Pratik Bilgiler
 • 2015 Yılı İşkur İdari Para Cezaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasındaki Yükümlülükleriniz ve Tahakkuk Edecek Cezalar İçin Tıklayınız
 • 2015 SGK İdari Para Cezaları
 • 2016 Yılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları
 • 2017 SGK İdari Para Cezaları
 • 2018 SGK İdari Para Cezaları
 • Amortisman Sınırı
 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Asgari Ücret Maliyeti
 • Asgari Ücret Tutarları
 • Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
 • Bilanço Esasında Defter Tutma
 • Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 • Dava Açma Süreleri
 • Değer Artış Kazançları İstisnası
 • Dernek Kanunda Uygulanan Cezalar
 • Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış
 • Emlak Vergisi Oranları
 • Emzirme ve Cenaze Ödeneği
 • Engelli İndirimi Tutarları
 • Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma
 • Fatura Kullanma Mecburiyeti
 • Gecikme Zammı Oranları
 • Geçici Vergi Oranları
 • Gelir Vergisi Tarifesi
 • Genel Bildirim ve Süreler
 • İhbar Önel Süreleri
 • İşsizlik Sigortası Primleri
 • Kapıcı Özet Maaş Hesabı
 • Kıdem Tazminatı Tavanı
 • Kira Stopaj Oranı
 • Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarı
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 • Ödeme Emrine İtiraz
 • Özel Sağlık ve Emeklilik Katkı Payı
 • Reeskont ve Avans Uygulanan Faizi Oranları
 • SGK Eksik Gün Nedenleri
 • SGK İstisna Yemek, Çocuk, Aile Yardımı
 • SGK İşten Çıkış Kodları
 • SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
 • SGK Taban ve Tavan Ücretleri
 • Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı
 • Tecil Faiz Oranları
 • Ücretlerde Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
 • Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
 • VUK da Kanuni ve İdari Süreler
 • VUK Uygulanan Had ve Miktarlar
 • Yazar Kasa Fiş Kesme Sınırı
 • Yeniden Değerleme Oranları
 • Yıllar İtibariyle Asgari Ücretler
 • Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağı
 • Yurt İçi Gündelikler
 • Yurtdışı Gündelikler

 • 2017 İş Kanunu İdari Para Cezaları

  CEZA MADDESİ

  İLGİLİ OLAN MADDE

  AÇIKLAMA

  CEZA MİKTARI

           TL

  Md. 98

  md.3

   

   

  İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

   

  İşyerini muvazaalı olarak bildirme

  (asıl işveren ve alt işverenler)

  Cezanın kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay

  Her işçi için   179

   

  Ayrı ayrı   18.377

   

   

   

  Aynı miktar

  Md. 99*

  md.5

   

   

   

  Eşit davranma ilkesine aykırılık

   

   

  Bu durumdaki her işçi için;

                                                 155

  Md.99 *

  md.7

   

  geçici iş ilişkisi kurallarına aykırılık,

  Bu durumdaki her işçi için;

         

  259

  Md.99*

  Md. 8

  Yazılı sözleşme bulunmayan hallerde, çalışma koşullarına ilişkin yazıyı vermemek

  Bu durumdaki her işçi için;

   

  155

  Md.99*

  Md 14

  çağrı üzerine çalışma kurallarına aykırılık

  Bu durumdaki her işçi için;

   

                            155

  Md.99*

  md.28

  İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermemek veya gerçeğe aykırı bilgiler yazmak

  Bu durumdaki her işçi için;

  155

  Md. 100

  md.29

  Toplu işçi çıkarma hükümlerine aykırılık

  İşten çıkarılan her işçi için

  606

  Md. 101

  md.30

  Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna uymamak

  (özel sektör sadece %3 engelli çalıştırmakla yükümlüdür)

  Her ay için

  2.295

   

   

  Md. 102

  md.32

   

   

   

  md.39

   

  İşçinin kanundan, iş sözleşmesinden, toplu iş sözleşmesinden doğan ücretini kasten ödememek veya zamanında ödememek,

  Komisyonca belirlenen asgari ücretin altında ücret ödemek, zorunlu olduğu halde ödemeleri banka aracılığıyla yapmamak

  Her işçi ve her ay için

  167

  Md. 102

  md.37

  md.38

  md.52

  Ücret hesap pusulası düzenlememek

  Kanuna aykırı ücret kesme cezası

  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde yüzdelerin belgelenmemesi

   

  606

  Md. 102

  md. 41

  Fazla çalışma ücreti ödenmemesi

  295

  Md. 103

  md. 56-57

  md.59-60

  Yıllık ücretli izne ilişkin kanuna aykırı uygulamalar,sözleşmenin sona ermesinde izin ücretini ödememek

  295

  Md. 104

  md.63

  md.68

  md.69

  md.71

  md.72

  md.73

  md.74

  md.75

  md.76

  Çalışma sürelerine aykırılık

  Ara dinlenme kuralına aykırılık

  Gece çalışma kurallarına aykırılık

  Çalıştırma yaşı ve yasaklara uymamak

  Yer ve su altında çalıştırma yasakları

  Çocuk ve gençleri gece çalıştırmak

  Doğum izinlerine aykırılık

  İşçi özlük dosyası düzenlememek

  Çalışma süreleri yönetmeliklerine aykırı

   

   

   

   

  1.619

  Md. 104

  md.64-65

  Telafi çalışması, kısa çalışma, kısa çalışma ödeneği hükümlerine aykırılık

  295

  md. 105

   

  İş güvenliğini düzenleyen hükümler 6331 Sayılı Yasa ile düzenlenmiş ve İş Kanunu’nda bulunanlar yürürlükten kaldırılmıştır

   

  Md.106

  md.90

  İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

  18.377

  Md. 107

  md.92/2

   

  md.96

  Teftiş ve denetlemede bilgi ve belgeleri vermemek, çağrıldığında gitmemek vs.

  Teftiş sırasında işçilere telkinde bulunma, baskı yapma vs.

   

  14.702

  - * İş Kanunu 99. Maddesi’nde, 06.05.2016 tarihli RG’de yayımlanan, 6715 sayılı Kanun’un 4. Maddesi ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

  - 2016 yılına ait uygulanacak yeniden değerleme oranı, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

  -5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca, yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan tutarlarda, 1 TL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

     Share |


  Bu pratik bilgi ile ilgili sorularınızı bize iletmek için Uzmanına Sor formunu doldurunuz.


  Kötü Pratik bilgiyi Değerlendirin:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Çok İyi
  Bu pratik bilgiyi arkadaşıma göndereyim
  Bu pratik bilginin yazıcınızdan çıktısını alabilirsiniz. Tıklamanız yeterli.Yazdır

  17 Kasım 2018, Cumartesi
  Bir önceki iş günü 15:30 da açıklanan
  Para BirimiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
  USD5.34125.35085.33755.3589
  EUR6.05656.06746.05236.0765
  GBP6.82656.86206.82176.8723

  > AYLIK DÖVİZ KURLARI TABLOSU <
  Site İstatistikleri
     Online : 11    
     Bugün : 32    
     Bu Ay : 224.414    
     Bu Yıl : 4.376.270    
     Toplam : 14.783.030    
  Tüm Hakları Saklıdır 2013 GÜLBENK MÜŞAVİRLİK - Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sk. Nep Office 4 K:2 D: 9-10 Çankaya ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985
  Sitemizde yayınlanan yazılar aktif link vermek kaydı ile yayınlanabilir.
  free stats