüğünden tahsil ettiğinizi belirterek, düzenlemiş olduğunuz bu faturalarda katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

  KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

  Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 01/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

  Tebliğin (3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kaııuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde ismen belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

  Buna göre, Firmanız tarafından özürlü kişilere verilen ve özürlü kişiler adına düzenlenen faturalara istinaden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ödemeye ait KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak, söz konusu ödemelerin MEB adına düzenlenen faturalara istinaden yapılması halinde, bu ödemeye ait KDV nin Bakanlık tarafından 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacağı tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.  Share |

  Bu özelgeyi arkadaşıma göndereyim

  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  18 Nisan 2021, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD8.05748.07198.05188.0840
  EUR9.65249.66989.64579.6843
  GBP11.074211.131911.066411.1486

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 26    
     Bugün : 3.333    
     Bu Ay : 217.680    
     Bu Yıl : 1.501.269    
     Toplam : 25.850.101    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats