Pratik Bilgiler
 • 2020 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  DİKKAT! MUHSGK 2020/OCAK AYINDA BAŞLIYOR! 10 SORUDA MUHSGK’DA “SGK BİLDİRİMLERİ” NASIL YAPILACAK

  Kırşehir ilinde 1/6/2017, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde ise 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçilen Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin (MUHSGK)Türkiye genelinde uygulanmasına 2020/Ocak ayına ilişkin düzenlenecek muhtasar prim ve hizmet beyannamesi ile birlikte başlanılacaktır.

  MUHSGK uygulamasında SGK Bildirimlerinin nasıl yapılacağı hususunda bazı meslek mensupları ve insan kaynakları yöneticileri  arasında tereddütler yaşandığından, bu yazımızda, Muhtasar prim ve hizmet beyannamesinin gönderilmesinden önce vergi kimlik ve SGK işyeri sicil numarasının nasıl eşleştirileceği, beyannamedeki ”SGK bildirimleri” bölümünün ne şekilde doldurulacağı, ücret gizliliğinin nasıl sağlanacağı gibi hususlara yer verilmiştir.

  1-Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesinden önce mükelleflerin vergi kimlik numarası ve SGK işyeri sicil numarası eşleştirilecek mi?

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin Geçici 1. Maddesinde vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”in 2/5/2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği açıklanmıştır.

  Söz konusu eşleştirme işlemini 2/5/2017 tarihine kadar yapmamış işverenlerle alakalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Kasım ayından itibaren e-Bildirge ekranlarında yapmaya başladığı duyurusunda, uygulama kapsamında muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sağlıklı bir şekilde gönderebilmesi için Maliye Bakanlığı ile SGK nezdindeki vergi kimlik numaralarının eşleşmesinin ve doğruluğunun önem arz ettiğini, bu nedenle ekranda gösterilen vergi kimlik numarasının hatalı olması durumunda gerekli güncellemelerin yapılabilmesi amacıyla işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerektiğini açıklamıştır.

  Bu bağlamda, Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim 2/5/2017 tarihi itibariyle sona erdiğinden, mükelleflerce e-Bildirge ekranlarında gösterilen ve SGK veri tabanında kayıtlı bulunan vergi kimlik numaralarının doğru olduğunun teyit edilmesi yeterli olacaktır.

  e-Bildirge ekranlarında gösterilen vergi kimlik numarası hatalı olan veya vergi kimlik numarası ekranda gösterilmeyen mükelleflerin ise vergi kimlik numaralarını belgeleyerek ilgili SGK müdürlüklerinden vergi kimlik numaralarının düzeltilmesini/girişinin yapılmasını talep etmeleri gerekir.

  2-Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmı nasıl doldurulacak?

  e-Bildirgede her bir işyerindeki çalışan sigortalıların gün ve kazanç bilgileri, sigortalıların tabi oldukları prim oranlarına ve yararlanılacak prim teşvikine göre “belge türü” ve “kanun numarası” seçilerek ayrı ayrı düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya gönderilmektedir.

  Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde ise sigortalıların tabi oldukları prim oranları ve yararlanılacak prim teşvikleri farklı olsa bile tüm sigortalıların gün ve kazanç bilgileri (SGK Bildirimleri) aynı beyanname ekinde gönderilmektedir.  Ancak, tahakkukların sigortalıların tabi oldukları prim oranlarına ve yararlanılacak prim teşvikine göre oluşturulabilmesi amacıyla, aylık prim ve hizmet belgesinden farklı olarak muhtasar ve prim beyannamesinin düzenlenmesi sırasında her bir sigortalı için “belge türü” ve “kanun numarası” satırının doldurularak sisteme ayrı ayrı girilmesi istenmektedir.

  Yine aylık prim ve hizmet belgesi her işyeri için ayrı ayrı düzenlenmekte iken, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile aynı işverene ait farklı işyerlerindeki çalışanlara ilişkin gün ve kazanç bilgileri de aynı beyanname ekinde gönderilmektedir.

  Örneğin, Ankara ve Kırıkkale ilinde iki ayrı işyeri bulunan (Y) Limited Şirketinin Başkent Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu düşünüldüğünde, gerek Ankara ilindeki gerekse Kırıkkale ilindeki çalışanlarının SGK Bildirimleri aynı MUHSGK  ile Başkent Vergi Dairesine bildirilecektir.

  Birden fazla işyerinin aynı MUHSGK ile bildirilmesi nedeniyle yine aylık prim ve hizmet belgesinden farklı olarak MUHSGK da “SGK Bildirimleri” yapılırken her bir sigortalının karşısına işyerinin SGK sicil numarasının da ayrı ayrı yazılması gerekiyor.

  3- MUHSGK ekinde yer alan paketlerin onaylama işlemi nasıl yapılacak?

  MUHSGK’da farklı belge türü veya kanun numarasında kayıtlı sigortalılar, aynı MUHSGK ekinde SGK’ya bildiriliyor olsa da her bir işyerinin her bir belge türü ve kanun numarası için e-Bildirge de olduğu gibi ayrı tahakkuk oluşturulmaktadır.

  Örneğin;

  - Ankara ilinde çalıştırılan 7 sigortalının 4’ünün 1 nolu belge türü ve 05510 sayılı Kanun numarası ile, 2’sinin 1 nolu belge türü ve 06111 sayılı Kanun numarası ile, 1’inin 2 nolu belge türü ile kaydedilerek

  -Kırıkkale ilinde çalıştırılan 5 sigortalının 3’ünün 1 nolu belge türü ve 06111 sayılı Kanun numarası ile, 1’inin 17103 sayılı Kanun numarası ile kaydedilerek ,

  Aynı MUHSGK ekinde Başkent Vergi Dairesine gönderilmek üzere paketlerin oluşturulduğu düşünüldüğünde,

  Ankara ilindeki işyerinde çalışan sigortalılar için;

  1 nolu belge türü ve 05510 sayılı Kanun numarası

  1 nolu belge türü ve 06111 sayılı Kanun numarası

  2 nolu belge türü

  Kırıkkale ilindeki işyerinde çalışan sigortalılar için;

  1 nolu belge türü ve 06111 sayılı Kanun numarası

  1 nolu belge türü ve 17103 sayılı Kanun numarası

  Olmak üzere 5 ayrı tahakkuk oluşturulacaktır.

  e-Bildirge de her bir belge türü veya kanun numarası dikkate alınarak hazırlanan belgelerin onaylama işlemi ayrı ayrı yapılmakta iken, MUHSGK’da e-Bildirgeden farklı olarak paketin onaylama işlemi tek seferde yapılmaktadır.

  Ancak, onaylama işlemi yapılmadan önce pakette hatalı kayıtların olup olmadığının belirlenmesi gerektiğinden mutlaka “KONTROL ET” butonuna basılması gerekiyor. “KONTROL ET” butonuna basıldığında, hazırlanan paketin her biri sistem tarafından kontrol edilmekte hatalı olmayan beyanname/aylık prim ve hizmet belgesi için “ONAYLANABİLİR”, hatalı olan beyanname/aylık prim ve hizmet belgesi için ise “HATALI” açıklaması yapılmakta ve hatalı kayıtlar kırmızı renkli olarak gösterilmektedir.

   “HATALI” açıklaması yapılan beyanname/aylık prim ve hizmet belgesi için “DETAY” sekmesine basıldığında hatalı kayıtların hangi sigortalılar için ve hangi nedenle verildiği de ekran üzerinde gösterilmektedir.

  Kural olarak sisteme yüklenen paket tamamen “HATALI” ise, hatalı paket yeniden hazırlandıktan sonra onaylama işlemi yapılması gerekmektedir. Yüklenen paket kısmen hatalı ise , hatalı kayıtlar düzeltilmeden onay butonuna basılması halinde “HATALI” kayıtlar dışındaki gerek vergi yönünden gerekse SGK yönünden hazırlanan paketten “ONAYLANABİLİR” durumdaki olanlarının tamamı için onay işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

  Hatalı kayıt bulunan paket iptal edilerek yeniden onaylanabilir nitelikte bir paket hazırlandığı takdirde, evvelce hazırlanmış hatalı paket için iptal işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılarak “PAKET İPTAL”  açıklaması yapılacağından doğru paket hazırlandıktan sonra hatalı paket için kullanıcı tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacaktır.

  Ayrıca e-Bildirge sisteminde çalışanların SGK aylık prim ve hizmet bildirgeleri takip eden ayın 23’üne kadar yapılmakta iken, MUHSGK’ya geçilmesiyle birlikte aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de verilme süresi takip eden ayın 26’sı olacaktır.

  6- Düzeltme beyannamesi nedir, nasıl düzenlenir?

  Aynı döneme ilişkin olmak üzere gerek vergi yönünden, gerekse SGK yönünden daha önce gönderilmiş bir MUHSGK varsa sonradan düzenlenecek MUHSGK yasal süresi içinde veya dışında verildiği üzerinde durulmaksızın “Düzeltme Beyannamesi” olarak kabul edilmektedir.

  Düzeltme beyannamesinin verilmesinden önce ekranda yer alan “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerimin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

  Düzeltme beyannamesinin içindeki paketlerden birinde hatalı bir kayıt varsa ilk defa düzenlenen beyannameden farklı olarak hatalı kaydın bulunduğu paket düzeltilmeden diğer paketlerin onaylama işlemi yapılamaz.

  Düzeltme beyannamelerinin yasal verilme süresi içinde gönderilmesi halinde ayrıca damga vergisi tahakkuk ettirilmeyecek, buna karşın yasal verilme süresi geçirildikten sonra gönderilmesi halinde ayrıca damga vergisi tahakkuk ettirilecektir.

  7- Vergi ve prim borçlarının ödeme süresi ne zaman sona eriyor?

  Vergi yönünden borçların ödeme süresi takip eden ayın 26’sında, SGK bildirimleri (Prim) yönünden takip eden ayın son gününde sona erecektir.

  Bu bağlamda vergiye tabi beyanı bulunmayan mükellefler damga vergilerini evvelce sigorta prim borçları ile birlikte takip eden ayın sonuna kadar SGK hesabına ödemekte iken, MUHSGK’ya geçilmesi ile birlikte damga vergisi borçlarını vergi dairesinin hesabına takip eden ayın 26’sına kadar, prim borçlarını ise SGK hesabına takip eden sonuna kadar ödemeleri gerekecektir.

  8- Ücretlerin gizliliği nasıl sağlanacak?

  Ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak, çalışanların ücret bilgilerini içeren MUHSGK’nın İnsan Kaynakları departmanlarında görevli personel tarafından düzenlenmesi, vergi yönündeki beyanların ise muhasebe departmanlarında görevli personel tarafından düzenlenmesine yönelik olarak henüz uygulamaya girmeyen Vergi Usul Kanunu Sirküler taslağında MUHSGK2 uygulaması geliştirilmiştir.

  Ücret gizliliğinin sağlanmasını talep eden ve beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderecek olan mükellefler;

  -Ücret dışındaki kesintilere ilişkin bilgileri MUHSGK üzerinden

  -Ücretlere ilişkin bilgileri ise MUHSGK2 üzerinden

  Beyan edeceklerdir.

  Ücret gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak MUHSGK2 uygulamasına giriş yapılabilmesi için “Münhasıran Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu”nun doldurularak bağlı bulunulan vergi dairesine müracaat edilmesi halinde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

  MUHSGK2 için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini bu şifre ile gönderecek ve gönderdikleri beyannamelerini de bu şifre ile görüntüleyebileceklerdir.

  Dolayısıyla MUHSGK2 şifresi almış mükellefler, elektronik ortamda beyanname göndermek üzere almış oldukları mevcut kullanıcı kodu ve şifreleri ile MUHSGK2 gönderemeyecek ve gönderilmiş MUHSGK2’yi de görüntülenemeyeceklerdir.

  MUHSGK2 şifresi almış mükellefler evvelce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu ve şifreleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini önceden olduğu gibi elektronik ortamda göndermeye devam edebileceklerdir.

  MUHSGK2’yi sadece,

  340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler,

  Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunan işverenler,

  Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmamakla birlikte 5510 sayılı Kanun uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu bulunan işverenler,

  elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

  9- Süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin cezaları nasıl uygulanacak?

  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin 13. maddesine göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin;

  -Vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde vergi cezaları 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince,

  -5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası kesilmesini gerektirmesi halinde SGK cezaları 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğünce,

  ayrı ayrı kesilecektir.

  10-Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçilmesinin ardından e-Sigorta şifresi alınmasına gerek olacak mı?

  MUHSGK veya MUHSGK2 den vergi ve sigorta bildirimlerini yapacak mükellefler, kullanıcı kodu şifrelerini bağlı bulundukları vergi dairelerinden alacak olmakla birlikte, bu şifrelerle SGK tarafında sigortalıların yalnızca ay içindeki gün ve kazançlarına ilişkin bildirimlerini yapılabileceklerdir.

  Gerek sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgelerini, gerekse geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin çalıştı/çalışmadı bildirimlerini ise önceden olduğu gibi SGK’dan alacakları e-Sigorta şifresi ile göndermeye devam edeceklerdir.

  Yine mükelleflerin prim teşviklerinden yararlanabilmek amacıyla sigortalıların teşvik tanımlamalarını yaparken veya Borcu Yoktur yazılarını elektronik ortamda alırken e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekecektir.

  GÜLBENK MÜŞAVİRLİK

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 10-12-2019 tarihinden beri 6382 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  02 Temmuz 2020, Perşembe
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD6.84286.85526.83806.8654
  EUR7.72117.73507.71577.7466
  GBP8.54548.59008.53948.6029

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 51    
     Bugün : 10.068    
     Bu Ay : 22.482    
     Bu Yıl : 2.020.707    
     Toplam : 22.253.107    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats