Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Tecil Faiz Oranları


Yürürlük

Oran
(Yıllık %)

Kaynak

21.10.2010

12

6183. AATUHK. Seri: C, Sıra No: 2 Tebliğ

21.11.2009 - 20.10.2010

19

6183. AATUHK. Seri: C, Sıra No: 1 Tebliğ

28.04.2006 - 20.11.2009

24

6183. AATUHK. Seri: A, Sıra No: 1 Tebliğ 

6183. AATUHK. 438 No’lu Tebliğ*

04.03.2005 - 27.04.2006

30

6183. AATUHK. 434 No’lu Tebliğ*

12.11.2003 - 03.03.2005

36

6183. AATUHK. 429 No’lu Tebliğ*

02.02.2002 - 11.11.2003

60

6183. AATUHK. 421 No’lu Tebliğ*

31.03.2001 - 01.02.2002

72

6183. AATUHK. 416 No’lu Tebliğ*

21.12.2000 - 30.03.2001

36

6183. AATUHK. 412 No’lu Tebliğ*

25.01.2000 - 20.12.2000

48

6183. AATUHK. 409 No’lu Tebliğ*

10.07.1998 - 24.01.2000

96

6183. AATUHK. 402 No’lu Tebliğ*

22.10.1996 - 09.07.1998

120

6183. AATUHK. 397 No’lu Tebliğ*

02.02.1996 - 21.10.1996

144

6183. AATUHK. 392 No’lu Tebliğ*

07.09.1995 - 01.02.1996

96

6183. AATUHK. 388 No’lu Tebliğ*

09.03.1994 - 06.09.1995

114

6183. AATUHK. 382 No’lu Tebliğ*

(*) (Mezkur Tebliğler’in tamamı 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: A, Sıra No: 1 Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış olup, (Mülga) 438 Seri No’lu Tebliğ ile belirlenen oranlarda (4. Bölüm/I. Tecil/10. Bent hükmü mucibince) her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Tecil faizi oranında yapılan değişikliklerin tecil işlemlerine yansıtılması, farklı esaslara bağlandığından, kesin hüküm için; ilgili  Tebliğ Genelinin incelenmesi gerekmektedir.)

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985