Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANANLAR ÇALIŞMAYA BAŞLADIKLARINDA AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

  Malullük aylığı, SSK (4/A) ve Bağ-Kur(4/B) kapsamında çalışmakta iken malul sayılanlara verilen bir haktır. 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük aylığı bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlayan kişilerin, aylıklarının kesilip kesilmeyeceği hangi statüden emekli olduklarına ve hangi statüye tabi olarak çalışmaya başladıklarına  göre değişmekte olup, uygulama 2013/11 sayılı Genelgede ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

  I - 1/10/2008 Öncesinde Sigortalı Olup SSK (4/a) Kapsamında Malullük Aylığı Bağlandıktan Sonra Yeniden Çalışmaya Başlayanlar

  1- 4/a kapsamında çalışmaya başlayanlar

  506 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta olanlar ile 5510/geçici 2.maddesine göre 4/a kapsamında malullük aylığı bağlandıktan sonra yeniden 4/a kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmekte ve çalıştıkları süre zarfında prime esas kazançları üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi kesilmektedir.

  2- 4/b kapsamında çalışmaya başlayanlar

  4/a kapsamında malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilmemektedir. Bu kişilerin (4 numaralı alt bent kapsamında çalışmaya başlayanlar hariç) aylıklarından 5510/geçici 14 üncü maddeye istinaden 2008/10 ila 2008/12. aylar arasında  % 12, 2009 yılı için % 13, 2010 yılı için % 14, 2011/1 ila 2016/2. aylar arasında  % 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmekte iken, 6663 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte sosyal güvenlik destek primi kesintisi de kaldırıldığından, 2016/3. aydan itibaren sigortalı sayılmadıklarından aylıklarından herhangi bir kesinti de yapılmamaktadır.

  Malullük aylığı bağlananların 5510/4-b bendinin (4) numaralı alt bendine tabi (tarımsal faaliyette bulunanlar) çalışmaya başlamaları halinde, 1/10/2008 tarihinden itibaren sigortalı sayılmamakta ve malullük aylıkları kesilmemektedir.

  3- 4/c kapsamında çalışmaya başlayanlar

  2008/Ekim ayından önce 506 sayılı Kanuna göre malullük aylığı bağlananların 4/c kapsamında tabi çalışmaya başlamaları halinde malullük aylıkları kesilmemektedir. Bunlar hakkında 506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (II/C) bendi ve Kanunun geçici 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

   2008/Ekim ayından sonra 5510/geçici 2. Maddesine göre 4/c bendine tabi olanların malullük aylığı kesilmektedir Bu kişiler hakkında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

  II - 1/10/2008 Öncesinde Sigortalı Olup Bağkur (4/b) Kapsamında Malullük Aylığı Bağlandıktan Sonra Yeniden Çalışmaya Başlayanlar

  1- 4/a kapsamında çalışmaya başlayanlar

  4/b kapsamında malullük aylığı bağlananların, 4/a kapsamında çalışmaya başlamaları halinde
  malullük aylıkları kesilmemektedir.
  Bu kişilerin çalıştıkları süre zarfındaki prime esas kazançları üzerinden  % 30 oranında sosyal güvenlik destek primi ile % 2 oranında kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim kesilmektedir.

  2- 4/b kapsamında çalışmaya başlayanlar

  4/b kapsamında malullük aylığı bağlananların yine 4/b kapsamında çalışmaya başlamaları halinde ((b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olanlar da dahil) malullük aylıkları kesilmektedir. Bu kişiler uzun vade, kısa vade ve genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olacaklardır.

  3- 4/c kapsamında çalışmaya başlayanlar

  4/b kapsamında malullük aylığı bağlananların 4/c kapsamında çalışmaya başlamaları halinde
  malullük aylıkları kesilmektedir
  . Bu kişiler uzun vade, kısa vade ve genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olacaklardır.

  III - 1/10/2008 Sonrası Sigortalı Olup Malullük Aylığı Bağlandıktan Sonra Yeniden Çalışmaya Başlayanlar

  5510 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında , “Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır.” Hükmü yer almaktadır.

  Dolayısıyla ilk defa 1/10/2008 sonrası sigortalı olanlar hangi kapsamda malullük aylığı almaya hak kazanmış olursa olsunlar, ülkemizde veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları halinde malullük aylığı kesilerek uzun vade, kısa vade ve genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı olacaklardır.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 06-11-2016 tarihinden beri 3609 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats