Yazı fontu: Boyutu:
 

2016-11-28

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI DEĞİŞİYOR


5510 sayılı Kanun 82. Maddesinde, Kurum tarafından alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında esas alınmak üzere alt ve üst sınır belirlenmiştir.

Bilindiği üzere sigortalılara Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen tutarın altında ücret verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Kurum tarafından alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas alınacak günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri olarak belirlenmektedir. İlgili maddede alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında üst sınır da, günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak  yer almaktaydı.

24.11.2016 tarih,  29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 8. Maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun günlük kazanç sınırları ile ilgili 82 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmış;  üst sınırla ilgili maddede yer alan  “6,5” ibaresi, “7,5” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik gereği,  yürürlük tarihinden sonra prime esas kazanç üst sınırı belirlenirken,  günlük asgari ücretin  7,5 katı esas alınacaktır.

Söz konusu değişiklik 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

GÜLBENK MÜŞAVİRLİK Turgut Reis Cad.5/2-3 Tandoğan/ANKARA Tel : 0(312) 223-6314 Faks : 0(312) 223-5985