Yazı fontu: Boyutu:
 

2013-06-29

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TTK NA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİ UZATILDI 
                                           29 Haziran 2013  CUMARTESİ                 Resmî Gazete                              Sayı : 28692


 

TEBLİĞ


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN
TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE
GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22 ncimaddesi gereğince anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985