Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • KENDİ İŞYERİNDEN SSK’LI BİLDİRİLENLER BAĞ-KUR BORÇLARI DURDURULDUĞUNDA PRİM İADESİ ALABİLİRLER Mİ

  5510 sayılı Kanun uyarınca 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı iken 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilerin 1/3/2011 tarihinden itibaren SSK kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılmıştır. Bunun tek istisnası ise işveren konumundaki kişilerin, kendilerine ait işyerlerinden veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini SSK’lı olarak bildiremeyecekleri yönünde yapılmıştır.

  Hal böyle olmakla birlikte, 1/10/2008 tarihinden önce 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalıştıkları işyerlerine ortak olan veya bu işyerlerini satın alan kişilerin, bu işyerlerini satın aldıkları veya ortak oldukları tarihten sonraki hizmetleri kesintiye uğrayıncaya kadar SSK’lı hizmetleri geçerli sayılmıştır.

  Uygulama bu şekilde yürütülmesine karşın, çalıştıkları şirkete 1/10/2008 tarihinden sonra ortak olan veya 1/10/2008 tarihinden önce ortak olmakla birlikte hizmetleri kesintiye  uğramış olan işveren konumundaki bazı kişiler, ortak oldukları tarihten veya hizmetleri kesintiye uğradığı tarihten itibaren Bağ-Kur kapsamına girmelerine rağmen kendilerini SSK’lı olarak bildirmeye devam etmişlerdir.

  Dolayısıyla, bu kişilerin SSK kapsamında bildirilen sigortalılıkları geçersiz hale dönüşmüş ve SSK kapsamında ödenen paraların  2014/28 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda Bağ-Kur borçlarına aktarımı gerekmiştir.

  Kendi işyerlerinden kendilerini SSK’lı bildiren kişilerin Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıklarını durdurmaları halinde, SSK kapsamında bildirilen hizmetleri yeniden geçerli hale gelir mi?

  Torba yasa olarak da bilinen 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler uyarınca, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan ve 2015/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan12 aydan fazla prim borcu bulunan kişilerin bu borçlarını, 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde, bu sürelere ilişkin sigortalıları silinecektir. Bu kişiler veya hak sahipleri sonradan ödeme iradesi gösterip, talepte bunacakları tarihte geçerli prime esas kazanç alt ve üst sınırları üzerinden primlerini ödemeleri halinde, bu sürelere ilişkin sigortalılık sürelerini tekrar kazanabileceklerdir.

  Dolayısıyla kendi işyerlerinden veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini SSK’lı olarak bildirenler hariç, 2015/Nisan ve öncesine ilişkin 12 aydan fazla Bağ-Kur prim borcu olanların Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıkları geçerli olsa dahi, 6645 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin ardından Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıkları ortadan kalkacağından SSK’lı sigortalılık yeniden geçerli hale gelecektir.

  Buna karşın, işveren konumundaki kişilerin kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden (yukarıda sayılan istisnalar hariç) kendilerini SSK’lı olarak bildirilmelerine imkan bulunmadığından, bu kişilerin Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıkları durdurulsa dahi kendi işyerlerinden veya ortak oldukları işyerlerinden bildirdikleri SSK’lı hizmetlerinin yeniden geçerli hale gelmesi gibi bir durum sözkonusu olamayacaktır.

  Haliyle, kendi işyerlerinden veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini SSK’lı olarak bildiren bu kişilerin, Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıkları durdurulsa da durdurulmasa da SSK’lı hizmetlerinin her halükarda iptal edilmesi gerekecektir.

  Kendi işyerinden kendilerini SSK’lı bildirenler Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılıklarını durdurduklarında SSK kapsamında ödedikleri primleri geri alabilirler mi?

  Aynı süreler içinde adına hem Bağ-Kur kapsamında, hem de SSK kapsamında prim ödenmiş kişiler, geçersiz olan sigortalılık statüsünden ödenmiş primlerin kendi hisselerine isabet eden kısmının iadesini alabilmektedir.

  Buna karşın, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olması gereken kişiler adına, SSK kapsamındaki primlerin ödenmiş olmasına rağmen, Bağ-Kur kapsamındaki primlerin ödenmemiş olması halinde, SSK kapsamında ödenen primlerin sigortalı hisselerinin sigortalıya iade edilmeyip, 5510 sayılı Kanunun 53. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca  Bağ-Kur kapsamındaki prim borçlarına aktarılması gerekmektedir.

  Bu bağlamda, kendi işyerlerinden kendilerini SSK’lı bildirmiş kişilerin Bağ-Kur kapsamındaki 12 aydan fazlaya ilişkin prim borçları durdurulmuş olsa dahi, SSK kapsamında ödenen primlerin öncelikle Bağ-Kur kapsamındaki prim borçlarına aktarılması, ardından 2015/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Bağ-Kur prim borcunun 12 aydan fazla olması halinde, 12 ayı aşan kısmın durdurulması gerekecektir.

  SSK kapsamında ödenen paralar Bağ-Kur kapsamındaki prim borcuna nasıl aktarılacak?

  İşveren konumundaki kişilerin kendi işyerlerinden veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini SSK’lı olarak bildirdiklerinin tespiti halinde 2014/28 sayılı Genelge gereğince,

  -Şirket ortağı olan kişiler adına ödenen paraların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin sigortalı hissesine isabet kısmı (%14 +% 1=%15) Bağ-Kur kapsamındaki prim borcuna aktarılacak, kalan kısmı şirketin varsa Kuruma olan borçlarına mahsup edilecek yoksa şirkete iade edilecek,

  - Geçek kişi işverenler adına ödenen sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı Bağ-Kur kapsamındaki prim borcuna aktarılacak, artan kısım gerçek kişi işverenin varsa Kuruma olan borçlarına mahsup edilecek yoksa kendisine iade edilecektir.

  Eyüp Sabri DEMİRCİ

  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanlığı

  Şube Müdürü

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-06-2015 tarihinden beri 7032 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  26 Eylül 2018, Çarşamba
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.12406.13506.11976.1442
  EUR7.20577.21877.20077.2295
  GBP8.03608.07798.03048.0901

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 4    
     Bugün : 917    
     Bu Ay : 352.247    
     Bu Yıl : 3.671.809    
     Toplam : 14.078.569    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats