Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

SGK Eksik Gün Nedenleri


 01     İstirahat

 03     Disiplin cezası

 04     Gözaltına alınma

 05     Tutukluluk

 06     Kısmi istihdam

 07     Puantaj kayıtları

 08     Grev

 09     Lokavt

 10 Genel hayatı etkileyen olaylar

 11 Doğal afet

 12 Birden fazla

 13 Diğer Nedenler

 15 Devamsızlık

 16 Fesih tarihinde çalışmamış

 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

 18 Kısa çalışma ödeneği

 19 Ücretsiz Doğum İzni

 20 Ücretsiz Yol İzni

 21 Diğer Ücretsiz İzin

 22 5434 SK ek 76, GM 192

 23 Yarım Çalışma Ödeneği

 24 Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985