Yazı fontu: Boyutu:
 

0000-00-00

Asgari Geçim İndirimi


 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Madde 0032: Asgari geçim indirimi

(3239 sayılı Kanunun 138 inci maddesiyle, 01.01.1986 tarihinden geçerli olarak yürürlükten kaldırılmıştır.) (04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5615 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen ve 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren şekli.) Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, (23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen ibare. Yürürlük: 01.05.2015) üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

(03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5904 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenmiştir. Yürürlük: 01.01.2009) Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgari geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

     2018 YILI AGİ TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

Bekâr

152,21

Evli eşi çalışan

152,21

Evli eşi çalışan 1 çocuk

175,04

Evli eşi çalışan 2 çocuk

197,88

Evli eşi çalışan 3 çocuk

213,10

Evli eşi çalışan 4 çocuk

228,32

Evli eşi çalışmayan

182,66

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

205,49

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

228,32

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

243,54

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

258,76

 **ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KADAR  AGİ UYGULANABİLİR.

     2017 YILI AGİ TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

Bekâr

133,31

Evli eşi çalışan

133,31

Evli eşi çalışan 1 çocuk

153,31

Evli eşi çalışan 2 çocuk

173,31

Evli eşi çalışan 3 çocuk

199,97

Evli eşi çalışan 4 çocuk

213,30

Evli eşi çalışmayan

159,98

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

179,97

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

199,97

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

226,63

 **ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KADAR  AGİ UYGULANABİLİR.

 

                                                                                      2016 YILI AGİ TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

Bekâr

123,53

Evli eşi çalışan

123,53

Evli eşi çalışan 1 çocuk

142,05

Evli eşi çalışan 2 çocuk

160,58

Evli eşi çalışan 3 çocuk

185,29

Evli eşi çalışan 4 çocuk

197,64

Evli eşi çalışmayan

148,23

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

166,76

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

185,29

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

209,99

 **ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KADAR (209,99 TL) AGİ UYGULANABİLİR.

 

2015 YILI AGİ TUTARLARI (01.05.2015/31.12.2015)

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

90,11

Evli eşi çalışan

90,11

Evli eşi çalışan 1 çocuk

103,63

Evli eşi çalışan 2 çocuk

117,15

Evli eşi çalışan 3 çocuk

126,16

Evli eşi çalışan 4 çocuk

135,17

Evli eşi çalışmayan

108,14

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

121,65

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

135,17

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

153,19

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

153,19

 

 

2015 YILI AGİ TUTARLARI (01.01.2015-30.04.2015)

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

90,11

Evli eşi çalışan

90,11

Evli eşi çalışan 1 çocuk

103,63

Evli eşi çalışan 2 çocuk

117,15

Evli eşi çalışan 3 çocuk

126,16

Evli eşi çalışan 4 çocuk

135,17

Evli eşi çalışmayan

108,14

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

121,65

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

135,17

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

144,18

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

153,19


2014 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

80,33

Evli eşi   çalışan

80,33

Evli eşi   çalışan 1 çocuk

92,37

Evli eşi   çalışan 2 çocuk

104,42

Evli eşi   çalışan 3 çocuk

112,46

Evli eşi   çalışan 4 çocuk

120,49

Evli eşi   çalışmayan

96,39

Evli eşi   çalışmayan 1 çocuk

108,44

Evli eşi   çalışmayan 2 çocuk

120,49

Evli eşi   çalışmayan 3 çocuk

128,52

Evli eşi   çalışmayan 4 çocuk

136,55

 
2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr
73,40
Evli eşi çalışan
73,40
Evli eşi çalışan 1 çocuk
84,40
Evli eşi çalışan 2 çocuk
95,41
Evli eşi çalışan 3 çocuk
102,75
Evli eşi çalışan 4 çocuk
110,09
Evli eşi çalışmayan
88,07
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
99,08
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
110,09
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
117,43
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
124,77
* Hesaplamada 2013 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
(01.01.2013 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 978,60.-TL olarak belirlenmiştir.)
 
2012 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr
66,49
Evli eşi çalışan
66,49
Evli eşi çalışan 1 çocuk
76,46
Evli eşi çalışan 2 çocuk
86,43
Evli eşi çalışan 3 çocuk
93,08
Evli eşi çalışan 4 çocuk
99,73
Evli eşi çalışmayan
79,79
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
89,76
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
99,73
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
106,38
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
113,03
* Hesaplamada 2012 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
(01.01.2012 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 886,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

 
2011 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç TL uygulanacak
Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr
59,74
Evli eşi çalışan
59,74
Evli eşi çalışan 1 çocuk
68,70
Evli eşi çalışan 2 çocuk
77,66
Evli eşi çalışan 3 çocuk
83,63
Evli eşi çalışan 4 çocuk
89,61
Evli eşi çalışmayan
71,69
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
80,65
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
89,61
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
95,58
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
101,55
* Hesaplamada 2011 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
(01.01.2011 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 796,50.-TL olarak belirlenmiştir.)

 
2010 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak
Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr
54,68
Evli eşi çalışan
54,68
Evli eşi çalışan 1 çocuk
62,88
Evli eşi çalışan 2 çocuk
71,08
Evli eşi çalışan 3 çocuk
76,55
Evli eşi çalışan 4 çocuk
82,01
Evli eşi çalışmayan
65,61
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
73,81
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
82,01
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
87,48
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
92,95
* Hesaplamada 2010 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 729.-TL olarak belirlenmiştir.)
 
2009 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak
Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr
49,95
Evli eşi çalışan
49,95
Evli eşi çalışan 1 çocuk
57,44
Evli eşi çalışan 2 çocuk
64,94
Evli eşi çalışan 3 çocuk
69,93
Evli eşi çalışan 4 çocuk
74,92
Evli eşi çalışmayan
59,94
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
67,43
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
74,93
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
79,92
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
84,92
* Hesaplamada 2009 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
(01.01.2009 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 666.-TL olarak belirlenmiştir.)
 
2008 Yılı için Asgari Geçim İndirimi maaşlara kaç YTL uygulanacak
Medeni Durum
Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *
Bekâr
45,63
Evli eşi çalışan
45,63
Evli eşi çalışan 1 çocuk
52,47
Evli eşi çalışan 2 çocuk
59,31
Evli eşi çalışan 3 çocuk
63,88
Evli eşi çalışan 4 çocuk
68,44
Evli eşi çalışmayan
54,75
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk
61,60
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk
68,44
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk
73,00
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk
77,57
* Hesaplamada 2008 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır.
(01.01.2008 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı 608.40-YTL olarak belirlenmiştir.)
GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985