Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İSG DESTEĞİNDEN YARARLANMAYI İHMAL ETMEYİN

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 6331 sayılı Kanuna ilave edilen Ek-7. madde ile kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine destek verilmesine imkan sağlanmıştır.

  Anılan maddenin ikinci fıkrasına istinaden, destek bedellerinin tespiti, ödenmesi ve hizmetin alınacağı kurum ve kuruluşlar “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiş, desteğin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ise “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” de açıklanmıştır.

  Destekten yararlanma şartları

  1- Destekten, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ondan az çalışanı bulunan (dokuz veya altında sigortalının çalıştırıldığı) özel sektör işverenleri yararlanabilmektedir. Türkiye genelinde birden fazla tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren şubesi bulunan işverenler ise ondan az çalışanı bulunan şubelerinde istihdam ettiği sigortalılarının tamamından dolayı bu destekten istifade edebilmektedir.

  İşyeri/şube bazında çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde, alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar da toplam çalışan sayısına dahil edilmektedir.

  2- Aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresi içinde verilmesi esastır.

  3- Destekten yararlanabilmek için İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmenin bulunması şarttır.

  4- Tebliğ ekinde yer alan (Ek-1) başvuru formu ile merkez adresinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunulması gerekiyor.

  5- Yansıtma faturası düzenlenerek, düzenlenen faturanın Tebliğ ekinde yer alan (Ek-2) dilekçe ile birlikte başvuruda bulunulan sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekiyor. Düzenlenecek yansıtma faturalarında SGK’nın vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü ve 7750409379 vergi numarası kullanılmalıdır.

  Başvuru ve ödeme süresi

  Destek ödemelerine ilişkin başvuruların;

  -Ocak, şubat ve mart ayları için nisan ayının sonuna kadar,

  -Nisan, mayıs ve haziran ayları için temmuz ayının sonuna kadar,

  -Temmuz, ağustos ve eylül ayları için ekim ayının sonuna kadar,

  - Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın ocak ayının sonuna kadar

  Yapılması gerekiyor.

  Desteğe ilişkin ödemeler ise;

  -Ocak, şubat ve mart ayları için mayıs ayının sonunda,

  - Nisan, mayıs ve haziran ayları için ağustos ayının sonunda,

  -Temmuz, ağustos ve eylül ayları için kasım ayının sonunda,

  -Ekim, kasım ve aralık ayları için izleyen yılın şubat ayının sonunda

  Yapılmaktadır. Destek tutarı işveren tarafından beyan edilen banka hesabına ödenecek olmakla birlikte, işverenin Türkiye genelinde ödeme vadesi geçmiş borçlarının bulunması halinde, destek tutarları vadesi geçmiş borçlara mahsup edilmektedir.

  Yararlanılacak destek tutarı

  Kapsama giren işverenlere, sigortalıların prim gün sayıları dikkate alınarak, günlük brüt asgari ücretin;

  -Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’ü oranında,

  -Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı oranında,

  destek verilmektedir.

  Buna göre 2020 yılında yararlanılacak günlük destek tutarı

  -Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 98,10 X 1,4 / 100 = 1,37 TL

  -Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 98,10 X 1,6 / 100 = 1,57 TL

  Olacaktır.

  Örneğin, Ankara ilinde çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren bir işyerinde 2020/Ocak ayında çalışan 8 sigortalının prim gün sayısının 215 gün olduğu düşünüldüğünde ödenecek destek tutarı;

  Günlük asgari ücret X 1,6 / 100 X 215 formülü vasıtasıyla;

  1,57 X 215  = 337,55 TL olarak hesaplanacaktır.

  Gülbenk Danışmanlık

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 22-01-2020 tarihinden beri 2441 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Eylül 2020, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD7.53447.54807.52927.5593
  EUR8.92958.94568.92328.9590
  GBP9.76019.81109.75339.8257

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 19    
     Bugün : 51    
     Bu Ay : 232.731    
     Bu Yıl : 2.828.082    
     Toplam : 23.060.482    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats