Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar


 

2018 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (62 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 62 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2018 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1.89

Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9.48

Tahkinameler ve sulhnameler

Binde 9,48

Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1.89

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1.89

 

2018 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

1- Bilançolar    

45,40

2- Gelir Tabloları 

21,80

3- İşletme hesabı özetleri    

21,80

 

2018 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

Binde 7,59

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

Binde 7,59

 

2018 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

58,80 TL

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

78,50 TL

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

38,80 TL

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

38,80 TL

5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

38,80 TL

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

28,90 TL

 

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985