Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • AYNI DÖNEME RASTLAYAN HİZMETLERİN HANGİSİ ÖNCELİKLİDİR?

  Bilindiği gibi, 01/10/2008 tarihinden önceki dönemde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi sigortalı olanların hizmet süreleri 2829 sayılı Kanun uyarınca aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilmektedir.

  Diğer taraftan, birden fazla sosyal güvenlik kurumuna aynı anda tabi olan sigortalıların geçerli sigortalılık statüsü SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarafından düzenlenen Protokol”e istinaden, Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmetlerin Bağ-Kur veya SSK hizmetleri ile çakışması halinde, Emekli Sandığında geçen hizmetler geçerli sayılmakta, SSK ile Bağ-Kur arasındaki hizmet çakışmalarında ise önce başlayan hizmetin geçtiği kurumdaki sigortalılık sona ermedikçe diğer kurumdaki sigortalılık hali geçerli sayılmamaktadır.

  5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 53 üncü maddesine istinaden, sigortalıların yukarıda belirtilen farklı statüdeki sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışmaları halinde, 01.10.2008 tarihinden sonraki dönemde öncelikle yine 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında; 4/c kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak işlem yapılmakta idi.

  Bu uygulama, 53 üncü maddede 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile bu kez 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olarak değiştirilmiştir.

  Yapılan bu değişiklik ile sigortalıların (4/a) ve (4/b) sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışmaları durumunda 1/3/2011 tarihinden itibaren (4/a) kapsamındaki sigortalılık hizmeti geçerli sayılmıştır.

  Hal böyle olunca, yani aynı anda her iki sigortalılık statüsüne tabi prim ödendiğinin anlaşılması halinde prim aktarımı yapılmaksızın, geçersiz sigortalılık statüsü (4/b) sona erdirilerek ödenmiş olan prim tutarlarının ilgili sigortalıya iadesi gerekecektir.

  Öte yandan, 01/03/2011 tarihinden sonraki dönemde, 4/a kapsamında sigortalı olunmasının yanı sıra, aynı dönemde 4/b kapsamında sigortalı hizmet kazanımı da mümkün olabilir hale gelmiştir. Örneğin bir işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmakta iken başka bir işyerine ortak olan bir kimsenin yazılı talepte bulunması kaydıyla aynı zamanda 4/b kapsamında da sigortalı sayılması ve gerekli koşulları yerine getirmek kaydıyla ikinci bir yaşlılık aylığı hak etmesi mümkün bulunmaktadır.

  Başka bir anlatımla, sigortalıların yazılı talepleri olmak kaydıyla, daha önce dikkate alınmayan 4/b kapsamındaki sigortalılık statüsünde ödenen primlerin ilişkin olduğu hizmetler de bu defa geçerli olabilecektir.

  Buna karşılık, 4/a kapsamında sigortalı olan kimselerin aynı dönemde 4/b kapsamında prim ödeme taleplerinin bulunmaması durumunda 4/b kapsamındaki sürelere ilişkin primler yazılı talepleri üzerine yine kendilerine iade edilebilecektir. (Prim aktarımı, bir statüden prim ödenip diğer statüden prim ödenmediği durumlarda yapılacaktır)

  Hadi EYCE

  SGK Uzmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 20-03-2015 tarihinden beri 4955 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  20 Ocak 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34295.35265.33925.3606
  EUR6.09086.10186.08656.1109
  GBP6.90666.94266.90186.9530

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 16    
     Bugün : 1.145    
     Bu Ay : 267.649    
     Bu Yıl : 267.649    
     Toplam : 15.681.819    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats