Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Asgari Ücret Maliyeti


İŞÇİLİK MALİYETLERİ

2018 Yılı 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

2.029,50

 

SGK PRİMİ % 14

284,13

 

İŞSİZLİK SİG. FONU % 1

20,30

 

GELİR VERGİSİ %15 (*)

106,55

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

152,21  

DAMGA VERGİSİ % 07,59

15,40

 

KESİNTİLER TOPLAMI

426,38

 

NET ASGARİ ÜCRET(**)

1.603,12

 


İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET

2.029,50

 

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

314,57

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

40,59

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

2.384,66

 

 

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (152,21) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985