Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • AYNI İŞVERENİN FARKLI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALININ BİLDİRİMİ NASIL YAPILMALI

  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11. ve 25.  maddeleri uyarınca, sigortalının aynı işverene ait farklı bir işyerinde naklen ve hizmet akdine sona ermeden çalıştırılmaya başlanılması halinde, işten ayrılış ve işe giriş bildirgeleri süresi dışında verilmiş olsa da bahse konu belgelere idari para cezası uygulanmamaktadır.

  Yönetmelikte yer alan bu hükümler, sigortalının aynı işverenin bir işyerinden alınarak diğer bir işyerinde sürekli olarak çalıştırılmaya başlanıldığı durumlar için yapılmıştır.

  Ancak uygulamada, sigortalıların bir işyerinden alınıp diğer bir işyerinde sürekli çalışmaya başlamasının yanı sıra, sigortalının kimi zaman ayda 3-5 gün, kimi zaman ayınbazı günlerinde, kimi zaman da günün bazı saatlerinde aynı işverene ait farklı işyerlerinde geçici olarak çalıştığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Hatta bu durumlar, sigortalıların sürekli olarak görevlendirilmelerine veya nakline göre, çok daha fazla karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Örneğin, inşaat malzemesi satan bir firmanın satış ofisinde görevli olan ve sigortalı bildirimleri bu ofis adına tescil edilmiş işyeri dosyasından yapılan bir personelin, mesaisinin büyük bir bölümü bu ofiste geçse de, malın müşterilere teslimi nedeniyle mesaisinin bir bölümü firmanın malzemelerin bulunduğu ve farklı bir adreste kurulu bulunan depoda geçebilmektedir.

  Yine aynı firmanın merkez adresinde çalışan ve sigortalı bildirimleri bu dosyadan yapılan bir personel, aynı firmanın diğer şubelerinde çalışan personelin hafta tatili ve yıllık izinlerini kullandıkları süreler zarfında bu şubelerde görevlendirilebilmekte veya aynı firmanın bir şubesinde görevli personel, aynı firmanın diğer şubelerindeki artan iş yüküne yardım etmek  amacıyla ayın bazı günlerinde veya günün bazı saatlerinde diğer şubelerinde çalıştırılabilmektedir.

  Dolayısıyla yukarıda belirtilen örneklerdeki çalışmaları nedeniyle sigortalılara aynı işveren tarafından iki farklı işyerinde çalıştığı gerekçesiyle iki ayrı ücret ödenmesi gibi bir durum sözkonusu olmadığı gibi, ayın bazı günlerinin bazı saatlerinde aynı işverenin bir şubesinde, bazı saatlerinde diğer şubesinde çalışan bir sigortalı için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesi düzenlenmesi de fiilen mümkün değildir.

  Olayın teşvikler boyutuna bakıldığında, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen  teşvikten yararlanılmakta olan bir sigortalının aynı işverenin farklı bir işyerinde çalıştırılmaya başlanılması halinde, teşvikten yararlanma süresi sona ermemiş olsa da sözkonusu teşvikten ikinci defa yararlanılması mümkün olmadığından 1-2 gün başka bir şubede görevlendirilen bir personel için işten ayılış ve işe giriş bildirgesi düzenlendiğinde yeni şubedeki çalışmalarından dolayı sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacağı gibi yeni işyerinde tekrar çalışmaya başladığı tarihten sonra da yine sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  Uygulamada, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca fiilen yapılan denetimler sonucunda düzenlenen durum tespit tutanlarında kayıtlı sigortalıların, tutanakların değerlendirilmesi aşamasında aynı işverenin farklı bir adreste kurulu işyerlerinden sigortalı bildiriminin yapıldığı anlaşıldığı durumda, 2011/51 sayılı Genelgede yer alan “kamu idarelerince intikal ettirilen listelerde kayıtlı kişilerin aynı işverenin farklı işyeri dosyasında kayıtlı olması durumunda, aynı işverenin birden fazla işyerinden ayrı ayrı bildirim yapılması” gerektiği yönündeki açıklamadan dolayı, ayrıca bu dosya için de bildirim yapılmasının istenildiği ve bu belgeler nedeniyle idari para cezası uygulandığı durumlarla karşılaşılabilmektedir.

  Dolayısıyla, sigortalıların aynı işverenin farklı işyerlerinde günün bazı saatlerinde veya ayın bazı günlerinde geçici olarak görevlendirilmeleri halinde, her bir işyerinde geçen çalışmalar için ayrı ayrı ücret ödenmesi sözkonusu olmadığından, bildirimlerinin asıl işyerlerinden yapılmasının yeterli olacağı değerlendirilmektedir.

  Uygulamada kimi zaman sigortalı sayısına endeksli prim teşviklerinden yararlanabilmek için, kimi zaman özürlü çalıştırma yükümlülüğünden kurtulmak için, kimi zaman  iş sağlığı ve güvenliği kapsamında getirilen yükümlülükleri nispeten azaltabilmek için, kimi zaman da ihale veya özel bina inşaatlarında asgari işçiliği tamamlamak amacıyla sigortalıların aynı işverenin farklı işyerlerinde çalıştıkları halde bildirimlerinin başka bir işyerinden yapıldığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

  Bu gibi durumlarda, yukarıda ifade etmeye çalıştığım hallerden ziyade, haksız menfaat temin etme amacı sözkonusu olduğundan, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan fiili denetimler sırasında bu hususların göz önünde bulundurulması gerekecektir.

  Tutanaklarda bu hususlara yer verilmemiş olmasına rağmen, sigortalıların aynı işverenin farklı bir adreste kurulu bir işyerinde çalıştıkları halde bildirimlerinin farklı bir dosyadan yapıldığının tutanakların değerlendirilme aşamasında ortaya çıkması halinde, işverenlerden doğrudan ek bildirge isteyip, idari para cezası uygulamak yerine haksız menfaat temin etme durumunun olup olmadığının değerlendirilmesi, gerekirse yeniden bir inceleme talebinde bulunulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

   

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu

  İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 04-07-2015 tarihinden beri 20009 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats