Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

İşsizlik Sigortası Primleri


3-İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ

4447 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 21.09.2004 tarih ve 25590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5234 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle değişen şekli mucibince...

İŞÇİDEN                                                                                                                    %1

İŞVERENDEN                                                                                                               %2

DEVLET KATKI PAYI                                                                                                     %1

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985