Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KOLLUK KUVVETLERİNCE YAPILAN DENETİMLERE DİKKAT!

  Uygulamada, her ne kadar çalışanların sigortalılık kontrollerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacağı şeklinde bir algı olsa da, gerçekte kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Kurumca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden de istifade edilmektedir.

  Nitekim, Bankalar Ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü İle Kurum Ve Kuruluşlardan Bilgi Ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte,   kamu idareleri ile diğer kurum ve kuruluşların yoklama, kontrol, denetim ve teftişle görevlendirilen görevlileri ya da memurları ile kolluk kuvvetleri ve zabıta memurlarınca düzenlenen,  çalışan kişilerin işyeri sahibi/işyeri çalışanı ayrımlı bilgileri ile meslek bilgileri ve çalışılan yerin unvanı ve açık adres bilgilerini içeren her türlü tutanak, rapor, form ve diğer bilgi ve belgeler  Kuruma gönderilir denilerek, konuya açıklık getirilmiştir.

  Anılan yönetmelik gereğince işyerlerinde gerek jandarma, gerek polis, gerekse zabıta memurlarınca tutulan ve işyeri/işverene ilişkin bilgilerin yanı sıra çalışanların kimlik bilgilerini içeren tutanaklar, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezlerine intikal ettirilmektedir.

  Sözkonusu tutanaklar, sosyal güvenlik merkezlerinde kurulu bulunan ve kısa adı KADİM servisi olarak adlandırılan  “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servislerince” çalışanların tespit edildiği işyerlerinin Kurumda tescilli olup olmadıkları, işyerinin tescilli olduğunun tespiti halinde çalışanların sigortalı olarak bildirilip bildirilmedikleri tek tek kontrol edilmek suretiyle incelenmektedir.

  Yapılan kontrollerin ardından,

  - İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumunda tescil edilmemiş olduğunun anlaşılması halinde işverenin defter tutmakla yükümlü olup olmadığına bakılarak aylık asgari ücretin 1, 2 veya 3 katı tutarında,

  -Sigortalıların işe giriş bildirgelerinin verilmemiş olduğunun anlaşılması halinde her bir sigortalı için 2 asgari ücret tutarında,

  -Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmemiş olduğunun anlaşılması halinde her bir ay için 2 asgari ücret tutarında,

  İdari para cezası uygulanmaktadır.

  Çalışanların sigortalı olarak bildirilmediklerinin aynı yıl içinde ikinci defa tespiti halinde ise, kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilen her bir sigortalı başına işe giriş bildirgesinden dolayı uygulanan asgari ücretin  2 katı tutarındaki ceza, asgari ücretin 5 katına çıkartılmaktadır.

  Özellikle içkili lokanta ve eğlence merkezlerinde Jandarmalar tarafından yapılan denetimler sırasında yabancı uyruklu çalışanların, çalışma izin belgelerinin olup olmadığı da kontrol edildiğinden, çalışma izin belgesi olmayan kişiler için uygulanan cezalar da hesaba katıldığında, oldukça yüklü bir fatura ile karşılaşılabilmektedir.

  Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimler sonucunda düzenlenen işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgeleri için uygulanan idari para cezalarından dolayı pişmanlık indirimi olarak adlandırılan 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen indirimden yararlanılamadığı ve halen uygulanmakta olan prim teşviklerinden de bir yıl süreyle yasaklı hale gelindiği gözönüne alındığında, bu faturanın daha da ağırlaşacağı görülecektir.

  Diğer taraftan, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun

  -4. maddesinde, otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri ve dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde  çalışanlara ilişkin kimlik bilgilerinin  için en geç 24 saat içinde,

  - 6. maddesinde, ticaret ve sanat amacı güden diğer işyerlerinde çalışanlara ilişkin kimlik bilgilerinin en geç  üç gün içinde  en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verileceği,

  -Ek 2. maddesinde ise çalışanlara ait kimlik bilgilerinin genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine bildirileceği öngörülmüştür.

  1774 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan Yönetmelik ile uygulamanın  usul ve esasları belirlenmiş olup, çalışanlara ilişkin bilgilerin “Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi” ile ilgili sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilmesi sağlanmıştır.

  Bu bağlamda kolluk kuvvetlerince düzenlenen tutanaklarda olduğu gibi, Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesinde kayıtlı işyerlerinin ve sigortalıların Kurumda tescilli olup olmadıkları da KADİM Servislerince kontrol edilmekte ve kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edilen sigortalılar kayıt altına alınarak ilgililer aleyhine yukarıda belirtilen tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

  Bunların dışında,

  -Bankalar nezdinde yapılan işlemler

  -Portör muayeneleri

  -Kamu kurum ve kurumlarından alınan bilgi ve belgeler

  -Kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitler

  sonucunda da kayıt dışı çalışanların tespiti yapıldığından, işverenlerin sonradan yüklü miktarlarda idari para cezaları ile karşılaşmamalarını teminen çalışanların sigortalı olarak bildirilmelerine azami özen göstermeleri menfaatlerine olacaktır.

  Öte yandan, uygulamada olan prim teşvikleri de dikkate alındığında çalışanların kayıt altına alınması halinde, primlerin oldukça önemli bir kısmı Hazine tarafından karşılanacağından işverenlerin prim yükü de önemli derecede hafiflemiş olacaktır.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 31-12-2014 tarihinden beri 6515 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 3    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats