Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  KOLAY İŞVERENLİKTE KRİTİK NOKTALARA, FAZLA MESAİ ÜCRETİNE VE EKSİK GÜN GİRİŞLERİNE DİKKAT!

  Konut kapıcılığında çalıştırılan sigortalıların SGK bildirimleri için geliştirilen Kolay İşverenlik uygulaması hem damga vergisi ödememek adına, hem her ay için ayrı ayrı bildirge göndermemek adına, hem de 2020/Ocak ayından itibaren geçilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş süreci içinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına apartman yöneticilerine çeşitli kolaylık ve avantajlar sağlamaktadır.

  Ne var ki birçok uygulamada olduğu gibi Kolay İşverenlik uygulamasında da doğru bilinen yanlışlardan dolayı apartman yönetimlerinin bazıları Kolay İşverenlik uygulamasını tercih etmeyerek, kapıcılarının SGK bildirimlerini her ay e-Bildirgeden yapmaya devam etmekte, haliyle uygulamanın getirdiği bu avantajlardan da istifade edememektedirler.

  Kritik noktalara dikkat!

  Kolay İşverenlik uygulamasının sunduğu bu avantajlardan istifade edebilmek için kapıcının SGK bilgilerinin uygulamaya doğru ve zamanında girilmesi gerekiyor.

  Uygulamada yer alan “Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri” menüsü vasıtasıyla işe giriş bildirgesi verilmiş kapıcıya ait Hizmet Günü – Ücret – İkramiye – Belge türü – Eksik Gün Nedeni bilgilerinin bir defaya münhasıran sisteme girilmesi halinde bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, kapıcının hizmet ve tahakkuk bilgileri bu beyan doğrultusunda her ay otomatik olarak oluşturulmaktadır.

  “Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri” menüsü vasıtasıyla yapılan girişler sırasında dikkat edilmesi gereken üç kritik husus bulunmaktadır.

  Bunlardan birincisi, “Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri” menüsü vasıtasıyla girilen bilgiler hangi ay içinde girilmiş ise hizmet ve tahakkuk bilgileri de o aydan itibaren oluşmaya başlayacaktır.

  Örneğin, 1 Aralık 2019 tarihinde işe başlayan bir kapıcının Hizmet gününü: 30, Ücretini: 2.558,40 TL olarak 1/12/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında uygulamaya girdiğinizde, kapıcının 2019/Aralık ayından itibaren hizmetleri ve tahakkukları uygulama kapsamında otomatik oluşmaya başlayacaktır.

  1 Aralık 2019 tarihinde işe başlayan bir kapıcı için Kolay İşverenlik uygulamasından 1/1/2020 ila 31/1/2020 tarihleri arasında tanımlama yaptığınızda ise, kapıcının hizmetleri ve tahakkukları 2020/Ocak ayına ait hizmetlerden itibaren oluşmaya başlayacağından, 2019/Aralık ayına ilişkin hizmetlerinin e-Bildirgeden gönderilmesi gerekecektir.

  İkincisi, kısmi süreli çalışan kapıcının ücreti sisteme girilirken, hizmet gününe isabet eden ücret tutarı yazılmalıdır.

  Örneğin Pazar günleri hariç günde bir saat çalışmak üzere asgari ücret üzerinden kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanmış bir sigortalının ay içindeki hizmet günü 4 gün olarak, ücreti ise 4 günlük asgari ücret (341,12 TL) yazılarak uygulamaya girilmelidir.

  Üçüncüsü, ay içinde işe giren kapıcılar için tanımlama yapılırken işe giriş tarihi dikkate alınmaksızın ay içindeki normal çalışma süresi ve bu normal çalışma süresine isabet eden ücreti yazılmalıdır.

  Örneğin, 15 Aralık 2019 tarihinde işe başlayan bir kapıcı ile asgari ücret üzerinden tam zamanlı iş sözleşmesi imzalandığı düşünüldüğünde, Aralık ayı içinde tanımlama yaparken kapıcının 15 Aralıkta işe başladığı üzerinde durulmaksızın Hizmet günü: 30 gün, Ücreti: 2.558,40 TL olarak girilmelidir. Bu durumda işe giriş tarihine bakılarak kapıcının Aralık ayındaki hizmeti 17 gün, Ücreti: 2.558,40 / 30 X 17 = 1.449,76 TL üzerinden; Ocak ayındaki hizmeti uygulamaya girilen 30 gün üzerinden, ücreti ise asgari ücretin altına düştüğü için 30 günlük asgari ücret üzerinden oluşturulacaktır.

  İşe giriş bildirgesi verilen kapıcı da olduğu gibi işten ayrılış bildirgesi verilen kapıcı için de daha önce sisteme girilmiş bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, kapıcının işten ayrılış tarihine göre hizmet ve tahakkuk otomatik olarak oluşturulmaktadır.

  Örneğin, hizmet günü 30 gün, ücreti: 2.558,40 TL olarak girilmiş bir kapıcının 20/12/2019 tarihinde işten ayrıldığı düşünüldüğünde kapıcının 2019/Aralık ayına ilişkin hizmeti 20 gün üzerinden, ücreti ise 2.558,40 / 30 X 20 =  1.705,60 TL üzerinden oluşturulacaktır.

  Diğer taraftan, kapıcılardan dolayı prim teşviklerinden yararlanılması mümkün olup, Teşvik Tanım ve Sıralama işlemleri ekranı vasıtasıyla birden fazla teşvik kapsamına giren kapıcılar için en çok getirisi olan teşvikten başlanılarak yararlanılabilecek teşvikler uygulama tarafından ekran üzerinde gösterilmektedir. Program tarafından yapılan sıralama, en çok getirisi olan teşvikten başlanılarak yapıldığından, apartman yönetimlerine tavsiyemiz ekrana getirilen teşvik sıralamasında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın onaylama yapmaları yönünde olacaktır.

  Kapıcı fazla mesai ücretine hak kazanmış ise ücretinin güncellenmesi gerekir.

  Bazı kesimlerce, kapıcıya fazla mesai ücretinin verildiği durumlarda SGK bildirimlerinin Kolay İşverenlik uygulaması kapsamında bildirilmesinin mümkün olmadığı şeklinde bir kanı oluştuğu görülmektedir.

  Halbuki Kolay İşverenlik uygulaması vasıtasıyla, kapıcıya ödenen ücretin yanı sıra fazla mesai ücretinin toplanarak, uygulamaya girilmiş ücret bilgisinin içinde bulunulan (çalışmanın geçtiği) ayda güncellenmesi halinde, prim tahakkukları ücret + fazla mesai ücreti üzerinden tahakkuk etmektedir.

  Örneğin, Prim günü: 30, ücreti:2.558,40 TL olarak uygulamaya girilmiş bir kapıcının 2019/Aralık ayı itibariyle 500,00 TL fazla mesai ücretine hak kazandığı düşünüldüğünde, kapıcının ücretinin Kolay İşverenlik uygulamasında yer alan “Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri” menüsü vasıtasıyla 31.12.2019 tarihine kadar 2.558,40 + 500,00 = 3.058,40 TL olarak güncellenmesi halinde, 2019/Aralık ayına ilişkin prim tahakkuku 3.058,40 TL üzerinden oluşturulacaktır.

  Ancak, takip eden ayda kapıcıya herhangi bir fazla mesai ücreti ödenmemesi veya ödenmekle birlikte takip eden ayda kapıcının hak kazandığı fazla mesai ücretinin bir önceki ayda hak kazandığı fazla mesai ücretinden daha düşük veya daha yüksek olduğu durumlarda da yine kapıcı ücretinin en geç çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar güncellenmesi gerekiyor. Aksi halde takip eden ayda da en son sisteme girilmiş ücret tutarı üzerinden tahakkuk oluşturulmaktadır.

  Kapıcının eksik gün sayısı ve nedeni Kolay İşverenlik uygulamasından girilebilir.

  Kolay İşverenlik uygulaması kapsamında ay içindeki hizmet süresi ve ücreti sisteme girilmiş olan kapıcının istirahatli veya ücretsizi izinli olması gibi durumlarda eksik gün başlama ve bitiş tarihleri ile eksik gün nedeninin uygulamada yer alan “Eksik Gün İşlemleri” seçeneği vasıtasıyla çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın 14’üne kadar girilmesi gerekiyor.

  Bu durumda uygulamaya girilen eksik günlerin toplamı kadar gün sayısı kapıcı için girilmiş hizmet gününden düşülmekte, ücreti de eksik günler düştükten sonra kalan gün sayısına göre tahakkuk ettirilmektedir.

  Örneğin, Prim günü: 30, ücreti:2.558,40 TL olarak girilmiş bir kapıcının 10/12/2019 ila 14/12/2019 tarihleri arasında istirahatli olduğu düşünüldüğünde, “Eksik Gün İşlemleri” seçeneği vasıtasıyla, 14/1/2019 tarihine kadar, kapıcının Eksik Gün Başlama Tarihi: 10/12/2019, Eksik Gün Bitiş Tarihi 14/12/2019 olarak güncellendiği takdirde, kapıcının 2019/Aralık ayına ilişkin hizmeti 31 - 5 = 26 gün, Ücreti 2.558,40 / 30 X 26 = 2.217,28 TL kabul edilerek tahakkuk oluşturulacaktır.

  GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 12-12-2019 tarihinden beri 2132 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  06 Haziran 2020, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.75736.76956.75266.7796
  EUR7.66447.67827.65917.6897
  GBP8.53188.57628.52588.5891

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 40    
     Bugün : 2.322    
     Bu Ay : 57.555    
     Bu Yıl : 1.683.381    
     Toplam : 21.915.781    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats