Pratik Bilgiler
 • 2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2021 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar-DV Oranları
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İŞ KANUNU İLE İLGİLİ TÜM YÖNETMELİKLER
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • BÜLTENİMİZE ABONE OLUN


  Aydınlatma Metnini okudum, e-posta adresimin bülten aboneliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenmesini ve e-posta almayı kabul ediyorum.

  ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASINDA FARK PRİMLER NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

  Bilindiği gibi, 5510 sayılı SGK Yasasının 85 inci maddesi hükmü uyarınca, ihale suretiyle üstlenilen işler ile özel nitelikte yapılan inşaat işyerleri hakkında işverenler tarafından SGK’ya asgari oranda işçilik ücreti bildirilmesi gerekmektedir. Asgari işçilik miktarının bildirilmemiş olması durumunda ise, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 110 ila 112 nci maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dikkate alınmak suretiyle Kurumca re’sen fark prim borcu tahakkuk ettirilerek işverenlere tebliğ edilmektedir.

  Nitekim, bahsi geçen 85 inci maddede aynen, “Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir.” denilmektedir.

  Madde metninin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, yasada, yeterli işçilik bildirilmemiş olan durumlarda, fark işçilik üzerinden hesaplanan ve işverene tebliğ olunan prim ve gecikme zammı borcunun kesinleşmesi iki şarta tabi tutulmuştur.

  Bu şartlar;

  1-Tebliğ edilen prim tutarının ödenmesi,

  2-Tebliğ edilen prim borcunun ödeneceğine ilişkin işverenin irade beyanını ortaya koymasıdır.

  Dolayısıyla, işverenlerin, kendilerine tebliğ olunan fark prim borçlarını ödememeleri veya Kuruma yazılı olarak (dilekçe ile) taahhütname vermemeleri halinde, bu tür borçların kesinleşmiş olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır.

  Başka bir anlatımla, işverenlere tebliğ edilen borcun bir aylık süre içinde ödenmemesi ya da aynı süre içinde borca itiraz edilmemesi durumunda borcun kesinleştiğinin kabul edilmesi yasa hükmüne uygun düşmemektedir.

  Ne var ki, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112 nci maddesinde sonradan yapılan düzenlemeyle, yukarıda belirtilen fark prim borçlarına bir aylık süre içinde itiraz edilmemiş olması, borcun kesinleşme nedeni sayılmıştır.

  Görüldüğü gibi, “Borcun kesinleşmesi” ne ilişkin yönetmelik hükmünün yasa hükmünden farklı olduğu ortadadır.  

  Yönetmeliğin 112 nci maddesinde yapılan düzenlemeden önceki dönemde, işverenlere tebliğ edilen fark prim borcunun bir ay içinde ödenmemesi veya itiraz edilmemesi durumunda, borcun kesinleştiği kabul edilmemiş ve durumun işyeri kayıtları da incelenmek üzere denetim yoluna gidilmesi esası benimsenmiştir.

  Kuşkusuz, önceki uygulama yasaya daha uygun idi. Zira, yönetmelikte yapılan son değişiklik, yasada bulunmayan kesinleşme halini yorumla genişletmiştir.

  Öte yandan, Kurumca yayımlanan 2022/11 sayılı genelgeyle yönetmelikte belirtilen hükme paralel uygulama yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

  Her ne kadar, Yasanın 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonunda, “Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır” denilmiş ise de, bu hükümden, Kuruma bir ay içinde itiraz edilmemesi halinde borcun kesinleştiği anlamının çıkarılması zorlama bir yorum olacaktır.

  Açıklamaya çalıştığımız bu durum, işverenleri haklı olarak tereddüte düşürdüğünden, ileride gereksiz ihtilafların yaşanmasına sebebiyet verilmesi açısından konunun Kurumca yeniden değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

  Hadi EYCE 

  SGK Uzmanı

   

  Bu Makaleyi arkadaşıma göndereyim


  Kötü Makaleyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu Makalenin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır


  Bu makale siteye eklendiği 05-08-2022 tarihinden beri 483 kez okunmuştur.

  Bu İçeriği paylaşın  25 Eylül 2022, Pazar
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD18.370218.403318.357418.4309
  EUR17.943117.975517.930618.0024
  GBP20.413920.520320.399620.5511

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU
  Site İstatistikleri
     Online : 11    
     Bugün : 1.509    
     Bu Ay : 158.274    
     Bu Yıl : 2.053.668    
     Toplam : 30.296.311    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats Load Time (S) : 0.816766