Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • SON DEĞİŞİKLİKLERLE BİRLİKTE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SGK BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILACAK

  7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanunlar kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar da fiili hizmet süresi zammı kapsamına dahil edilmişlerdir.

  5510/40. maddede yapılan bu değişiklik sonrasında 3/8/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sağlık çalışanlarının anılan madde kapsamında geçen sürelerinin her 360 gününe beş yılı aşmamak üzere 60 prim gün sayısı ilave edilecektir.

  5510/40. maddede sayılan şartlara dikkat!

  Sağlık çalışanlarının 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde belirtilen fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için;

  1-İşyerinin  5510/40. maddesinde sayılan işyerleri/işler arasında olması,

  2-Sigortalının işin risklerine maruz kalması,

  3- Bu işlerde fiilen çalışması,

  gerekmektedir.

  Kapsama giren sigortalılar 29 nolu belge türü ile bildirilecekler

  Özel sektöre ait işyerlerinde görevli sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi kapsamında geçen çalışmalarına ilişkin bildirimleri 29 nolu belge türü; kapsama girmeyen çalışmaları ile hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiilen çalışmadıkları sürelere ilişkin hizmetleri 1 nolu belge türü  seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleriyle SGK’ya bildirilecektir.

  Hangi işyerleri ve hangi sağlık çalışanları uygulamadan yararlanabilecek?

  Sosyal Güvenlik Kurumunca 3/9/2018 tarihinde yayımlanan genel yazıda, hem sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı kapsamında nasıl bildirileceği, hem de hangi işyerlerinde ve hangi meslek kodunda çalışan sigortalıların uygulamadan yararlandırılacağı açıklanmıştır.

  Genel yazıda işkolu kodu;

  8610 Hastane Hizmetleri

  8621 Genel Hekimlik Uygulama Faaliyetleri

  8622 Uzman Hekimlik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri

  8623 Dişçilik İle İlgili Uygulama Faaliyetleri

  8690 İnsan Sağlığı ile ilgili Diğer Hizmetler

  8710 Hemşireli Yatılı Bakım Faaliyetleri  

  8720 Zihinsel Engelilik Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığına Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri

  8730 Yaşlılara ve Bedensel Engellilere Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri

  2110  Temel Eczacılık Ürünleri İmalatı

  2120 Eczacılığa İlişkin İlaçların İmalatı

  olan işyerlerinin 5510/40. maddesinin 20 sıra numarasında yer alan insan sağlığına ilişkin işler arasında olduğu belirtilmiş, ayrıca kapsama giren sağlık çalışanlarının (radyasyon fizikçisinden odyometriste kadar 148 sağlık çalışanının) meslek kodu açıklanmıştır.

  Yukarıda sayılan işkolu kodları haricinde, Fiili Hizmet Süresi (FHS) zammı kapsamında olmadığı halde çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle FHS kapsamında sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin (Fabrika, okul, otel ve konaklama tesislerinde çalışan doktor ve hemşireler gibi) bu kapsamda tanımlanması işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli ve E.4823468 sayılı Genel Yazısı uyarınca ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işveren servisleri tarafından yapılmasından sonra FHS kapsamında bildirge göndermesi mümkün olabilecektir.  

  FHS kapsamından yararlanacak sağlık meslek mensuplarının meslek kodlarına burdan ulaşabilirsiniz. 

  Fiili hizmet süresi kapsamında bildirilecek prim gün sayısı nasıl hesaplanacak?

  Sağlık çalışanlarının hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiilen çalışmadıkları süreleri ile işin risklerine maruz kalmadıkları sürelerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecek prim gün sayısından düşülmesi gerekmektedir.

  Örneğin, Pazar günleri izin kullanan bir sağlık çalışanın 2018/Eylül ayının tamamında (hak kazandığı hafta tatili hariç) 5510/40. Maddede sayılan işlerde çalışmış olması halinde, (2018/Eylül ayında 5 pazarın bulunması nedeniyle);

  30-5 =25 günlük hizmeti 29 nolu belge türü ile

  5 günlük hizmeti 1 nolu belge türü ile

  SGK’ya bildirilecektir.

  2018/Ekim ayında 10 gün yıllık ücretli izin, 2 gün hafta tatili kullanmış bir sağlık çalışanının ayın kalan günlerinin tamamında fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olması halinde;

  18 günlük hizmeti 29 nolu belge türü ile

  12 günlük hizmeti 1 nolu belge türü ile

  SGK’ya bildirilecektir.

  Ayrıca kapsamdaki işyerlerinde yönetici olarak görev yapmakla birlikte ayın bazı günlerinde veya günün bazı saatlerinde sağlık çalışanı olarak görev yapan sigortalıların, sağlık hizmeti kapsamında geçen hizmetleri de fiili hizmet süresi kapsamında değerlendirilecektir.

  2018/Ağustos ayına ait bildirimlerde fiili hizmet süresi kapsamında bildirilecek prim gün sayısı 25 günü aşamayacaktır.

  Sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecek prim gün sayıları ay içindeki toplam prim ödeme gün sayısının 30’a bölünmesi suretiyle bulunan sayının 26’ yla çarpılması suretiyle bulunan sayıyı aşamamaktadır. Bu şekildeki hesaplamalarda gün kesirleri de tama iblağ edilmektedir.

  7146 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin 3/8/2018 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle kapsama giren sağlık çalışanlarının Ağustos ayında hafta tatili hariç ayın kalan günlerinin tamamında kapsama giren işlerde çalışmış olmaları halinde;

  28/30 X 26 = 24,27 =25 günlük hizmetleri 29 nolu belge türü ile

  5 günlük hizmetleri 1 nolu belge türü ile

  SGK’ya bildirilecektir.

  2018/Ağustos ayında yıllık ücretli izin kullanan sağlık çalışanlarının bildirimleri nasıl yapılacak

  27/7/2018 ila 10/8/2018 tarihleri arasında yıllık izin hakkını kullanmış bir sağlık çalışanın, ayrıca Ağustos ayında 3 gün  hafta tatili kullandığı ve Ağustos ayının kalan günlerinin tamamında fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışmış olması halinde;

  17 günlük hizmeti 29 nolu belge türü ile

  10 + 3 = 13 günlük hizmeti 1 nolu belge türü ile

  SGK’ya bildirilecek, her iki belgede eksik gün nedeni olarak “13-Diğer nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

  S.M.M.M. Lütfi GÜLBENK

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 18-09-2018 tarihinden beri 4613 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Temmuz 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.63165.64175.62765.6502
  EUR6.33406.34546.32966.3550
  GBP7.04347.08017.03857.0907

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 7    
     Bugün : 1.267    
     Bu Ay : 269.525    
     Bu Yıl : 2.709.947    
     Toplam : 18.124.117    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats