Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ÇEK YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

  03-02-2012 tarihli 28193(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6273 Sayılı Yasa ile 5941 sayılı Çek Yasası’nda önemli değişiklikler yapıldı. Karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılmıştır.
  Aşağıda yapılan değişiklikler sayılmıştır.

   
  1- Bankalar daha önce çek hesabı açtırmak isteyenlerin, çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı olup olmadığını adli sicil kaydından kontrol etmek zorundaydı. Çek Yasası’nın 2. Maddesinde yapılan değişiklikle bu tür yasaklılık kayıtları T.C. Merkez Bankası’dan alınacaktır( Çek Yasası 2.md)

  2- Çek yapraklarında artık çekin basıldığı tarih de  yer alacaktır.( Çek Y.2.md)

  3- Çekin baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde bankaya ibraz edilmeyen çeklerle ilgili, bankanın ödemekle yükümlü olduğu( karşılıksız çekte hamile ödemek zorunda olduğu asgari tutar) tutara ilişkin sorumluluğu sona erecektir.

  4- Bankaların karşılıksız çeklerde hamile ödemek zorunda olduğu, her çek yaprağı için 600 TL lik tutar, 1000 TL’ye çıkarılmıştır.( Çek Yasası 3.md.)

  5- Çek Yasası 5. Maddesi karşılıksız çekte hukuki ve cezai sorumluluğu   düzenlemekteydi. Bu madde başlığıyla birlikte değiştirilmiş; cezai sorumluluk kaldırılmış;  yerine idari yaptırım getirilmiştir. Bundan böyle çeki karşılıksız çıkan kişilere ceza verilmesi söz konusu olmayacak; bunun yerine çeki elinde bulunduran hamilin talepte bulunması halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilecektir. Bu yasak 10 yıl sürecektir.

  6- C. Savcısının verdiği Çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı kararına karşı Kabahatler Kanunu 27. Maddesi uyarınca 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurulabilir.( Çek Yasası 5/10.md.)

  7- Hakkında yasaklama kararı verilen kişi, çekin üzerinde yazılı bedeli ve ibraz tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizini öderse, hakkında verilen yasaklama kararı C. Savcısı tarafından kaldırılacaktır. Ayrıca, daha önce talepte bulunan hamil, talebini geri alırsa yasak yine kaldırılacaktır.
  Bunun dışında T.C. Merkez Bankası yasaklama kararını 10 yıl süre ile saklayacak, yasaklama kararının sisteme kaydedildiği tarihten itibaren 10 yıl geçince kendiliğinden bu kaydı silecektir.( Çek Yasası 6. Md.)

  8- Değişiklikten önce, hamiline çek yaprağı kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişilere, bir yıla kadar hapis cezası verilmesi söz konusu idi. 7. Maddede değişiklik yapılarak bu ceza da kaldırıldı. Artık bu tür fiillerde C. Savcısı tarafından 300 TL den 3000. TL’ye kadar idari para cezası verilecektir.( Çek Yasası 7.md.)

  9- T.C. Merkez Bankası, yayım tarihinden itibaren( 3 Şubat 2012) bir ay içinde tebliğ yayınlayarak yeni çek defterlerinin basımı ile ilgili esasları belirleyecektir. Bankalar 31-12-2012 tarihine kadar yeni çek defterlerini bastıracak ve müşterilerine verecek, eski çek defterlerini alarak imha edecektir. Daha önceki yasa zamanında düzenlenmiş olan çeklerin hukuki geçerliliği devam edecektir.

  10- 31.12.2017 tarihine kadar, ileri tarihli çeklerin, üzerinde yazılı tarihten önce bankaya ibraz edilmesi geçersiz kabul edilmiştir. ( Çek Yasası Geçici md.3)

  11-Daha önce haklarında dava açılan, soruşturması süren, ceza alanların durumu:
  Dosya henüz soruşturma aşamasında savcılıkta ise savcılık tarafından,
  Davası sürüyor ise mahkeme tarafından idari yaptırım uygulanacaktır.
  Mahkeme karar vermiş, dosya Yargıtay C. Başsavcılığında ise Savcılık, ilgili daireye gelmişse Yargıtay dairesi dosyayı, kararı veren mahkemeye gönderecek ve  mahkeme duruşma yapmadan karar verecektir.( Geçici md.3)

  12- 6762 Sayılı TTK ve Yeni Türk Ticaret Kanunu’da  çeklerde zamanaşımını düzenleyen hükümler de değiştirilmiştir. Önceden altı ay olan zamanaşımı süreleri üç yıl olarak belirlenmiştir. (6762 S. TTK 726 ve Yeni TTK 814.md)
   
  13- Yapılan değişiklikler 03-02-2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Av. ESMA GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 07-02-2012 tarihinden beri 7905 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  04 Nisan 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.69036.70246.68576.7124
  EUR7.22797.24097.22287.2518
  GBP8.22288.26578.21708.2781

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 8    
     Bugün : 7.233    
     Bu Ay : 62.665    
     Bu Yıl : 1.221.237    
     Toplam : 21.453.637    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats