Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SGK BORÇLULARI DİKKAT BU FIRSATI KAÇIRMAYIN! SON GÜN 31 MAYIS 2017

  19/8/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Kanunla 2016/Haziran ve önceki dönemlerden kaynaklanan prim ve idari para cezası borcu olan işveren ve sigortalılara, bu borçlarını enflasyon oranları üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte ve uzun süreli taksitler halinde ödemelerine imkan sağlanmıştır.

  Enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin mevcut gecikme zammına göre oldukça düşük olduğu, ayrıca borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde enflasyon oranları üzerinden hesaplanan faizin de yarısının indirilecek olması nedeniyle, borçların yapılandırma kapsamında ödenmesinin kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğu düşünülmektedir.

  İlk taksitin 31/5/2017 tarihine kadar ödenmemesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor

  6736 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma hükümlerinden istifade edilebilmesi için ilk iki taksitin veya peşin ödeme başvurusunda bulunmuş borçlular açısından peşin ödemeye esas tutarın tamamının süresi içinde ödenmesi gerekiyor.

  İlk iki taksitin veya peşin ödemeye esas tutarın süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ise yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmektedir.

  SGK borçluları açısından 6736 sayılı Kanun uyarınca ilk taksitin ödeme süresi 2/1/2017 tarihi itibariyle sona ermiş olmasına rağmen, 27/1/2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle ilk taksitlerini veya peşin ödemeye esas tutarlarını 2/1/2017 tarihine kadar ödeyememiş olan borçlulara bu borçlarını 31/5/2017 tarihine kadar ödemelerine imkan sağlanmıştır.

  Dolayısıyla 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan vatandaşların, yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilk taksitlerini veya peşin ödeme başvurusunda bulunmuş iseler peşin ödemeye esas tutarı  31/5/2017 tarihine kadar ödemeleri gerektiği unutulmamalıdır.

  İlk taksit veya peşin ödeme tutarına 1.40 geç ödeme zammı ilave edilecek.

  6770 sayılı Kanunla yürürlüğe giren geçici 2. maddenin  birinci fıkrasında, ilk taksitlerini veya peşin ödemeye esas borçlarını süresi içinde ödemeyenlerin getirilen yeni haklardan istifade edebilmeleri için ilk taksitlerini veya peşin ödemeye esas tutarları Kanun yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihine kadar hesaplanacak 1,40 oranındaki geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerektiğine yer verilmiştir.

  Buna göre en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken aylık 1.000 TL tutarındaki taksitini bu tarihe kadar ödemeyen bir borçlunun, ilk taksitini 31/5/2017 tarihine kadar

  1.000 X 1.40 / 100 = 14 TL Geç ödeme zammı

  14 + 1.000 = 1.014 TL olarak ödemesi gerekiyor.

  Yapılandırma kapsamında ilk taksitlerini/peşin ödeme tutarlarını 31/5/2017 tarihine kadar ödemeyenler, bu borçlarını halen TBMM de görüşülmekte olan yeni yasaya göre de yapılandıramayacaklar.

  Halen TBMM’nde görüşülmekte Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3.maddesinin on birinci fıkrasında;

  “Bu Kanun hükümleri

  a)…

  b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar,hakkında uygulanmaz.” hükümlerine yer verilmiştir.

  Buna göre TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa 31/5/2017 tarihinden önce Resmi Gazetede yayımlandığı takdirde, 2016/Haziran ve önceki dönemlerden kaynaklanan borçları için 6736 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular ilk taksitlerini 31/5/2017 tarihine kadar ödemezler ise, yeni yasa uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunsalar dahi 2016/Haziran ve önceki dönemlerden borçları yapılandırma kapsamına alınmayacağı için yalnızca 2016/Temmuz ile 2017/Mart dönemleri arasında kalan borçlar için yeni yasada yer alan hükümlerden istifade edebileceklerdir.

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 13-05-2017 tarihinden beri 3769 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  23 Eylül 2018, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.26716.27846.26276.2878
  EUR7.37947.39277.37427.4038
  GBP8.26108.30408.25528.3165

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 340    
     Bu Ay : 309.603    
     Bu Yıl : 3.629.165    
     Toplam : 14.035.925    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats