Pratik Bilgiler
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • 2019 SGK İdari Para Cezaları
 • 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

   

  1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde  işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi belirli koşullara bağlanmıştır. Bu koşullar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

  • 4857 sayılı kanuna tabi işçi olmak
  • İşçinin işten ayrılmadan önce en az bir yıl çalışmış olması
  • İş akdinin belirli nedenlerle sona ermesi

  Bu yazımızda bedelli askerlik müessesesi ve kıdem tazminatı üzerinde durulacağından kıdem tazminatının detaylı açıklamasına girilmeyecektir. Kıdem tazminatı ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

  1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi 1. Fıkra 3. Bentte,    muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacağı hükmü bulunmaktadır.

  Muvazzaf askerlik hizmeti, askerlik çağına giren her erkek Türk vatandaşının zorunlu olarak yapması gereken  bir vatandaşlık görevidir.

  Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, en az bir yıl kıdem koşulu bulunması ve iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik nedeniyle feshedilmesi gerekir.

  Kıdem tazminatına hak kazanmak için askerliğin uzun veya kısa dönem , yedek subay veya er olarak yada bedelli yapılması sonucu değiştirmeyecektir. Muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde ihbar süresi tanınmasına da gerek yoktur.

  3 Ağustos 2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2. Maddesi ile Askerlik Kanunu’na eklenen Geçici 55. Madde ile bedelli askerlik düzenlemesi yapılmıştır.

  Bu düzenlemeye göre,  “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan erkek vatandaşlar belirli süreler içinde başvuru yapmaları ve kanunda belirlenen ücreti yatırmaları halinde bedelli askerlik kurumundan yararlanabileceklerdir.  Bu kimseler 21 günlük temel askerlik hizmeti sonrası askerlik ödevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

  Aynı maddenin 4. Fıkrasında “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.” hükmü bulunmaktadır.

  Çalışanın ücretsiz izinli olması durumunda, iş sözleşmesi askıda kalmaktadır. Sözleşme askıda iken fesihten söz edilemeyeceğinden kıdem tazminatı gündeme gelmeyecektir.

  Maddede yer alan bu düzenlemeye rağmen çalışan, ücretli izin talep etmeyip,  iş sözleşmesini muvazzaf askerlik nedeni ile feshederek kıdem tazminatı talep edebilir mi?

  Bu soruya yanıt verebilmek için yapılan düzenlemenin  iş sözleşmesinin her iki tarafı için emredici nitelikte olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekir.

  Bu konuda kamuoyunda  iki farklı görüş bulunmaktadır.

  Bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı 7146 Kanunun sonraki tarihli ve özel bir kanun olduğunu savunanlar, bu hükmün iş sözleşmesinin her iki tarafını da bağlayacağını ve işçinin ücretsiz izinli sayılacağını, askıda olan iş sözleşmesi sebebiyle kıdem tazminatı talep edilemeyeceğini ileri sürmektedir.

  Diğer bir görüşe göre,  bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan “Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.” hükmü sadece işverenler için bağlayıcıdır. Düzenleme muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep etme hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Burada çalışanın seçimlik hakkı bulunmaktadır; dilerse de iş sözleşmesini askerlik sebebi ile feshedip kıdem tazminatını talep edebilir; dilerse iş sözleşmesini feshetmeyip, ücretsiz izin talep edebilir ki bu durumda işveren  yasal düzenleme gereği bu talebi karşılamak zorundadır.

  Maddenin gerekçesinde de konuya ilişkin bir açıklama yer almamıştır. Bizim görüşümüze göre, getirilen bedelli askerlik düzenlemesi, çalışanın, 1475 sayılı Kanun 14. Maddesi gereği muvazzaf askerlik nedeni ile iş sözleşmesini feshetme hakkını dolayısıyla bu sebeple kıdem tazminatı talep hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Normal şartlarda çalışanların ücretsiz izin talepleri, yasal bir zorunluluk yoksa ya da  sözleşmede kararlaştırılmamışsa, işverenlerce kabul edilmek zorunda değildir. Bu düzenleme ile işverene ücretsiz izin talebi halinde bu izni verme zorunluluğu getirilmiştir. Çalışan 21 günlük temel eğitim için işyerinden ayrılmak zorunda kalmayacak, askerlik dönüşü işine devam edebilecektir. İş hukukunun işçiyi koruma temel ilkesi göz önüne alındığında,  bu yönde yapılan değerlendirmenin daha doğru olduğu kanaatine varılmıştır.

  Av.Esma GÜLBENK - Aktan GÜLBENK

   

   

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 14-08-2018 tarihinden beri 3473 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın

  Share |


  21 Temmuz 2019, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.63165.64175.62765.6502
  EUR6.33406.34546.32966.3550
  GBP7.04347.08017.03857.0907

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 7    
     Bugün : 1.215    
     Bu Ay : 269.473    
     Bu Yıl : 2.709.895    
     Toplam : 18.124.065    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats