Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İSTİRAHAT SÜRELERİ İÇİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNE NASIL HAK KAZANILIR?

  1- Geçici iş göremezlik gelirine hak kazanılabilmesi için ödenmesi gereken prim gün sayısı en az kaç gün olmalıdır?

  Rapor ücreti alabilmek için raporun alındığı tarihten geriye doğru bir yıl için en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olmalıdır. Ancak iş kazası sigortasından verilen raporlar bakımından, herhangi bir prim şartı aranmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

  2- Emekli aylığı almakta iken çalışanlar geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?

  Emekli olduktan sonra işyerlerinde 5510 sayılı Yasanın 4/a maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışan sigortalılar sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanabildiklerinden, bu durumdaki sigortalıların hastalanmaları halinde kendilerine geçici iş göremezlik ödenemeyecektir.

  Kanunun 4/b kapsamında çalışan sigortalıların da aynı şekilde, hastalanmaları durumunda istirahatlı bulundukları günler için geçici iş göremezlik ödeneği almaları mümkün bulunmamaktadır.

  3- Geçici iş göremezlik ödeneğinin kaç günü için ödeme yapılır?

  Hastalık nedeniyle alınan raporlardan dolayı istirahatlı olunan sürenin üçüncü gününden itibaren geçici iş göremezlik gelirine hak kazanılır. Analık ve iş kazasıyla ilgili ödeneklerde  ise böyle bir kısıtlama olmadığından her gün için ödeme yapılır.

  4- İşten ayrıldıktan sonra kaç gün içinde alınan istirahatlar için ödeme yapılır?

  İşten çıkış yapıldığı tarihten sonraki 9 gün içinde alınan istirahat raporları, çalışır raporu alınıncaya kadar süre sınırlaması olmaksızın ödenir.

  5- İstirahatlı iken işyerinin kapanması halinde iş göremezlik ödeneği ödenir mi?

  Geçici iş göremezlik ödeneğinin alınabilmesi için istirahatın, Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulunca verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla işyerinin kapanması bu ödemeyi engellememektedir.

  6- Kontrollü raporların ödemesi nasıl yapılır?

  Sigortalının kontrole gitmesi şartıyla hiçbir şart aranmadan kontrollü raporlar ödenir.

  7- Yatarak ve ayakta tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği nasıl hesaplanır?

  Rapor ücreti hesaplanırken, rapor alınan tarihten önceki son bir yıl içindeki üç aylık kazancın ortalaması alınır, tedavi ayakta olmuşsa bu miktarın 2/3’si, tedavi yatarak olmuşsa bu kez söz konusu kazancın yarısı ödenir.

  8- Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?

  Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.

  9- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasında hangi süreler dikkate alınmaz?

  a) Sigortalının tutuklulukta geçen süreleri,

  b) Sigortalının iş göremediği süreleri,

  c) Grev ve lokavtta geçen süreleri,

  d) Askerlikte geçen hizmet süreleri

  dikkate alınmaz.

  10- Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?

  Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık niteliğinin ödenen primin ilişkin olduğu günü takip eden 10'uncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. Ancak, sigortalının sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak sigortalılık niteliği yitirmiş sayılır.

  11- Hastalık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

  Bu sigorta kolunda hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden

  başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

  a) Sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

  b) İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

  c) Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

  gerekmektedir.

  12- Prim ve ikramiyeler rapor ödemesine dahil edilir mi?

  4/a kapsamında sigortalı sayılanların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:

  a-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki geçici ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.

  b- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam, tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.

  Hadi EYCE

  SGK Uzmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 11-02-2015 tarihinden beri 8354 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 15    
     Bugün : 1.243    
     Bu Ay : 267.747    
     Bu Yıl : 267.747    
     Toplam : 15.681.917    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats