Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 10’DAN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE DEVLET DESTEĞİ BAŞLADI

  Giriş;

  Bilindiği gibi, 6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde, özel sektöre ait işyerlerinde ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bazı şartlarla işverenlere destek sağlanacağı öngörülmüştür.

  Diğer taraftan, söz konusu 7 nci madde uyarınca, kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenler, üç yıl süre ile bu destekten yararlanamayacağı gibi, sigortasız işçi çalıştırıldığı  hususunda yapılacak tespit tarihine kadar yapılan ödemeler de yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlerden geri alınacaktır.

  Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik”de açıklanmış bulunmaktadır. Buna göre;

   Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti;

   1- İşverenlerin Devlet desteğinden yararlanabilmeleri için işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunda tescil edilmiş, yani adlarına dosya açılmış olması gerekmektedir.

  2- Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacaktır. Dolayısıyla uygulama “işyeri” değil, “işveren” bazında yürütülecektir.  Örneğin bir işverenin bu nitelikte Erzincan’daki işyerinde 4, Sivas’taki işyerinde 3 ve Ankara’daki işyerinde de 5 işçi çalışıyorsa, çalışan sayısı 10’u aştığı için bu işyerleri hakkında Devlet desteği sağlanmayacaktır.

  3- İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecektir. Örneğin işverenin 6, iki alt işverenin de 3 er işçi çalıştırması durumunda, çalıştırılan sayı yine 10’u aştığından, destekten yararlanılamayacaktır.

  4- İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına eklenecektir. Aylık prim ve hizmet belgesinde adı olup, SPEK tutarı ve prim ödeme gün sayısı sıfır olanlar sigortalı sayısına dahil edilecektir.

  5- Aynı ay için Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülecektir.

  6- Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilecektir.

  7- Gerek 3308 sayılı Kanuna göre çalışan çıraklar, gerekse işletmelerde mesleki eğitimi gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

  8-  İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti;

  Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre,

  On’dan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri, işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.

  Buna göre, bu tür işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin işçi başına günlük miktarı, asgari ücretin bir günlük tutarının, tehlikeli işyerlerinde % 1,4 ü, çok tehlikeli işyerlerinde ise % 1,6 sıdır.

  Bu durumda, halen bir günlük asgari ücretin tutarı: 35,70 TL

  Tehlikeli işyerlerinde geçerli oran: % 1,4 olup, bir işçinin prim ödeme gün sayısı da 30 ise, sağlanacak Devlet desteği 14,99 TL olacaktır.

  Görüldüğü gibi, sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, yukarıda belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilmektedir.

  Başvuru ve ödeme şekli;

  İşverenler bu destekten yararlanabilmeleri için öncelikle SGK’ya başvuruda bulunacaktır. Kurum, işverenlerin yararlanacağı desteğin bedelini üçer aylık dönemler halinde hesaplayarak dönem sonundaki tutarları, takip eden ikinci ayın sonunda ilgili işverene ödeyecektir. Ancak, Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve gecikme zammı borcu bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilecektir.

  Kapsama giren işverenlerce yapılacak başvuru ve ödemeye ilişkin hususlar Kurum tarafından daha sonra belirlenecektir.

  Yükümlülükler;

  Yönetmeliğin 8 inci maddesine istinaden, kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır. Dolayısıyla yasal verilme süresi (her ayın 23’ü) geçirildikten sonra Kuruma verilecek aylık prim ve hizmet belgelerindeki bilgiler esas alınamayacağından, işverenlerin bu yükümlülüğü zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

  Yaptırımlar;

   Gerek denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden, gerekse mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri saptanan işverenler, yukarıda da belirtildiği gibi tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır. Kapsama giren bir işverenin bir işyerinde yapılabilecek böyle bir tespite istinaden, aynı işverenin tespit yapılmamış olsa bile diğer işyerlerinde de yapılmış gibi sonuç doğuracaktır.  13.02.2014

   

   

  Hadi EYCE

  SGK Uzmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 13-02-2014 tarihinden beri 8320 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 12    
     Bugün : 1.127    
     Bu Ay : 267.631    
     Bu Yıl : 267.631    
     Toplam : 15.681.801    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats