Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • İŞVERENLER VE MESLEK MENSUPLARI DİKKAT! YENİ PRİM TEŞVİKLERİ ÇOK ÖNEMLİ İMKANLAR SUNUYOR

  TBMM’nde kabul edilen Torba Kanun ile, istihdamın artırılması amacıyla iki yeni teşvik uygulaması daha getiriliyor.

  Bu teşviklerden;

  -Birincisi ile (4447/Geçici 19. Madde), 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara yönelik,

  -İkincisi ile (4447/Geçici 20.Madde), İmalat sektöründe yer alan işletmelerde 1/1/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara yönelik

  Teşvikler verilecektir.

  4447 /GEÇİCİ 19. MADDEDE YER ALAN TEŞVİK

  4447/ Geçici 19 uncu maddede yer alan teşvik ile kapsama giren sigortalıların,

  -İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılmaları halinde,  ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 TL’ye kadar)

  -Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalıştırılmaları halinde, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 X 37,5 /100 =761,06 TL’ye kadar)

  işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

  Teşvikten yararlanma şartları:

  1-İşçinin 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

  2- İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam on günden fazla sigortalı olmaması,

  3- İşçinin İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

  4- İşçinin işe alındığı işyerindeki bir önceki yılda çalışan sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

  5-Aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’ya yasal süresi içerisinde verilmesi,

  6- Teşvik dışında kalan primlerin işveren tarafından yasal süresi içinde ödenmesi,

  7- Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin yapılmaması,

  8- İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması,

  Gerekiyor.

  Teşvikten yararlanma süresi

  Teşvik, 2020/ Aralık ayı aşılmamak üzere;

  1--İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ve İş-Kura kayıtlı engelli sigortalılar için 18 ay süreyle.

  2- Diğer sigortalılar için 12 ay süreyle

  Uygulanır.

  1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen işyerleri,  ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak teşvikten yararlandırılır.

  4447/GEÇİCİ 20. MADDEDE YER ALAN TEŞVİK

  4447/ Geçici 20. maddede yer alan teşvik ile kapsama giren sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı (2.029,50 X 37,5 /100 =761,06 TL’ye kadar) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

  Ayıca destek kapsamındaki sigortalıların prim ödeme gün sayılarının 53,44 Türk lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar işverene ücret desteği verilecektir.

  Teşvikten yararlanma şartları:

  1) İşçinin 1/1/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  2) İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

  3) 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,

  4) İşçinin işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam on günden fazla sigortalı olmaması,

  5) İşçinin işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,

  6)İşverenin imalat sektöründe faaliyet göstermesi,

  7) İşyerinde ustalık belgesi sahibi olan bir kişinin bulunması,

  8) İşyerinde 2017 yılındaki çalışan sayısının ortalamasının 1 ila 3 olması,

  9) Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

  10) Teşvik dışında kalan primlerin işveren tarafından yasal süresi içinde ödenmesi,

  11) Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması,

  12) İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması,

  Gerekiyor.

  Teşvikten yararlanma süresi

  Teşvik kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi ve ücret desteğinden 2018/Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere iki ayda bir yararlanılabilecektir.

  Örneğin, 2018/ Şubat ayında işe giren ve destek kapsamına giren bir sigortalıdan dolayı sigorta primi ve ücret desteğinden 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında yararlanılabilecektir.

  2018/ Mart ayında işe giren bir sigortalıdan dolayı sigorta primi ve ücret desteğinden 2018/Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında yararlanılabilecektir.

  Teşvikten yararlanılacak azami sigortalı sayısı

  Sigorta primi ve ücret desteğinden teşvik kapsamına giren işyerlerinde en fazla iki sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 27-03-2018 tarihinden beri 5303 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  27 Mayıs 2019, Pazartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.06566.07666.06146.0857
  EUR6.78646.79866.78166.8088
  GBP7.68017.72027.67477.7317

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 24    
     Bugün : 861    
     Bu Ay : 365.480    
     Bu Yıl : 2.024.920    
     Toplam : 17.439.090    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats