Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  SİGORTALILARIN MESLEK KODUNUN HATALI GİRİLMİŞ OLMASI İDARİ PARA CEZASINA NEDEN OLUR MU?

  Sosyal Güvenlik Kurumunca, hem işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, hem de Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin/Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında sigortalıların meslek kodlarının sisteme girilmesi istenilmektedir.

  Sigortalıların meslek kodlarının girişi halen işe giriş bildirgelerinde ve her ay için düzenlenen muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde zorunlu, e-Bildirgede ise isteğe bağlı olarak yürütülmektedir.

   

  Meslek kodu alanına sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodu girilmeli

  Sigortalıların meslek kodlarının girişi sırasında, mezun olduğu okuldaki mesleği veya uzmanlık alanının değil, işyerinde fiilen yapmış olduğu işe ilişkin meslek kodunun girilmesi gerekiyor.

  Örneğin, teknik bir okulun bilgisayar bölümünden mezun olan bir sigortalının büro elemanı olarak çalıştırılması halinde, meslek kodunun “4110.08-Büro Yönetim Elemanı“ olarak girilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, sigortalıların sonradan farklı görevlerde çalıştırılmaları halinde muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde/aylık prim ve hizmet belgesinde yeni görevi ile ilgili meslek kodu seçilmelidir.

  Örneğin, büro yönetim elemanı olarak çalışan ve 4110.08 meslek kodu ile bildirilen sigortalının, aynı işyerinde 2019/Ekim ayından itibaren kasiyer olarak çalıştırılması halinde, 2019/Ekim ayına ilişkin muhtasar prim ve hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak 5230.04-Kasiyer meslek kodu ile SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

   

  Meslek kodunun gerçeğe aykırı girilmiş olması idari para cezasına neden olur mu?

  5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağına hükmedilmiştir.

  Dolayısıyla, meslek kodunun gerçeğe aykırı girilmesi halinde uygulanacak idari para cezası, yalnızca muhtasar prim ve hizmet beyannamesindeki gerçeğe aykırı bildirimlere ilişkin olacaktır.

  Meslek kodunun hatalı bildirildiği, SGK’nın denetim elemanlarınca tespit edilmeden işveren tarafından fark edilerek düzeltilir ise idari para cezası uygulanacak mı?

  SGK’nın denetim elemanlarınca bir tespit yapılmadan, işverenlerce muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde sigortalıların meslek kodunun düzeltilmesine yönelik taleplerin, Kanun maddesinde geçen “Gerçeğe aykırı bildirimden” ziyade “Hatalı bildirim” olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

  Dolayısıyla, Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamesi ile bildirilen sigortalıların meslek koduna gerçeğe aykırı bildirilmiş olması nedeniyle İdari para cezası uygulanabilmesi için, meslek kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin SGK’nın denetim elemanları tarafından tespit edilmiş olması gerektiği, bu nedenle işverenlerce sigortalıların meslek kodlarının hatalı girildiği belirtilerek düzeltilmesi yönündeki taleplerine  idari para cezası uygulanmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

   

  Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinde meslek kodu düzeltilebilir mi?

  Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamesinde sigortalıların meslek kodlarının hatalı girilmiş olması halinde düzeltme işlemleri beyannamenin onaylanmasından önce yapılabilmektedir.

  Meslek kodunun hatalı girilmiş olduğunun beyannamenin onaylanmasından sonra fark edilmesi halinde, beyannamenin yasal verilme süresi sona ermemiş ise iptal edilip yeniden beyanname düzenleyerek ya da yasal verilme süresinin sona erip ermediği üzerinde durulmaksızın işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilerek düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

   

  Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1/1/2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulamaya geçilecek.

  27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e (Sıra No: 6)  göre 01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir, 01/01/2018 tarihinden itibaren Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için başlatılmış olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına Türkiye genelinde, yeni bir erteleme olmadığı takdirde 2020/Ocak ayına ilişkin beyannameden başlanılacaktır.

  Gülbenk Müşavirlik

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 08-10-2019 tarihinden beri 2357 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 57    
     Bugün : 9.678    
     Bu Ay : 22.092    
     Bu Yıl : 2.020.317    
     Toplam : 22.252.717    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats